Výpověď povinného ručení

Povinné ručení bohužel nelze vypovědět, kdy se Vám zachce. Výpověď povinného ručení má svá pravidla, která byste měli dodržet, aby ukončení smlouvy proběhlo hladce. O kousek níže najdete způsoby a důvody k výpovědi povinného ručení.

Výpověď povinného ručení

Při vyřizování výpovědi současné smlouvy si nezapomeňte sjednat i nové povinné ručení, které bude navazovat na povinné ručení předchozí. Se Srovnátorem si můžete novou smlouvu sjednat kdykoliv online, anebo po telefonu.

Jak vypovědět povinné ručení

Výpověď ke konci pojistného období - 6 týdnů před výročím

Výpověď musíte dodat pojišťovně nejpozději šest týdnů před koncem ročního pojistného období. Příklad: Máte-li počátek povinného ručení 2.9.2013, pak smlouvu vypovíte k 1.9.2014 (výroční datum), nicméně výpověď musíte dodat pojišťovně nejpozději 22.7.2014.

Pomocí chytrého kalendáře snadno zjistíte datum, do kterého musíte dát výpověď pojišťovně právě Vy. Stačí, abyste znali datum výročí Vaší smlouvy povinného ručení. Srovnátor Vám pomůže i se sepsáním výpovědi. Vyplňte formulář a vygenerujte si žádost o výpověď, kterou pak už jen pošlete nebo donesete pojišťovně.

Vemte na vědomí, že:

 • Výpověď musíte pojišťovně dodat v písemné podobě.
 • Bez Vašeho podpisu je výpověď neplatná.
 • Pojišťovny vyžadují vrácení zelené karty.
 • Máte právo na vystavení a zaslání dokladu o průběhu pojištění, stačí pojišťovnu požádat.

Výpověď bez udání důvodu - do dvou měsíců od sjednání

Povinné ručení můžete ukončit bez udání důvodu nejpozději dva měsíce od sjednání. V den doručení výpovědi pojišťovně započne výpovědní lhůta trvající 8 dní. Po uplynutí osmidenní lhůty povinné ručení zanikne. Do písemné výpovědi uveďte, jakým způsobem Vám má pojišťovna vrátit přeplatek pojistného.

K vrácení přeplatku můžete využít:

 • převod na účet
  • uveďte do výpovědi číslo svého účtu
 • poštovní poukázku
  • uveďte do výpovědi jméno a adresu, na kterou chcete peníze poslat

Vemte na vědomí, že:

 • Výpověď musíte pojišťovně dodat v písemné podobě.
 • Bez Vašeho podpisu je výpověď neplatná.
 • Pojišťovny požadují navrácení zelené karty.
 • Máte právo na vystavení a zaslání dokladu o průběhu pojištění, stačí pojišťovnu požádat.

Výpověď z důvodu změny vlastníka

Povinné ručení zanikne v den, ve kterém nahlásíte změnu majitele Vaší pojišťovně. Změnu majitele vozidla musíte na pojišťovně doložit kopií velkého technického průkazu se záznamem o provedené změně. Do písemné výpovědi nezapomeňte uvést, jakým způsobem Vám má pojišťovna vrátit případný přeplatek pojistného.

K vrácení přeplatku můžete využít:

 • převod na účet
  • uveďte do výpovědi číslo svého účtu
 • poštovní poukázku
  • uveďte do výpovědi jméno a adresu, na kterou chcete peníze poslat

Vemte na vědomí, že:

 • Výpověď musíte pojišťovně dodat v písemné podobě.
 • Bez Vašeho podpisu je výpověď neplatná.
 • Pojišťovny požadují navrácení zelené karty.
 • Máte právo na vystavení a zaslání dokladu o průběhu pojištění, stačí pojišťovnu požádat.
 • Musíte s výpovědí poslat i kopii velkého TP.

Výpověď při dočasném odhlášení z registru vozidel

Pokud dočasně vyřadíte své vozidlo z registru motorových vozidel u příslušného obecního úřadu, můžete vypovědět povinné ručení. S písemnou výpovědí musíte pojišťovně dodat i kopii velkého TP se záznamem o dočasném vyřazení vozidla. Do písemné výpovědi uveďte i způsob, jakým chcete od pojišťovny vrátit případný přeplatek pojistného.

K vrácení přeplatku můžete využít:

 • převod na účet
  • uveďte do výpovědi číslo svého účtu
 • poštovní poukázku
  • uveďte do výpovědi jméno a adresu, na kterou chcete peníze poslat

Vemte na vědomí, že:

 • Výpověď musíte pojišťovně dodat v písemné podobě.
 • Bez Vašeho podpisu je výpověď neplatná.
 • Pojišťovny vyžadují navrácení zelené karty.
 • Máte právo na vystavení a zaslání dokladu o průběhu pojištění, stačí pojišťovnu požádat.
 • Musíte s výpovědí poslat i kopii velkého TP se záznamem o dočasném vyřazení vozidla z registru.

Výpověď při trvalém odhlášení z registru vozidel

Pokud z nějakého důvodu Vaše vozidlo přestalo fyzicky existovat a necháte jej trvale vyřadit z registru motorových vozidel, je na místě výpověď povinného ručení. K písemné výpovědi musíte pojišťovně přiložit kopii velkého TP se záznamem o trvalém vyřazení vozidla z registru. Uveďte i způsob, jakým chcete od pojišťovny vrátit případný přeplatek pojistného.

K vrácení přeplatku můžete využít:

 • převod na účet
  • uveďte do výpovědi číslo svého účtu
 • poštovní poukázku
  • uveďte do výpovědi jméno a adresu, na kterou chcete peníze poslat

Vemte na vědomí, že:

 • Výpověď musíte pojišťovně dodat v písemné podobě.
 • Bez Vašeho podpisu je výpověď neplatná.
 • Pojišťovny vyžadují vrácení zelené karty.
 • Máte právo na vystavení a zaslání dokladu o průběhu pojištění, stačí pojišťovnu požádat.
 • Musíte s výpovědí poslat i kopii velkého TP se záznamem o trvalém vyřazení vozidla z registru.

Výpověď z důvodu odcizení vozidla

Důvodem ke zrušení zákonného pojištění je samozřejmě i krádež Vašeho vozidla. Nezapomeňte k písemné výpovědi přiložit kopii protokolu od policie. Do výpovědi uveďte i způsob, jakým si přejete od pojišťovny vrátit případný přeplatek pojistného.

K vrácení přeplatku můžete využít:

 • převod na účet
  • uveďte do výpovědi číslo svého účtu
 • poštovní poukázku
  • uveďte do výpovědi jméno a adresu, na kterou chcete peníze poslat

Vemte na vědomí, že:

 • Výpověď musíte pojišťovně dodat v písemné podobě.
 • Bez Vašeho podpisu je výpověď neplatná.
 • Pojišťovny vyžadují navrácení zelené karty.
 • Máte právo na vystavení a zaslání dokladu o průběhu pojištění, stačí pojišťovnu požádat.
 • Musíte s výpovědí poslat i kopii protokolu od Policie ČR.

Výpověď po vzniku pojistné události - do 3 měsíců od jejího oznámení

Vy, ale i pojišťovna, máte právo vypovědět povinné ručení do 3 měsíců od oznámení vzniku pojistné události. Dnem doručení výpovědi pojišťovně začne výpovědní lhůta trvající 1 měsíc. Po uplynutí výpovědní lhůty Vaše povinné ručení zanikne. Nezapomeňte do výpovědi připsat i způsob, jakým si chcete od pojišťovny nechat vrátit případný přeplatek pojistného.

K vrácení přeplatku můžete využít:

 • převod na účet
  • uveďte do výpovědi číslo svého účtu
 • poštovní poukázku
  • uveďte do výpovědi jméno a adresu, na kterou chcete peníze poslat

Vemte na vědomí, že:

 • Výpověď musíte pojišťovně dodat v písemné podobě.
 • Bez Vašeho podpisu je výpověď neplatná.
 • Pojišťovny vyžadují navrácení zelené karty.
 • Máte právo na vystavení a zaslání dokladu o průběhu pojištění, stačí pojišťovnu požádat.

Výpověď z důvodu změny výše pojistného - neplatí pro bonus či malus

Pokud Vaše pojišťovna upraví výši pojistného a Vy s úpravou nebudete souhlasit, můžete smlouvu vypovědět. Pojišťovna Vám má povinnost ohlásit změnu pojistného nejpozději 2 měsíce před splatností pojistného pro nadcházející pojistné období.

Písemnou výpověď musíte doručit pojišťovně nejpozději jeden měsíc po oznámení změny pojistného. Povinné ručení zanikne k poslednímu dni pojistného období.

UPOZORNĚNÍ:

Jedná-li se o úpravu pojistného z důvodu vyššího bonusu nebo malusu, nejde o úpravu sazeb a pojišťovna Vám tento důvod neuzná jako relevantní pro výpověď. Srovnátor doporučuje, abyste zvolili standardní způsob výpovědi 6 týdnů před výročím, který pojišťovna nemůže odmítnout.

Ukončení povinného ručení dohodou

Za určitých okolností lze dosáhnout ukončení povinného ručení i dohodou, na kterou přistoupí obě strany - pojistitel i pojistník. Důvodem k ukončení smlouvy může být pro pojišťovnu například Vaše nespokojenost se současným pojištěním. Pojišťovny pravděpodobně nepřijmou výpověď jen proto, že je jejich konkurence levnější. V písemné dohodě musí být přesně stanoven jednak okamžik zániku povinného ručení a jednak způsob vzájemného vyrovnání závazků.

Srovnátor doporučuje a připomíná:

‚‚Písemné výpovědi posílejte doporučeně a doklad od České pošty si uschovejte. Nebyli byste první ani poslední, komu se zatoulal dopis. Pokud se rozhodnete vypovědět povinné ručení osobně na pobočce pojišťovny, nezapomeňte si s sebou vzít zelenou kartu a kopie příslušných dokladů (velký TP, protokol od policie apod.).‘‘

Co by měla žádost o výpověď povinného ručení obsahovat? - obecné náležitosti

 • důvod výpovědi
 • číslo pojistné smlouvy
 • jméno či obchodní název pojistníka
 • rodné číslo nebo IČ pojistníka
 • adresu pojistníka
 • kontakt na pojistníka - e-mail, telefon
 • druh vozidla, tovární značku a model vozidla
 • registrační značku vozidla (dříve SPZ)
 • VIN vozidla
 • datum a podpis pojistníka

Nechte si vygenerovat žádost o výpověď povinného ručení online…

Připravíme Vám žádost o výpověď povinného ručení dříve, než řeknete švec. Vyplňte formulář a stiskněte tlačítko "Vygenerovat výpověď." Hotovou žádost si můžete okamžitě stáhnout, ale také si ji můžete nechat poslat na Váš e-mail. Pak už stačí, abyste si žádost vytiskli, podepsali a s potřebnými přílohami včas poslali či donesli pojišťovně.

… a nezapomeňte si sjednat levnější povinné ručení u Srovnátora!

Jak jsme upozornili na začátku, ani den byste neměli být bez platného povinného ručení, proto si zavčasu sjednejte povinné ručení navazující na smlouvu, kterou vypovíte. Sjednání online zde. Pokud chcete sjednat po telefonu s pojišťovací specialistkou, nechte si zavolat.