Bezpečnost na železničních přejezdech

26.07.2017

Železnice je považována za jeden z nejbezpečnějších způsobů dopravy a úroveň vlaků s rostoucí konkurencí na kolejích za poslední roky stoupá. Jízda vlakem přináší bezpečí a komfort. Dostat se však vlaku pod kola zůstává noční můrou. Několikatunový kolos má brzdnou dráhu mnohonásobně delší, než vozidla v silniční dopravě. Přesto mnoho řidičů stále riskuje a nerespektuje pravidla jízdy přes železniční přejezdy. Nebo je neznají? Tady jsou!

Železniční přejezd

Značení železničního přejezdu

Značení železničnícho přejezdu

Neosvětlený železniční přejezd

  • Železniční přejezd je označen pouze výstražným křížem jednokolejným či vícekolejným.
  • Řidič nesmí překročit rychlost 30 km/h a to 50 metrů před přejezdem a dále při jízdě přes přejezd.
  • Je-li před přejezdem umístěna výstražná značka “Stůj, dej přednost v jízdě”, musí řidič zastavit na přehledném místě a rozhlédnout se, zda nejede vlak.
  • Řidič nesmí vjet na přejezd, pokud vidí či slyší přibližovat se vlak, případně zaznamenal houkání nebo pískání vlaku.

Světelný železniční přejezd

  • Železniční přejezd je označen výstražným křížem jednokolejným či vícekolejným a zároveň přejezdovým zabezpečovacím zařízením (železniční semafor).
  • Svítí-li přerušované bílé světlo železničního semaforu, pak může řidič jet rychlostí 50 km/h a to 50 m před přejezdem a dále přes přejezd.
  • Řidič nesmí přejet železniční přejezd, pokud je dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými signály železničního semaforu.

Železniční přejezd se závorami

  • Železniční přejezd se závorami je 240 metrů před přejezdem označen příslušnou výstražnou značkou.
  • Řidič nesmí vjet na železniční přejezd, pokud jsou závory sklopené, ani pokud se právě sklápí či zdvihají a dosud blikají výstražná červená světla.

Nehodovost na železničních přejezdech

V České republice existuje přes 8 tisíc železničních přejezdů, z nichž zhruba jedna čtvrtina je světelných, přesto se právě na nich stane až polovina nehod. Meziročně nehod na železničních přejezdech přibývá, zatímco v roce 2015 eviduje drážní inspekce 165 mimořádných událostí na vlakovém přejezdu, při kterých bylo zraněno 130 lidí a 39 usmrceno, v roce 2016 zaznamenali 176 incidentů a zemřelo při nich 45 osob, počet zraněných byl nižší, evidováno je 69 případů poraněných osob. (Zdroj dat: Statistika mimořádných událostí, meziroční srovnání 2016 a 2015; Drážní inspekce; http://www.dicr.cz/statistiky-mimoradnych-udalosti)

Další zajímavé články

Dopravní výchova – povinná součást výuky

Dopravní výchova učí děti bezpečnému chování na silnici
17.10.2017

Dopravní výchova má vést ke zvyšování bezpečnosti silničního provozu, proto je nedílnou součástí výuky na základních školách.

Nebezpečí poškození nemovitosti při bouřce

Nebezpečí poškození nemovitosti při bouřce
20.09.2017

Bouřka, především pak blesk, dokáže poškodit vaši nemovitost i vybavení vaší domácnosti. Majetek se vyplatí chránit mimo jiné vhodným pojištěním.


Kam dále: