ČSOB pojištění řidiče RENTO

Pojištění řidiče kryje náklady, v případě, že se při dopravní nehodě vážně zraníte. Každý měsíc Vám pojišťovna vyplatí rentu až do konce Vašeho života. Tento druh pojištění je pro ty, co často cestují autem a chtějí mít pokryté své výdaje, i když nebudou moci pracovat.

Varianty pojištění řidiče ČSOB

Věk pojištěného v době pojistné události Měsíční doživotní důchod
Vozidlo do 3,5 tVozidlo nad 3,5 t
BasicStandardVIPTrucks
18 – 25 let7.000 Kč14.000 Kč21.000 Kč14.000 Kč
26 – 39 let11.000 Kč22.000 Kč33.000 Kč22.000 Kč
40 – 49 let12.500 Kč25.000 Kč37.500 Kč25.000 Kč
50 – 59 let15.000 Kč30.000 Kč45.000 Kč30.000 Kč
60 – více let17.500 Kč35.000 Kč52.500 Kč35.000 Kč

Pojištěná rizika

Trvalé následky úrazu

Pojistné plnění Vám bude vyplaceno v případě, že při dopravní nehodě budete mít úraz a Vaše tělesné poškození bude 50 % a více (např. poškození páteře a míchy, vážné mozkové poruchy, slepota, ztráta ruky v zápěstí, ztráta nohy nad kolenem, následky poranění plic,…).

Smrt následkem úrazu

Dojde-li při dopravní nehodě k Vašemu úmrtí, pojišťovna vyplatí Vašim blízkým jednorázově 50.000 Kč.
Dokumenty ke stažení:

ČSOB Pojišťovna – Všeobecné pojistné podmínky