Pojištění majetku

Pojištění majetku je komplexní označení pro několik druhů neživotního pojištění. Pojišťovna při pojištění majetku poskytuje pojistkou ochranu majetku v případě, že dojde k jeho poškození, zničení, nebo odcizení. Mezi ty nejžádanější produkty pojištění majetku můžeme zařadit:
  • pojištění nemovitosti,
  • pojištění domácnosti
  • a pojištění odpovědnosti za škodu.
Pojištění nemovitosti Pojištění domácnosti
Střecha ano ne
Fasáda domu ano ne
Stavební materiál ano ne
Radiátor ano ne
Televize ne ano
Spotřebiče ne ano
Sportovní vybavení ne ano

Každé z těchto pojištění se vztahuje na něco jiného a má svá specifika. Lidé je často zaměňují, nebo nevědí, zda chtějí to či ono. Srovnání pojištění majetku je často pro běžného klienta náročné na orientaci a porozumění rozdílům mezi nimi.

Druhy pojištění majetku:

Mylně se někteří domnívají, že stačí jedno nebo druhé. Na příkladu níže si ovšem můžeme ukázat, co které pojištění zahrnuje.

Pojištění nemovitosti

Pojištěním nemovitosti chráníte svůj majetek. Může se jednat o dům, byt, garáž apod. Budova však musí být pevně spojena základy se zemí. Tímto pojištěním je kryto mnoho rizik jako například požár, povodeň, pád stromu, vichřice a další. Je důležité mít na paměti, že pojištěním nemovitosti kryjete pouze nemovitost jako takovou.

Pojištění domácnosti

Pokud si naopak přejete chránit své vybavení a bydlíte například v pronájmu, stačí vám pojištění domácnosti. Je vhodné dbát na adekvátní určení pojistné částky, protože u tohoto pojištění dochází často k podpojištění. Do pojistné částky započítejte veškeré vybavení vaší domácnosti včetně oblečení, nádobí a dalších drobných věcí.

Pojištění odpovědnosti

Jestliže chceme chránit nejen sebe, ale také naše sousedy, kamarády a podobně je vhodné si uzavřít také pojištění odpovědnosti, dnes známé spíš jako pojistku na blbost. Variant pojištění odpovědnosti je dnes mnoho. Můžete si pojistit odpovědnost v běžném občanském životě, která chrání například vašeho souseda před vytopením, nebo pojištění odpovědnosti při výkonu povolání, pojištění odpovědnosti řidiče a mnoho dalších.

Hledat na webu Srovnátor.cz