I sebelepší havarijní pojistka Vám nemusí vyplatit ani vindru. Znáte výluky havarijního pojištění?

20.10.2014

Při výběru havarijního pojištění byste neměli hledět jenom na cenu, ale i na výši limitů, kvalitu asistenčních služeb nebo možnosti kombinovat různá rizika. Pozor si dejte i na výluky neboli výjimky, při jejichž naplnění Vám pojištění nepomůže.

Výluky havarijního pojištění
Víte, kdy Vám pojišťovna z havarijního pojištění nevyplatí ani korunu? | Foto: Fotolia.com

U povinného ručení jsou výluky definovány zákonem č. 168/1999 Sb., o povinném smluvním pojištění. Výluky u havarijního pojištění zákonem definovány nejsou. Záleží tak na pojišťovnách, jaké výluky do pojistných podmínek zahrnou.

Standardní výluky havarijního pojištění

Standardní výluky najdete v pojistných podmínkách všech pojišťoven.

Pojišťovna Vám neuhradí škodu z havarijního pojištění pokud:

 • Dojde k přirozenému opotřebení vozidla (koroze, funkční namáhaní, únava materiálu)
 • Máte vadu materiálu nebo výrobní vadu na vozidle.
 • Nesprávnou obsluhou nebo špatnou údržbou vozidla.
 • Špatnou opravou vozidla v servise.
 • Vozidlo mělo před začátkem platnosti pojištění nějakou závadu, která Vám byla známa.
 • V případě, že řídila vozidlo osoba, která není oprávněna řídit.
 • Využijete vozidlo jako pracovní stroj nebo k vojenským účelům.
 • Převážíte výbušniny.
 • Úmyslně poškodíte vozidlo.
 • Nepodrobíte vozidlo stanoveným kontrolám, a tudíž je technicky nezpůsobilé.
 • Vozidlo je vyřazené ze silničního provozu.
 • V době, kdy bylo vozidlo použito k trestné činnosti.
 • Někdo neoprávněně užil vozidlo a nebylo překonáno uzamčení chránící vozidlo.
 • Použijete vozidlo k jiným účelům, než máte ve smlouvě (např. půjčovna, taxi…).
 • Řídíte vozidlo pod vlivem alkoholu, návykových látek, nebo pod vlivem léků.
 • Do spalovacího prostoru motoru vnikla voda.
 • Neumožníte pojistiteli provést prohlídku poškozeného vozidla před jeho opravou.
 • Dojde k poškození vozidla v době odcizení (pokud nemáte sjednáno odcizení).
 • Poškodí se vozidlo při účasti na motoristických závodech a soutěžích.
 • Vzniknou škody na obrazových, zvukových a jiných záznamech a na jejich nosičích.

Dále se havarijní pojištění nevztahuje na:

 • škody či jiné újmy všeho druhu (např. ušlý zisk, náklady právního zastoupení, atd.),
 • poškození nebo zničení elektrického nebo elektronického zařízení vozidla zkratem,
 • škody vzniklé poškozením nebo zničením vozidla přepravovaným nákladem,
 • mimořádnou cenu věci,
 • poškození pneumatik.

Nestandardní výluky havarijního pojištění

Tímto jsou myšleny takové výluky, které se mezi pojišťovnami velmi liší.

Může jít například o škodu vzniklou:

 • při vyproštění jiného vozidla,
 • při vzájemném vlečení vozidel na laně,
 • vjetím vozidla do místa postiženého povodní nebo záplavou, aj.

Před uzavřením pojistné smlouvy doporučujeme porovnat nabídky havarijního pojištění různých poskytovatelů a pozorně si přečíst jejich pojistné podmínky.

Další zajímavé články

Pravidla přednosti na přechodu pro chodce

Kdo komu dává přednost na přechodu pro chodce?
21.08.2017

Situace, se kterou se setkáváme denně. Chodci mají na přechodu přednost – ta má ale svá pravidla a své výjimky. Jak se tedy na přechodu správně chovat?

Opravy silnic o prázdninách

Opravy silnic o prázdninách
18.08.2017

Jistě jste si v průběhu prázdnin všimli zvýšeného počtu omezení na silnicích. Uzavírky, zúžení, objížďky a následně kolony znepříjemnily cestu mnoha jedincům.


Kam dále:

Doporučte nás