Lékařská prohlídka řidiče – povinnost všech seniorů

02.06.2022

První povinná lékařská prohlídka dle vyhlášky č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel čeká každého řidiče seniora nejdříve šest měsíců před dovršením 65 let, nejpozději v den jeho 65. narozenin. Následuje prohlídka v 68 letech a dále se pak opakuje každé dva roky.
Lékařská prohlídka řidiče – povinnost všech seniorů

Povinná lékařská prohlídka se týká seniorů nad 65 let
Pravidelné lékařské prohlídky jsou potřeba pro uznání způsobilosti k řízení motorových vozidel. Kromě seniorů se týká prohlídka řidičů z povolání a učitelů autoškol. Protokol o zdravotní způsobilosti musí mít řidič vždy u sebe. Jaký Vám hrozí postih, pokud povinnosti lékařské prohlídky nesplníte? Pozor! Nemusí to skončit jen pokutou, ale i zákazem řízení a postihem od pojišťovny.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Lékařská prohlídka řidiče – lidé nad 65 let by ji neměli podceňovat

Existuje několik situací, kdy si řidiči starší 65 let za neabsolvování lékařské prohlídky připlatí. V prvním případě je to moment, kdy si dokument pouze zapomenou a nejsou tedy schopni jej předložit policejní kontrole. Pokuta se pohybuje do 2 000 Kč. Pokud mají řidiči starší 65 let propadlý posudek o zdravotní způsobilosti hrozí jim pokuta 5 000 až 10 000 Kč a dokonce zákaz řízení na jeden rok. Bez zdravotní prohlídky je stanovena automaticky pokuta 10 000 Kč a zákaz řízení.

Nejzávažnějším momentem je situace, kdy se senior stane viníkem dopravní nehody a nemá zdravotní posudek. V takovém případě je automaticky zdravotně nezpůsobilý k řízení motorových vozidel a pojišťovna si může nárokovat finanční náhradu, kterou již uhradila poškozeným. Škody, které způsobí viník při dopravní nehodě, se mohou pohybovat i okolo několika milionu korun, protože se jedná o škody nejen na majetku, ale i na zdraví.


Protokol o zdravotní způsobilosti musí mít řidič vždy u sebe

Co obsahuje protokol o lékařské prohlídce řidiče?

Příloha vyhlášky č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel obsahuje vzor daného lékařského posudku. Konečný protokol může být vytvořen v jiném formátu i uspořádání, než je uvedeno ve vzoru, musí být však jednoznačný a obsahovat uvedené náležitosti. Ministerstvo dopravy ČR požaduje uvedení údajů, které jsou nezbytné pro zjištění, zda je řidič zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel. Protokol obsahuje:

  • Základní identifikační údaje,
  • údaje o skupinách řidičského oprávnění,
  • výsledek posouzení zdravotní způsobilosti,
  • datum vydání posudku a datum ukončení platnosti posudku,
  • identifikační údaje, razítko a podpis lékaře, který posudek vydal.

Lékařská prohlídka řidiče z povolání

Všichni řidiči IZS, řidiči z povolání, řidiči nákladních vozů, autobusů i učitelé autoškol se musí před zahájením činnosti podrobit vstupní prohlídce. Následují pravidelné prohlídky jednou za 2 roky pro řidiče do 50 let. Řidiči po padesátce se musí na lékařskou prohlídku dostavit jednou za rok.

Nejčastěji kladené otázky – FAQ

První povinná lékařská prohlídka čeká každého řidiče nejdříve šest měsíců před dovršením 65 let, nejpozději v den jeho 65. narozenin. Následuje prohlídka v 68 letech a dále se pak opakuje každé dva roky. Na základě výsledků může však posuzující lékař stanovit termín další prohlídky v kratším časovém úseku.

Pokuta se v případě, že protokol zapomenete doma, pohybuje okolo 2 000 Kč. Pokud má řidič propadlý posudek o zdravotní způsobilosti, hrozí mu pokuta 5 000 až 10 000 Kč. Bez zdravotní prohlídky je stanovena automaticky pokuta 10 000 Kč a zákaz řízení.
Hledat na webu Srovnátor.cz