Výpověď a zrušení povinného ručení

Výpověď povinného ručení lze podat hned z několika důvodů. Zpravidla nejčastějším důvodem je prodej vozidla nebo zrušení povinného ručení z důvodu vyřazení vozidla z evidence. K ukončení povinného ručení ale může dojít také v případě, že nesouhlasíte s navýšením ceny pojistného. Pokud nevíte, jak má výpověď povinného ručení vypadat, máme pro vás připravený vzor výpovědi, díky kterému budete mít výpověď povinného ručení připravenou během pár minut.

Výpověď a zrušení povinného ručení

Výpověď povinného ručení k výročí smlouvy

Smlouvu o povinném ručení můžete vypovědět kdykoliv do 6 týdnů před vypršením její platnosti. Pokud tak neučiníte, pojišťovna vám ji automaticky prodlouží na další pojistný rok. Podepsanou výpověď však musí pojišťovna obdržet nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období. Datum konce pojistného období najdete na zelené kartě nebo ve smlouvě. Náš chytrý kalendář vám vypočítá datum, kdy je třeba výpověď dodat, stačí jen zadat datum pojistného období vašeho povinného ručení.

Zrušení povinného ručení z jiných důvodů

Zrušení pojistky na auto v jiném období (např. do dvou měsíců od sjednání pojistné smlouvy), případně z jiného uvedeného důvodu (např. při změně majitele vozu nebo odhlášení auta z registru) je také možné, ale vyžaduje dodržení určitých pravidel, která najdete v přehledné tabulce níže. Vždy ale platí povinnost podat pojišťovně výpověď písemně a podepsanou, případně může být zaslána elektronicky, i tak ale musí být výpověď podepsaná. Samozřejmě lze také vyřídit výpověď povinného ručení osobně na pobočce pojišťovny. V tomto případě písemnou formu výpovědi nepotřebujete, ukončení povinného ručení s vámi vyřídí pracovník pojišťovny.

Jak zrušit povinné ručení?

Důvod výpovědi povinného ručení Termín doručení výpovědi Zánik pojištění Dokumenty, které je třeba k výpovědi přiložit
K výročí smlouvy 6 týdnů před koncem pojistného období Ke konci pojistného období
Bez udání důvodu Do 2 měsíců od sjednání 8 dní od oznámení
Změna vlastníka V den oznámení pojišťovně Kopii velkého technického průkazu se záznamem o změně vlastníka
Dočasné odhlášení z registru vozidel V den oznámení pojišťovně Kopii velkého technického průkazu se záznamem o dočasném odhlášení
Trvalé odhlášení z registru vozidel V den oznámení pojišťovně Kopii velkého technického průkazu se záznamem o trvalém odhlášení
Odcizení vozidla V den oznámení na policii Protokol od policie
Po vzniku pojistné události Do 3 měsíců od jejího oznámení 1 měsíc od oznámení
U důvodu změny ceny pojistného Do 1 měsíce od doručení oznámení o změně Ke konci pojistného období
Dohodou K dohodnutému datu

K ukončení povinného ručení dojde poté, co pojišťovna zpracuje vámi zaslanou výpověď pojistné smlouvy. Pomocí našeho formuláře si můžete vytvořit vlastní vzor výpovědi povinného ručení, stačí pouze vyplnit potřebné údaje týkající se pojistníka a stávající pojistné smlouvy. Hotový formulář si poté už jen vytisknete a podepíšete. Zaslat ho následně můžete pojišťovně doporučeně poštou nebo ho osobně donést na pobočku pojišťovny.

Co musíte ve výpovědi dodržet?

  • Musí být v písemné podobě a podepsaná, případně v elektronické podobě pro odeslání přes e-podatelnu.
  • Uveďte v ní údaje o sobě, číslo vaší smlouvy a důvod ukončení.
  • Doneste ji na pojišťovnu nebo ji zašlete doporučeně poštou, využít můžete také e-podatelnu pojišťovny.

Pokud provozujete vozidlo a ukončíte pojistnou smlouvu, vyžaduje po vás zákon sjednání nového povinného ručení. Jízdou v nepojištěném vozidle se vystavujete vysoké pokutě. Srovnátor.cz vám umožňuje porovnat nabídky pojišťoven a sjednat vybrané povinné ručení online nebo po telefonu na tel. čísle 226 289 777 a to během několika minut.

Nejčastěji kladené otázky – FAQ

V případě, že jste prodali auto a potřebujete vypovědět povinné ručení, je nutné doložit pojišťovně kupní smlouvu a kopii technického průkazu se zápisem o změně majitele a zažádat o zrušení pojistné smlouvy. Pojistná smlouva zaniká dnem nahlášení změny vlastníka vozidla. Více se o výpovědi povinného ručení dozvíte zde.

Výpověď smlouvy by měla obsahovat:

  • Název pojišťovny
  • Číslo pojistné smlouvy
  • Rodné číslo nebo IČO – pojistník
  • Adresa a kontaktní údaje pojistníka
  • Důvod výpovědi
  • Místo, datum a podpis pojistníka

Pro sepsání výpovědi můžete použít náš vzor výpovědi povinného ručení, nestane se tak, že vám bude ve výpovědi něco chybět.

Konec pojistného období zjistíte na zelené kartě – datum, ke kterému končí platnost zelené karty, je datem konce pojistného období, případně ho zjistíte podle pojistné smlouvy. Více se o konci pojistného období dozvíte na stránce Výpověď povinného ručení.
Hledat na webu Srovnátor.cz