Zákon o povinném ručení

Co zákon říká? „Nestanoví-li tento zákon jinak, může na dálnici, silnici, místní komunikaci a účelové komunikaci, s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přístupná (dále jen „pozemní komunikace“), provozovat vozidlo pouze ten, jehož odpovědnost za škodu způsobenou provzem tohoto vozidla je pojištěna podle tohoto zákona. Povinnost povinného ručení musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci.“

Zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, stručněji nazývané povinné ručení, slouží k úhradě újmy poškozeným při dopravní nehodě. Minimální limit škody na majetku je dle zákona 35 milionů Kč a další 35 milionů za každou zraněnou či usmrcenou osobu.

„Registr povinného ručení“

„Registr povinného ručení“ slouží k ověření platnosti povinného ručení konkrétního vozidla. Najdete jej na adrese Informačního střediska pro poškozené České kanceláře pojistitelů. Zda má daný vůz zákonné pojištění odpovědnosti, lze zjistit jen podle jeho registrační značky.

Zákon o povinném ručení

Česká kancelář pojistitelů

Existenci České kanceláře pojistitelů (ČKP) definuje stejný zákon, jako povinné ručení. Jedná se o profesní organizaci – svaz pojistitelů, v němž má povinnost členství každý český poskytovatel pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Spravuje mimo jiné garanční fond, ze kterého se hradí škody způsobené nepojištěnými vozidly.

Hledat na webu Srovnátor.cz