Nejčastější otázky a odpovědi

Pokud tu Váš dotaz nenajdete, napište nám na e-mail info@srovnator.cz, anebo nám zanechte své telefonní číslo a my Vám zavoláme.

Obecné otázky a odpovědi

Obratem nás kontaktujte telefonicky či e-mailem, vše ověříme. Zkontrolujeme s Vámi zadaný e-mail, případně pošleme znovu.
Pokud sjednáváte smlouvu zaplacením, obdržíte od nás návrh pojistné smlouvy v elektronické podobě. Smlouvu poštou od nás dostanete pouze v případě, že sjednáváte pojištění podpisem u ČPP. V případě, že ji neobdržíte, kontaktujte nás telefonicky či e-mailem. Zkontrolujeme s Vámi zadanou adresu, případně pošleme znovu.
Kontaktujte nás telefonicky či e-mailem, vše ověříme. Zkontrolujeme s Vámi zadaný e-mail a adresu, případně pošleme znovu.
Kontaktujte nás e-mailem či telefonicky, údaje opravíme a pošleme Vám k podpisu opravenou smlouvu nebo žádanku na změnu. Pojistná smlouva je platná, údaj pouze opravíme.
Není nic jednoduššího než nás kontaktovat, v tomto případě je lepší e-mailem. Stačí, když nám zašlete informaci, o jakou smlouvu se jedná a jaký byl VS při platbě zadán. V lepším případě nám zašlete i potvrzení o platbě, ze kterého si údaje sami vyčteme.
Pokud sjednáváte pojištění zaplacením, je zapotřebí dodržet stanovený termín pro platbu pojistného. V případě, kdy je pojistné uhrazeno po termínu nebo vůbec, pojištění nevzniká od data počátku pojištění.
Nevadí, potřebné údaje jsou uvedeny i na malém technickém průkazu. Do kolonky série a číslo velkého technického průkazu vepište slovy „není“ a poté nám tento údaj doplníte dodatečně.
Ano, můžete. Do kolonky, kde požadujeme vyplnit registrační značku, vepište slovy „není“. Po přidělení registrační značky, stačí, když nám ji oznámíte e-mailem.
Ano, dá se to řešit. Je však lepší nás v daný moment telefonicky kontaktovat a vyřešíme s Vámi tento požadavek telefonicky. V případě, že budete mít tento požadavek mimo pracovní dobu naší infolinky, zadejte si na našich stránkách požadavek, že si přejete být kontaktováni z naší strany. Zavoláme Vám v nejbližším možném čase.
V tomto případě, je lepší nás kontaktovat e-mailem. Do e-mailu uveďte číslo pojistné smlouvy, u které chcete daný údaj změnit a samozřejmě i nové údaje (např. při změně adresy, RZ, TP apod.). V případě, kdy však dojde ke změně vlastníka, není možné změnu provést. Je zapotřebí pojistnou smlouvu ukončit. V této situaci Vám také poradíme.

Povinné ručení

Pojišťovna Vám vrátí poměrnou část z již uhrazeného pojistného.
Pojišťovnu samozřejmě změnit můžete, ale ne kdykoli v průběhu roku. O bonusy nepřijdete. Pojišťovny Vám mají povinnost vystavit na požádání doklad o průběhu předchozího pojištění. Přečtěte si, kdy můžete změnit pojišťovnu.
Povinné ručení s vyššími limity pojistného plnění, pro Vás znamená vyšší ochranu před zadlužením, protože škody vzniklé při dopravní nehodě mohou dosáhnut i několikamilionových částek. S vyšším limitem pojistného plnění máte jistotu, že závazky, které vzniknou při Vámi zaviněné nehodě, uhradí kompletně pojišťovna. Představte si situaci, v níž způsobíte nehodu autobusu plného lidí a budete mít uzavřené povinné ručení s pojistnými limity 35 mil. pro újmu na zdraví a 35 mil. pro škody na majetku. Újma na zdraví může v takovém případě přesáhnout 35 mil. velice snadno a každou korunu nad 35 milionů pak bude pojišťovna vymáhat po Vás.
Jediným platným dokladem o tom, že máte uzavřené povinné ručení, je zelená karta. Zelenou kartu u sebe musíte mít ze zákona pokaždé, když někam jedete svým vozidlem.
Pokud Vás nezastaví policisté kvůli silniční kontrole, nebo nejste účastníkem dopravní nehody, nestane se nic. Pokud Vás policisté zastaví a Vy nepředložíte zelenou kartu, dopustíte se přestupku a bude Vám hrozit pokuta až 1.500 Kč v blokovém řízení, anebo od 1.500 Kč do 3.000 Kč ve správním řízení.
Pojišťovna za Vás uhradí újmy na zdraví, škody na majetku, ale také ušlý zisk a náklady na právní zastoupení poškozených.
Ano, zákonné pojištění vozidel je platné i v zahraničí. Konkrétní platnost v daných státech naleznete na Vaší zelené kartě v části číslo 8.
Je možné, že se na vlastníka vozidla obrátí ČKP s požadavkem na úhradu příspěvku do fondu nepojištěných.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění kryje škody na vlastním vozidle. V případě, že neúmyslně způsobíte nehodu a poškodíte si při ní vozidlo, dočkáte se díky havarijnímu pojištění peněz na opravu.
Pojišťovny nebudou hradit škodu, kterou způsobíte druhým a třetím osobám. Od toho byste měli mít povinné ručení. Bez platného povinného ručení byste pro vlastní dobro na silnici neměli vůbec vyjíždět.
Tuto informaci naleznete v pojistných podmínkách jednotlivých pojišťoven.

Cestovní pojištění

V první řadě u sebe musíte mít kartičku cestovního pojištění a nejlépe uděláte, když u sebe budete mít i evropský průkaz zdravotního pojištění. Díky těmto dokladům byste se měli bez problémů dočkat lékařské péče. Po provedení lékařského ošetření je třeba, abyste co nejdříve kontaktovali pojišťovnu a nahlásili pojistnou událost.
Pokud cestujete často, je pro Vás celoroční cestovní pojištění výhodnějším řešením než uzavření krátkodobého pojištění pro každou cestu zvlášť. Počet cest mimo ČR není v rámci pojištění omezen. Omezena bývá maximální délka jedné cesty a u některých pojišťoven je stanovena minimální doba strávená ve vlasti před další cestou do zahraničí. Celoroční pojištění lze například pro Evropu sjednat za velmi rozumnou cenu.

Pojištění domácnosti

Vnitřní vybavení nemovitosti a osobní věci všech členů domácnosti. Jako je např. nábytek, oblečení, elektronika, finance…
Rostliny, plodiny, plány, projekty, autorská a jiná nehmotná práva. Bližší informace naleznete ve všeobecných pojistných podmínkách v části výluky z pojištění.