Nejčastější otázky a odpovědi

Pokud tu Váš dotaz nenajdete, napište nám na e-mail info@srovnator.cz, anebo nám zanechte své telefonní číslo a my Vám zavoláme.

Obecné otázky a odpovědi

Obratem nás kontaktujte telefonicky či e-mailem, vše ověříme. Zkontrolujeme s Vámi zadaný e-mail, případně pošleme znovu.

Kontaktujte nás telefonicky či e-mailem, vše ověříme. Zkontrolujeme s Vámi zadaný e-mail a adresu, případně pošleme znovu.

Kontaktujte nás e-mailem či telefonicky, situaci vyřešíme.

Není nic jednoduššího než nás kontaktovat, v tomto případě je lepší e-mailem. Stačí, když nám zašlete informaci, o jakou smlouvu se jedná a jaký byl VS při platbě zadán. Zároveň nám zašlete kopii bankovního výpisu, následně zajistíme převod platby ke správné smlouvě.

Pokud sjednáváte pojištění zaplacením, je zapotřebí dodržet stanovený termín pro platbu pojistného. V případě, kdy je pojistné uhrazeno po termínu nebo vůbec, pojištění nevzniká od data počátku pojištění. Kontaktujte nás e-mailem či telefonicky, sjednáme vám nové pojištění.

Nevadí, potřebné údaje jsou uvedeny i na malém technickém průkazu. Do kolonky série a číslo velkého technického průkazu vepište slovy „není“ a poté nám tento údaj doplníte dodatečně.

Ano, můžete. Do kolonky, kde požadujeme vyplnit registrační značku, vepište slovy „není“. Po přidělení registrační značky, stačí, když nám ji oznámíte e-mailem.

Ano, pojištění je možné sjednat s dnešním počátkem.

V tomto případě, je lepší nás kontaktovat e-mailem. Do e-mailu uveďte číslo pojistné smlouvy, u které chcete daný údaj změnit a samozřejmě i nové údaje (např. při změně adresy, RZ, TP apod.). V případě, kdy však dojde ke změně vlastníka, není možné změnu provést. Je zapotřebí pojistnou smlouvu ukončit. V této situaci Vám také pomůžeme.

Povinné ručení

Pojišťovna Vám vrátí poměrnou část z již uhrazeného pojistného.

Pojišťovnu samozřejmě změnit můžete, ale ne kdykoli v průběhu roku. O bonusy nepřijdete. Pojišťovny Vám mají povinnost vystavit na požádání doklad o průběhu předchozího pojištění. Přečtěte si, kdy můžete změnit pojišťovnu.

Povinné ručení s vyššími limity pojistného plnění, pro Vás znamená vyšší ochranu před zadlužením, protože škody vzniklé při dopravní nehodě mohou dosáhnut i několikamilionových částek. S vyšším limitem pojistného plnění máte jistotu, že závazky, které vzniknou při Vámi zaviněné nehodě, uhradí kompletně pojišťovna. Představte si situaci, v níž způsobíte nehodu autobusu plného lidí a budete mít uzavřené povinné ručení s pojistnými limity 35 mil. pro újmu na zdraví a 35 mil. pro škody na majetku. Újma na zdraví může v takovém případě přesáhnout 35 mil. velice snadno a každou korunu nad 35 milionů pak bude pojišťovna vymáhat po Vás.

Jediným platným dokladem o tom, že máte uzavřené povinné ručení, je zelená karta. Zelenou kartu u sebe musíte mít ze zákona pokaždé, když někam jedete svým vozidlem.

Pokud Vás nezastaví policisté kvůli silniční kontrole, nebo nejste účastníkem dopravní nehody, nestane se nic. Pokud Vás policisté zastaví a Vy nepředložíte zelenou kartu, dopustíte se přestupku a bude Vám hrozit pokuta až 1.500 Kč v blokovém řízení, anebo od 1.500 Kč do 3.000 Kč ve správním řízení.

Pojišťovna za Vás uhradí újmy na zdraví, škody na majetku, ale také ušlý zisk a náklady na právní zastoupení poškozených.

Ano, zákonné pojištění vozidel je platné i v zahraničí. Konkrétní platnost v daných státech naleznete na Vaší zelené kartě v části číslo 8.

Je možné, že se na vlastníka vozidla obrátí ČKP s požadavkem na úhradu příspěvku do fondu nepojištěných.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění kryje škody na vlastním vozidle. V případě, že neúmyslně způsobíte nehodu a poškodíte si při ní vozidlo, dočkáte se díky havarijnímu pojištění peněz na opravu.

Pojišťovny nebudou hradit škodu, kterou způsobíte druhým a třetím osobám. Od toho byste měli mít povinné ručení. Bez platného povinného ručení byste pro vlastní dobro na silnici neměli vůbec vyjíždět.

Tuto informaci naleznete v pojistných podmínkách jednotlivých pojišťoven.

Cestovní pojištění

V první řadě u sebe musíte mít kartičku cestovního pojištění a nejlépe uděláte, když u sebe budete mít i evropský průkaz zdravotního pojištění. Díky těmto dokladům byste se měli bez problémů dočkat lékařské péče. Po provedení lékařského ošetření je třeba, abyste co nejdříve kontaktovali pojišťovnu a nahlásili pojistnou událost.

Pokud cestujete často, je pro Vás celoroční cestovní pojištění výhodnějším řešením než uzavření krátkodobého pojištění pro každou cestu zvlášť. Počet cest mimo ČR není v rámci pojištění omezen. Omezena bývá maximální délka jedné cesty a u některých pojišťoven je stanovena minimální doba strávená ve vlasti před další cestou do zahraničí. Celoroční pojištění lze například pro Evropu sjednat za velmi rozumnou cenu.

Pojištění domácnosti

Vnitřní vybavení nemovitosti a osobní věci všech členů domácnosti. Jako je např. nábytek, oblečení, elektronika, finance…

Rostliny, plodiny, plány, projekty, autorská a jiná nehmotná práva. Bližší informace naleznete ve všeobecných pojistných podmínkách v části výluky z pojištění.
Hledat na webu Srovnátor.cz