Zákonné pojištění motorových vozidel. Bez něj nevyjíždějte na silnici

Zákonné pojištění vozidel, lidově řečeno povinné ručení, musí mít každý majitel nebo provozovatel registrovaného motorového vozidla. Již od roku 2 000 je tento druh pojištění dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla povinně smluvní. A za nesjednání zákonného pojištění Vám hrozí tvrdé sankce. Zákonné pojištění motorových vozidel

Sankce za neplacení pojištění vozidla

Pokutu za provozování vozidla v rozporu se zákonem uděluje obecní úřad ve výši 5.000 až 40.000 korun. V případě, že při policejní kontrole nepředložíte zelenou kartu (doklad o sjednaném pojištění) hrozí Vám bloková pokuta od 1.500 do 3.000 korun.

K čemu slouží zákonné pojištění

Zákonné pojištění vozidel pokrývá újmu na majetku i na zdraví, kterou způsobíte druhým či třetím osobám. Pozor. Škody na vlastím vozidle Vám zákonné pojištění nehradí. K tomuto účelu slouží havarijní pojištění, které je na rozdíl od povinného ručení dobrovolné.

Doklad o uzavřeném zákonném pojištění vozidel. Zelená karta

Jediným uznávaným dokladem o sjednaném povinném ručení je zelená karta, kterou obdržíte ihned po sjednání pojištění. Jedná se o mezinárodní doklad, který je platný na většině území Evropy. Seznam všech zemí, na které se platnost zelené karty vztahuje, naleznete na její přední straně.

Limity pojistného plnění. Kolik za Vás pojišťovna uhradí

Limit pojistného plnění je maximální částka, kterou Vám pojišťovna při nehodě vyplatí. Nejnižší zákonem stanovený limit pojistného plnění je 35 milionů korun na majetek a stejně tak na zdraví i ušlý zisk. Vy si však můžete sjednat i pojištění s limitem až ve výši 150 milionů korun.