Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti je produkt, který slouží k náhradě škody například v důsledku havárie, vykradení, poškození cizí osobou nebo při živelných pohromách. Pojištění domácnosti se vztahuje pouze na vnitřní vybavení domácnosti.

co ovlivňuje cenu pojištění domácnosti

Dnes si již nemusíme připadat jako ve Středověku, kdy lidé přišli v důsledku požáru či velké vody o vše co měli. Můžete si pojistit svoji domácnost proti různým situacím, které nás mohou v životě potkat.

Pojištění domácnosti se vztahuje na dvě skupiny pojistného nebezpečí (rizik)

 • riziko krádeže či loupeže věcí umístěných v pojištěné domácnosti
 • riziko živelné zkázy – tedy zkázy pojištěných věcí v domácnosti např. v důsledku požáru, výbuchu plynu, záplav, zemětřesení aj.

Pojištění domácnosti se vztahuje na elektroniku, nábytek, cennosti a do určité míry i na peněžní prostředky, které máte v domácnosti uschovány. Pojistit si můžete jak trvale obývanou domácnost, tak například i chatu.

Výše pojistného se odvíjí od řady faktorů

 • limity plnění,
 • lokalita,
 • míra spoluúčasti,
 • stupeň zabezpečení.

Při srovnání pojištění domácnosti je dobré si uvědomit, co vše chcete mít pojištěno a že leckdy pouhé pojištění domácnosti nestačí. Často je vhodné mít pojištění domácnosti a nemovitosti dohromady.

Se srovnáním cen vám může pomoci naše online kalkulačka. Myslete však na to, že ne vždy to nejlevnější pojištění domácnosti je to nejlepší. Proto je dobré dělat porovnání pojištění domácnosti nejen podle ceny, ale také podle toho, co dané pojištění kryje a zda je toto krytí dostatečné.

Věci, které nejsou mezi pojištěním domácnosti zahrnuty

 • rostliny,
 • plány, dokumenty
 • autorská práva apod.

Pojištění domácnosti online je nejjednodušší a nejpohodlnější možnost, jak zabezpečit svůj majetek proti negativním vlivům.

Nejčastěji kladené otázky – FAQ

Pojištění chrání Vaše vybavení v domácnosti, ve které bydlíte a to včetně osobních věcí Vašich a všech členů Vaší domácnosti. Chráněn je například nábytek, elektronika, cenné předměty, oblečení apod.

Pojištění domácnosti se zpravidla vztahuje na tato rizika (výčet se může měnit dle zvolené pojišťovny):

 • riziko krádeže – vloupání nebo krádež
 • riziko živelné zkázy – poškození a zkáza způsobená požárem, výbuchem plynu, záplavou, zemětřesením, pádem letadla nebo stromu, vichřicí, krupobitím, úderem blesku, sesuvem půdy, tíhou sněhu, nárazem dopravního prostředku, vodovodní a kanalizační škodou nebo poškozením topných těles a potrubím
 • vandalismus

Pojištění se nevztahuje na škodu vzniklou na pozemku nebo nemovitosti (např. fasáda, střecha)

Obvykle je pojistné ve výši několika set korun ročně. Cenu určuje několik faktorů, jakými je například vybavení domácnosti, velikost domácnosti nebo třeba adresa domácnosti.

Výši Vaší spoluúčasti si u pojištění domácnosti můžete zpravidla zvolit sami z těchto možností:

 • 0% spoluúčast
 • 3% spoluúčast
 • 5% spoluúčast
 • 10% spoluúčast

Čím vyšší spoluúčast si zvolíte, tím nižší máte výslednou částku za roční pojistné. Rozsah možností při volbě výše spoluúčasti je dán výběrem konkrétní pojišťovny.

Nejlepší je nechávat si od věcí zakoupených do domácnosti účtenky a ty potom při pojistné události pojišťovně předložit. Máte-li doma cenné předměty, vytvořte jejich soupis, včetně fotodokumentace.

Pojištění domácnosti můžete sjednat na pobočce některé z pojišťoven, ale také v pohodlí domova online. Využít můžete také naši kalkulačku, která je pro Vás připravena tak, aby ušetřila čas a především peníze. Po vyplnění několika základních údajů budete vědět, které pojištění by pro Vás bylo nejlepší.

Pojištění domácnosti chrání Vaše vybavení v nemovitosti, ve které bydlíte, včetně osobních věcí všech členů domácnosti. Chráněn je například nábytek, elektronika, oblečení apod.

Hledat na webu Srovnátor.cz