Náš závazek

Pomůžeme Vám najít správný produkt. Jsme odhodláni Vám zajistit nejlepší cenu.

Jsme tu pro Vás na telefonu i chatu. Podáváme jasné a nezkreslené informace.

Respektujeme Vaše soukromí. Nabízíme Vám nezávislé porovnání cen.

Sjednáme Vám pojištění o víkendu. Věnujeme Vám tolik času, kolik je potřeba.

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti je produkt, který slouží k náhradě škody například v důsledku havárie, vykradení, poškození cizí osobou nebo při živelných pohromách. Pojištění domácnosti se vztahuje pouze na vnitřní vybavení domácnosti.

co ovlivňuje cenu pojištění domácnosti

Dnes si již nemusíme připadat jako ve Středověku, kdy lidé přišli v důsledku požáru či velké vody o vše co měli. Můžete si pojistit svoji domácnost proti různým situacím, které nás mohou v životě potkat.

Pojištění domácnosti se vztahuje na dvě skupiny pojistného nebezpečí (rizik)

  • riziko krádeže či loupeže věcí umístěných v pojištěné domácnosti
  • riziko živelné zkázy – tedy zkázy pojištěných věcí v domácnosti např. v důsledku požáru, výbuchu plynu, záplav, zemětřesení aj.

Pojištění domácnosti se vztahuje na elektroniku, nábytek, cennosti a do určité míry i na peněžní prostředky, které máte v domácnosti uschovány. Pojistit si můžete jak trvale obývanou domácnost, tak například i chatu.

Výše pojistného se odvíjí od řady faktorů

  • limity plnění,
  • lokalita,
  • míra spoluúčasti,
  • stupeň zabezpečení.

Při srovnání pojištění domácnosti je dobré si uvědomit, co vše chcete mít pojištěno a že leckdy pouhé pojištění domácnosti nestačí. Často je vhodné mít pojištění domácnosti a nemovitosti dohromady.

Se srovnáním cen vám může pomoci naše online kalkulačka. Myslete však na to, že ne vždy to nejlevnější pojištění domácnosti je to nejlepší. Proto je dobré dělat porovnání pojištění domácnosti nejen podle ceny, ale také podle toho, co dané pojištění kryje a zda je toto krytí dostatečné.

Věci, které nejsou mezi pojištěním domácnosti zahrnuty

  • rostliny,
  • plány, dokumenty
  • autorská práva apod.

Pojištění domácnosti online je nejjednodušší a nejpohodlnější možnost, jak zabezpečit svůj majetek proti negativním vlivům.

Nejčastěji kladené otázky – FAQ

Pojištění domácnosti chrání vaše vybavení v nemovitosti, ve které bydlíte, včetně osobních věcí všech členů domácnosti. Chráněn je například nábytek, elektronika, oblečení apod.
Domácí pojištění nechrání různé rostliny a plodiny, projekty, autorská a jiná nehmotná práva. Bližší informace naleznete v části „výluky z pojištění“ ve všeobecných pojistných podmínkách.