Jak stanovit pojistnou hodnotu domácnosti

Jaký je rozdíl mezi pojistnou hodnotou a pojistnou částkou a jak jsou tyto dva pojmy provázané? POJISTNÁ HODNOTA (PH) je skutečná hodnota majetku, který je součástí pojištěné domácnosti. Touto částkou byste měli být schopni celou domácnost vybavit znova. POJISTNÁ ČÁSTKA (PČ) je nejvyšší možná suma, kterou Vám pojišťovna v případě PU vyplatí. Určujete ji sami a měla by vycházet právě z pojistné hodnoty. Je to také faktor, který nejvíce ovlivňuje výši pojistného.

K jakým situacím může dojít

PČ = PH PČ > PH PČ < PH
Tato situace je ideálním stavem. Vaše domácnost je správně pojištěna a v případě pojistné události si budete moci svou domácnost vybavit znovu. V této situaci dochází k přepojištění. Nadhodnocenou pojistnou částku pojišťovna nikdy nevyplatí, vždy dostanete pouze částku, která vypovídá reálné hodnotě pojištěné domácnosti. Budete tedy zbytečně platit příliš vysoké pojistné.

Vaše domácnost je podpojištěná. V případě PU Vám pojišťovna vyplatí menší částku, než byste čekali. Dojde k tzv. krácení pojistného plnění. Pojistné plnění bude ve stejném poměru ke škodě, v jakém byla PH k PČ.

Příklad: Domácnost má hodnotu 800 000 Kč. Pojištění je sjednáno na částku 400 000 Kč, což je 50 %. Dojde k pojistné události a škoda na majetku je 200 000 Kč. Pojišťovna však vyplatí pouze 50 %, tedy 100 000 Kč.

Jak správně stanovit pojistnou hodnotu Vaší domácnosti?

  1. Myslete opravdu na vše, co tvoří Vaší domácnost a bez čeho se Váš život neobejde. Určitě Vás napadnou věci, jako je nábytek, lednička, televize, počítač…. Ale to není vše! Nezapomeňte na koberce, oblečení, sportovní potřeby, kosmetiku, nádobí, knihy, květiny…
  2. Vyhraďte si chvíli času a vezměte si k ruce tužku, papír a účtenky. Sepište si položky Vaší domácnosti a u každé si napište cenu buď podle účtenky, nebo alespoň odhadem. Nakonec všechny položky sečtěte a tuto částku uveďte při sjednání pojištění jako pojistnou částku.
  3. Archivujte si doklady. Naskenujte si účtenky, nahrajte je třeba na CD nebo na flešku a uložte je v práci nebo u příbuzných. V případě PU, kdy dojde např. k požáru, se Vám toto opatření vyplatí.
  4. Udělejte si fotodokumentaci. Vyfoťte si cennosti, drahou elektroniku, případně další nadstandardní vybavení Vaší domácnosti. Fotografie opět uložte pro případ potřeby mimo Vaši domácnost. Případně je rovnou přiložte ke sjednané pojistné smlouvě a předejte na pojišťovnu.

Tento způsob je tím nejpřesnějším odhadem hodnoty Vaší domácnosti. Jelikož Vy víte nejlépe, co doma máte a jakou mají věci hodnotu.

Malou pomůckou při stanovení PH Vaší domácnosti může být i výpočet na základě velikosti domácnosti. Minimální hodnota 1 m2 pro tento výpočet je 4 500 Kč.

  1. Zjistěte velikost své domácnosti.
  2. Vynásobte m2 částkou 4 500 Kč.
  3. Přičtěte hodnotu nadstandardního vybavení domácnosti.

Příklad: Pojišťujete byt o velikosti 60 m2, ve kterém se nachází plazmová televize v hodnotě 70 000 Kč. PH = (60* 4 500 Kč) + 70 000 Kč PH= 340 000 Kč Při použití této pomůcky berte v potaz, že je to opravdu minimální hodnota Vaší domácnosti. Je to sice rychlý způsob, ale nepřesný.

Pojišťujete si Váš domov, věnujte tomuto rozhodnutí dostatek času.

Hledat na webu Srovnátor.cz