Pojištění odpovědnosti, pojistka na blbost

Pojištění odpovědnosti je typ pojištění vztahující se na škodu na majetku, zdraví nebo životě které pojištěný způsobil přímo nebo nepřímo jiné osobě. Pojištění odpovědnosti je souhrnný název pro více typu pojištění a většinou se jedná o dobrovolné pojištění.

Pojištění odpovědnosti a pojistka na blbost

Druhy pojištění odpovědnosti:

 • odpovědnost občanů (pojistka na blbost)
 • odpovědnost podnikatele
 • odpovědnost zaměstnance
 • odpovědnost z provozu vozidla (povinné ručení)
 • a další jako jsou profesní odpovědnosti a individuální odpovědnosti

Mezi nejžádanější v dnešní době patří odpovědnost v běžném občanském životě a pojištění odpovědnosti z výkonu povolání. Ve všech případech se jedná o pojištění škodové a pojistné plnění je vždy vypláceno poškozenému, nikoliv pojištěnému.

Odpovědnost občanů (pojistka na blbost)

Pojištění odpovědnosti z běžného občanského života (pojistka na blbost) je pojištění, které se vztahuje nejen na škody způsobené přímo vaší osobou, ale také na činnost ostatních členů domácnosti, a to včetně domácích mazlíčků. Kryje také škody způsobené provozem vašeho majetku a v současné době je pojistka na blbost téměř nezbytností.

Je vhodné jej tedy mít uzavřeno ať už bydlíte v bytě a bojíte se vytopení sousedů, nebo třeba jen, že vaše dítě upustí půjčený tablet nebo rozbije míčem okno u domu přes ulici.

 • Pojistka na blbost se nevztahuje samozřejmě jen na věci týkající se vaší domácnosti, ale i na běžný život, jak už z názvu vyplývá.
 • Rozbijete-li tedy něco v restauraci či hotelu tady u nás v ČR a jste pojištěni, můžete se také obrátit s plněním na pojišťovnu. Důležité vždy je, že k rozbití nedošlo úmyslně.

Zvolit si můžete z několika variant, které pojišťovny nabízejí. Dnes, vzhledem k Novému občanskému zákoníku, se již nedoporučuje vybírat nejnižší limity plnění, ale zvolit střední cestu. Obzvlášť při újmě na zdraví se vyčíslení škody oproti minulosti rapidně zvýšilo.

Pojistku na blbost si můžete uzavřít online jako i ostatní pojištění na našem webu. Vybrat si ji můžete jak samostatně, tak jako doplněk k pojištění domácnosti či nemovitosti.

Nejčastěji kladené otázky – FAQ

V případě, že dojde k pojistné události, sdělte poškozené osobě, že máte pojištění odpovědnosti. Poškozenou věc nafoťte, natočte nebo ukažte svědkovi. Důležité je, aby byla do té doby, dokud není škoda zaznamenána, věc ponechána v poškozeném stavu. Předejte si s poškozenou osobou identifikační údaje, kontaktujte svou pojišťovnu a nahlašte pojistnou událost.

Pojištění odpovědnosti kryje škody, které způsobíte další osobě Vy, členové Vaší rodiny nebo např. Váš pes, případně na škody, které svému zaměstnavateli způsobíte při výkonu povolání nebo při podnikání. Vztahuje se na škody způsobené na zdraví, majetku, na náklady spojené s právní ochranou a ušlý zisk.

Principem pojištění odpovědnosti je krýt škody, které způsobíte další osobě, ať už v běžném občanském životě, při výkonu povolání nebo např. při podnikání.

Tzv. pojistka na blbost kryje náklady za tyto škody:

 • újma na zdraví
 • újma na majetku
 • ušlý zisk
 • náklady na právní ochranu

Výše sjednaného limitu plnění se liší podle zvolené pojišťovny. Pojištění se vztahuje i na děti a členy domácnosti pojištěného, ale také na domácího mazlíčka, za kterého nese pojištěný odpovědnost. Nejčastěji je to pes.

Pojištění odpovědnosti se podle zaměření dělí na několik typů, nejčastěji využívanými jsou tyto:

 • pojištění odpovědnosti za škody způsobené v běžném občanském životě, tzv. pojistka na blbost
 • pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu povolání
 • pojištění odpovědnosti z podnikání
 • pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti
 • pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení)

Nikoliv, pojištění odpovědnosti za škody způsobené v běžném občanském životě, tedy pojistka na blbost, se nevztahuje na škody způsobené členům rodiny nebo blízkým osobám pojištěného.

Pokud při sjednání pojištění zvolíte platnost pro celou Evropu nebo svět, tak ano.

Ano, pojištění odpovědnosti za škody způsobené v běžném občanském životě (pojistka na blbost) se vztahuje také na škody způsobené domácím mazlíčkem, za kterého nese pojištěná osoba odpovědnost.

Hledat na webu Srovnátor.cz