Povinné ručení bonusy a malusy

Pojišťovny při výpočtu ceny povinného ručení mimo jiné hledí na předchozí dobu pojištění – bezeškodní průběh, který se od roku 2000 eviduje v databázi České kanceláři pojistitelů (ČKP) a je vždy přiřazený ke konkrétní osobě, nikoli k vozidlu. Váže se u fyzické osoby na rodné číslo a u právnické osoby nebo OSVČ na IČO a přetrvává s danou osobou i po odhlášení či prodeji vozidla.
Povinné ručení bonus

Bezeškodní průběh (bonus/malus) není vázán pouze k jedné pojišťovně, jestliže chcete změnit pojišťovnu, můžete uplatnit bonus z předchozích smluv. Pojišťovna je povinna Vám vystavit při ukončení smlouvy potvrzení o bezeškodném průběhu pojištění.

Bonus – sleva na pojistném

Bonus neboli slevu poskytne pojišťovna řidiči, který v uplynulém roce nezpůsobil pojistnou událost. Za každých 12 měsíců získáváte většinou slevu 5 % na povinném ručení. Pokud jste dobrý řidič, můžete dosáhnout bonusu až ve výši 50 %, u některých pojišťoven až 60 %.

Malus – přirážka na pojistném

Malus je, oproti bonusu, navýšení pojistného z důvodu vzniku jedné nebo více pojistných událostí. Za jednu pojistnou událost se odečítá 24 nebo 36 měsíců. Do malusu se dostanete tehdy, až když bonus zcela vyčerpáte.

Příklady z praxe

Pro stanovení bonusu nebo malusu je důležitá rozhodná doba. Ta se stanovuje podle délky pojištění v celých měsících. Jestliže jezdíte bez nehod 10 let Vaše rozhodná doba je 120 měsíců (10 let x 12 měsíců = 120 měsíců rozhodná doba), pokud způsobíte jednu pojistnou událost (120 měsíců – 24 (nebo 36) měsíců za 1 pojistnou událost = 96 (nebo 84) měsíců rozhodná doba), nedostanete se do malusu, ale pojišťovna Vám pouze přepočítá výši pojistného.

V případě, že Vaše rozhodná doba je 12 měsíců a způsobíte svým vozem druhé nebo třetí osobě pojistnou událost, pojišťovna Vám odečte 24 nebo 36 měsíců. V tuto chvíli se srážka z bonusů dostane do záporných hodnot (do malusu) a navýší se cena pojistného (12 měsíců – 24 (nebo 36) měsíců = -12 (nebo -24) měsíců rozhodná doba).

Bonus/malus v číslech

Dle získaného počtu měsíců za bezeškodný průběh máte nárok na určitou výši slevy (uváděna v %), ta se u každé pojišťovny liší. Při maximálním bonusu můžete získat slevu až 60%. Výše přirážky za malus může dosahovat až 150%.

Jak uplatnit při uzavírání pojistné smlouvy bonus

Pokud chcete získat aktuální nabídku povinného ručení pro Vaše vozidlo, musíte vyplnit do naší kalkulačky výši svého bonusu případně počet pojistných událostí. Bonus naleznete na pojistné smlouvě (pokud Vám ho pojišťovna zohlednila při výpočtu) nebo Vám ho ověří náš specialista na pojištění.

Hledat na webu Srovnátor.cz