Obecné otázky a odpovědi

Pokud Vám během několika minut potvrzovací e-mail nepřišel, ihned nás kontaktujte na našem telefonním čísle nebo e-mailové adrese. Zkontrolujeme, zda je Vámi zadaný e-mail správný, případně Vám potvrzení pošleme znovu.

V případě sjednávání smlouvy zaplacením Vám pošleme návrh pojistné smlouvy na e-mail v elektronické podobě. Jestliže návrh do vaší elektronické schránky nepřišel, kontaktujte nás telefonicky nebo na naší e-mailové adrese. Zkontrolujeme, zda je Vámi zadaná adresa správná, případně pošleme návrh smlouvy znovu.

Pokud jste neobdržel/a zelenou kartu, kontaktujte nás na našem telefonním čísle nebo e-mailové adrese. Zkontrolujeme Vámi zadaný e-mail a adresu, případně Vám zelenou kartu zašleme znovu.

Kontaktujte nás telefonicky nebo prostřednictvím naší e-mailové adresy. Pošleme Vám k podpisu žádost o změnu nebo upravenou smlouvu, kterou společně s Vámi opravíme. Pojistná smlouva je platná, chybný údaj bude pouze opraven.

Kontaktujte nás prostřednictvím naší e-mailové adresy – v tomto případě preferujte tuto cestu namísto telefonického hovoru. V e-mailu nám zašlete informaci, o jakou smlouvu se jedná a jaký variabilní symbol byl při platbě zadán. V ideálním případě nám pošlete také potvrzení o platbě – z něj si údaje sami vyčteme.

Jestliže je Vaše pojištění sjednáváno zaplacením, je nutné dodržet stanovený termín pro jeho platbu. V případě, že pojistné je uhrazeno po termínu nebo není uhrazeno vůbec, nevzniká pojištění od data svého počátku.

Ano, můžete. Všechny potřebné údaje jsou uvedeny i v malém technickém průkazu. Pouze do kolonky série a číslo velkého technického průkazu vyplňte slovy „není“ – tento údaj pak doplníte dodatečně.

I v tomto případě si pojištění na auto sjednat můžete. Jednoduše do kolonky, kde je třeba vyplnit registrační značku, vepište slovy „není“. Poté, až Vám bude registrační značka přidělena, nás kontaktujte e-mailem.

I toto je řešitelné. Nejlepší bude, pokud nás telefonicky kontaktujete, abychom s Vámi tento požadavek mohli vyřešit co nejrychleji. Pokud se nás pokoušíte kontaktovat mimo pracovní dobu infolinky, zadejte si na našich stránkách požadavek, že chcete být kontaktován z naší strany – v nejbližším možném čase Vám zavoláme.

Nejlepší bude, pokud nás kontaktujete e-mailem. V e-mailu uveďte číslo pojistné smlouvy, u které si přejete údaj změnit, společně s novými údaji (například při změně registrační značky, technického průkazu apod.). Tuto změnu však nelze provést, pokud dojde ke změně vlastníka – v tomto případě je zapotřebí pojistnou smlouvu ukončit. I v této situaci jsme Vám schopni pomoci.

Povinné ručení

V tomto případě Vám pojišťovna vyplatí poměrnou část z již uhrazeného pojistného.

Změnit pojišťovnu možné je, ale ne kdykoli v průběhu roku. Při případné změně o bonusy nepřijdete – ty jsou evidovány Českou kanceláří pojistitelů. Nová pojišťovna tedy ihned uvidí, kolik bonusů máte. Pro více informací o změně pojišťovny si přečtěte zde.

Škody při dopravní nehodě mohou dosáhnout i částky o výši několika milionů. Povinné ručení s vyššími limity Vás chrání před případným zadlužením. S vyšším limitem pojistného máte totiž jistotu, že škoda vzniklá Vámi zaviněnou nehodou bude kompletně uhrazena pojišťovnou. Pro názornou představu si uveďme příklad: máte uzavřené povinné ručení s pojistnými limity 35 milionů pro újmu na zdraví a 35 milionů pro škody na majetku. V případě, že způsobíte dopravní nehodu autobusu plného lidí, může újma na zdraví velmi jednoduše přesáhnout hranici 35 milionů Kč – každá koruna, která tento limit přesáhne, bude vymáhána pojišťovnou právě po Vás.

Jediný platný doklad, kterým lze potvrdit skutečnost sjednaného povinného ručení, je zelená karta. Ze zákona musíte mít zelenou kartu u sebe pokaždé, kdy cestujete svým vozidlem.

V případě, že Vás policie zastaví a Vy nepředložíte zelenou kartu, hrozí Vám bloková pokuta ve výši až 1 500,- Kč nebo pokuta v rozsahu 1 500,- Kč až 3 000,- Kč ve správním řízení. Pokud Vás policisté nezastaví a nejste účastníkem dopravní nehody, nehrozí Vám vůbec nic.

Mimo újmy na zdraví a škodách na majetku za Vás pojišťovna také uhradí ušlý zisk a náklady na právní zastoupení poškozených osob.

Ano, Vaše povinné ručení platí i v zahraničí. Platnost v jednotlivých státech můžete nalézt v sekci číslo 8 na Vaší zelené kartě.

Pokutu budete muset zaplatit. Pojištěná vozidla jsou pravidelně kontrolována Českou kanceláří pojistitelů s registrem vozidel. Majitelé s nepojištěnými vozidly jsou obesláni dopisem s pokutou.

Havarijní pojištění

Z havarijního pojištění jsou hrazeny škody způsobené na vlastním vozidle. Pokud máte sjednané havarijní pojištění a neúmyslně způsobíte nehodu, při níž si zapříčiníte škody na svém vozidle, dočkáte se od pojišťovny peněz na opravu.

Do havarijního pojištění nespadají škody, které zapříčiníte druhým a třetím osobám. Tyto škody jsou kryty povinným ručením – pro své vlastní dobro byste neměli bez povinného ručení vůbec vyjíždět na silnici.

Každá pojišťovna má jiné podmínky při sjednávání havarijního pojištění – proto tuto informaci hledejte v podmínkách pojišťovny, u které jste havarijní pojištění uzavřeli.

Cestovní pojištění

Pokud lze, neodkladně kontaktujte asistenční linku pojišťovny. Kartičku cestovního pojištění a průkaz zdravotní pojišťovny musíte mít vždy u sebe.

V případě, že často cestujete, představuje pro Vás celoroční cestovní pojištění optimální řešení. Oproti krátkodobému pojištění sjednávanému na každou cestu zvlášť není počet cest mimo Českou republiku omezen. Zpravidla bývá omezena maximální délka jedné cesty a některé pojišťovny mají určený i minimální čas, který je potřeba strávit ve své vlasti, než započnete další cestu do zahraničí. Například pro Evropu je možné sjednat celoroční cestovní pojištění za velmi rozumné ceny.

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti chrání vaše vybavení v nemovitosti, ve které bydlíte, včetně osobních věcí všech členů domácnosti. Chráněn je například nábytek, elektronika, oblečení apod.

Domácí pojištění nechrání různé rostliny a plodiny, projekty, autorská a jiná nehmotná práva. Bližší informace naleznete v části „výluky z pojištění“ ve všeobecných pojistných podmínkách.
Hledat na webu Srovnátor.cz