Štítek: "Česká Lípa"

Registr vozidel Česká Lípa

Registr vozidel Česká Lípa

30. 9. 2019Registr vozidel

Česká Lípa je spádovým městem pro 41 obcí, v rámci registru vozidel zajišťuje činnost na úseku evidence vozidel při Odboru dopravy.