Registr vozidel Česká Lípa

30.09.2019

Česká Lípa je spádovým městem pro 41 obcí, v rámci registru vozidel zajišťuje činnost na úseku evidence vozidel při Odboru dopravy. Společně s registrem provádí i úkony související se schvalováním technické způsobilosti vozidel, vyřizuje potřebné doklady a technické průkazy, vydává registrační značky a mnoho dalšího pro občany České Lípy a okolí, kteří potřebují využít služeb v oblasti evidence vozidel.

Činnost úseku evidence vozidel v České Lípě

  • Registrace vozidel, provádění změn v registru, vyřazení vozidel, zápisy o zániku vozidla, přiděluje registrační značky, provádí ukončení režimu vyřazení
  • Zabezpečuje činnost související se schvalováním technické způsobilosti silničních vozidel a zvláštních vozidel podle správního řádu – vede správní řízení, vyplňuje a vydává doklady k vozidlu, zejména technický průkaz silničního motorového vozidla
  • Řeší správní poplatky týkající se evidence vozidel

Typy správních poplatků a jejich výše

Typ správního poplatku*Poplatek
Registrace motocyklu do 50 cm3300,-
Registrace motocyklu nad 50 cm3, motocykl s přívěsem, nebo postranním vozíkem, čtyřkolka, tříkolka500,-
Registrace motorového vozidla s nejméně čtyřmi koly800,-
Registrace přípojného vozidla do 750 kg hmotnosti včetně500,-
Registrace přípojného vozidla nad 750 kg hmotnosti700,-
Registrace vozidla nabytého dědictvímBez poplatku
Vyřazení vozidla z registru (depozit)200,-
Ukončení vyřazení vozidla (vyzvednutí značek z depozitu)1 000,-
Zánik vozidla (dříve trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel**)Bez poplatku
Vydání tabulky registrační značky (za každou tabulku)200,-
Vydání tabulky registrační značky se značkou již přidělenou (za každou tabulku)600,-
Vydání tabulky registrační značky na přání (za každou tabulku)5 000,-
Třetí značka na nosič kol600,-
Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel50,-
Vystavení duplikátu velkého nebo malého technického průkazu***100,-
Zapsání změny vlastníka vozidla po splacení leasingu800,-
Výdej dat z registru silničních vozidel50,-
Zapsání či zrušení leasingu800,-
Trvalý vývoz vozidla450,-
Firemní karta pro digitální tachografy700,-

* dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
** nutno doložit protokol o ekologické likvidaci
*** v případě odcizení je nutné doložit protokol od policie ČR

Od poplatků souvisejících s registrací vozidla/motocyklu jsou osvobozeni držitelé ZTP a ZTP/P průkazu, rovněž mají tyto osoby přednostní právo být odbaveny na jednotlivých registrech vozidel.

Úsek evidence vozidel v České Lípě