Vliv povodňových zón na cenu pojištění

03.08.2017

Dům na břehu řeky s nádherným výhledem a loďkou, kotvící vedle soukromého mola, má své kouzlo. Stinnou stránkou takového bydlení je hrozící riziko záplav, které může způsobit i celkem nevinný potůček. Důležité je si toto riziko uvědomit a sjednat si pojištění nemovitosti a domácnosti s odpovídajícími limity pojistného plnění. V případě, že se vaše nemovitost nachází v rizikové povodňové zóně, počítejte s tím, že cena pojistného bude vyšší.

Povodeň ve městě

Povodně nejsou vzácným jevem

Povodně se v Česku staly poměrně pravidelným jevem. V různém rozsahu se v posledních letech objevují s tříletým až čtyřletým odstupem. Nejhoršími povodněmi, které Česko postihly, byly povodně v letech 1997 a 2002. Celkové škody na majetku tehdy dosáhly desítek miliard korun.

Jak dobře jsou majitelé nemovitostí pro případ vzniku živelní pohromy pojištěni, se často ukáže až v okamžiku, kdy k takovému neštěstí dojde. Na kvalitní pojistku s dostatečným pojistným krytím je však třeba myslet předem.

Čtyři povodňové zóny

Povodňové mapy rozdělují Českou republiku do čtyř zón, odstupňovaných podle toho, s jakou pravděpodobností se v dané zóně může vyskytnout povodeň:

  • 1. zóna: zanedbatelné riziko výskytu povodně
  • 2. zóna: nízké riziko výskytu povodně – území tzv. stoleté vody
  • 3. zóna: střední riziko výskytu povodně – území tzv. padesátileté vody
  • 4. zóna: vysoké riziko výskytu povodně – území tzv. dvacetileté vody

V jaké zóně se nachází vaše nemovitost, můžete zjistit na webových stránkách České asociace pojišťoven. Z těchto informací vychází i pojišťovny při sjednávání pojištění domácnosti či nemovitosti. Povodňové zóny jsou totiž jedním z faktorů, které mají vliv na výši pojistného.

Přístup pojišťoven

Spadá-li vaše nemovitost do druhé či vyšší povodňové zóny, ve většině případů se navýší cena pojistného. V ostatních případech může dojít k úpravě limitů ročního pojistného plnění nebo ke zvýšení spoluúčasti. Pojišťovna může také vyžadovat, aby byl váš majetek pro případ povodně náležitě zabezpečen. V nejhorším případě může pojišťovna odmítnout nemovitost pojistit – to se týká nemovitostí spadajících do 4. zóny.

Povodňové zóny však nejsou ničím, čeho by se pojišťovna musela striktně držet. Doložíte-li pádné argumenty, může pojišťovna po posouzení odborníkem riziko přehodnotit.

Chcete si sjednat odpovídající pojištění majetku, které pokryje všechna rizika, a potřebujete se s námi poradit? Zanechte nám na sebe kontakt, naši specialisté se s vámi spojí a společně vyberete pro vás nejvhodnější produkt.

Další zajímavé články

Dopravní výchova – povinná součást výuky

Dopravní výchova učí děti bezpečnému chování na silnici
17.10.2017

Dopravní výchova má vést ke zvyšování bezpečnosti silničního provozu, proto je nedílnou součástí výuky na základních školách.

Nebezpečí poškození nemovitosti při bouřce

Nebezpečí poškození nemovitosti při bouřce
20.09.2017

Bouřka, především pak blesk, dokáže poškodit vaši nemovitost i vybavení vaší domácnosti. Majetek se vyplatí chránit mimo jiné vhodným pojištěním.


Kam dále: