Vliv povodňových zón na cenu pojištění

02.08.2017

Dům na břehu řeky s nádherným výhledem a loďkou, kotvící vedle soukromého mola, má své kouzlo. Stinnou stránkou takového bydlení je hrozící riziko záplav, které může způsobit i celkem nevinný potůček. Důležité je si toto riziko uvědomit a sjednat si pojištění nemovitosti a domácnosti s odpovídajícími limity pojistného plnění. V případě, že se vaše nemovitost nachází v rizikové povodňové zóně, počítejte s tím, že cena pojistného bude vyšší.

Vliv povodňových zón na cenu pojištění

Povodně nejsou vzácným jevem

Povodně se v Česku staly poměrně pravidelným jevem. V různém rozsahu se v posledních letech objevují s tříletým až čtyřletým odstupem. Nejhoršími povodněmi, které Česko postihly, byly povodně v letech 1997 a 2002. Celkové škody na majetku tehdy dosáhly desítek miliard korun.

Jak dobře jsou majitelé nemovitostí pro případ vzniku živelní pohromy pojištěni, se často ukáže až v okamžiku, kdy k takovému neštěstí dojde. Na kvalitní pojistku s dostatečným pojistným krytím je však třeba myslet předem.

Čtyři povodňové zóny

Povodňové mapy rozdělují Českou republiku do čtyř zón, odstupňovaných podle toho, s jakou pravděpodobností se v dané zóně může vyskytnout povodeň:

  • 1. zóna: zanedbatelné riziko výskytu povodně
  • 2. zóna: nízké riziko výskytu povodně – území tzv. stoleté vody
  • 3. zóna: střední riziko výskytu povodně – území tzv. padesátileté vody
  • 4. zóna: vysoké riziko výskytu povodně – území tzv. dvacetileté vody

V jaké zóně se nachází vaše nemovitost, můžete zjistit na webových stránkách České asociace pojišťoven. Z těchto informací vychází i pojišťovny při sjednávání pojištění domácnosti či nemovitosti. Povodňové zóny jsou totiž jedním z faktorů, které mají vliv na výši pojistného.

Přístup pojišťoven

Spadá-li vaše nemovitost do druhé či vyšší povodňové zóny, ve většině případů se navýší cena pojistného. V ostatních případech může dojít k úpravě limitů ročního pojistného plnění nebo ke zvýšení spoluúčasti. Pojišťovna může také vyžadovat, aby byl váš majetek pro případ povodně náležitě zabezpečen. V nejhorším případě může pojišťovna odmítnout nemovitost pojistit – to se týká nemovitostí spadajících do 4. zóny.

Povodňové zóny však nejsou ničím, čeho by se pojišťovna musela striktně držet. Doložíte-li pádné argumenty, může pojišťovna po posouzení odborníkem riziko přehodnotit.

Chcete si sjednat odpovídající pojištění majetku, které pokryje všechna rizika, a potřebujete se s námi poradit? Zanechte nám na sebe kontakt, naši specialisté se s vámi spojí a společně vyberete pro vás nejvhodnější produkt.

Hledat na webu Srovnátor.cz