Za volantem pod lékařským dohledem

07.11.2017

Současný provoz na pozemních komunikacích vyžaduje zvýšenou pozornost řidičů a jejich dobrý zdravotní stav. Každý je za své zdraví sám zodpovědný a měl by před jízdou posoudit, zda je schopen řídit automobil tak, aby bezpečně dojel do cíle. U některých skupin řidičů je však stanoveno přímo zákonem, kdy a za jakých okolností musí podstupovat pravidelné lékařské prohlídky. Jedná se zejména o řidiče z povolání a řidiče seniory.

Senior za volantem

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu v § 87 stanovuje, kteří řidiči se musí podrobovat pravidelným lékařským prohlídkám. Konkrétně se jedná o následující skupiny řidičů:

 1. Řidiči vozidel, kteří při plnění zvláštních povinností používají při jízdě výstražný modrý maják (jedná se zejména o policii, vězeňskou službu, vojenskou a obecní policii, hasiče, poruchové služby plynárenských společností, zdravotní záchrannou službu, apod.)
 2. Řidiči z povolání, kteří mají tuto činnost uvedenou v pracovní sml
 3. Řidiči, u kterých je řízení motorových vozidel předmětem samostatné výdělečné činnosti podle živnostenského zákona
 4. Řidiči, kteří vlastní řidičské oprávnění skupiny C1, C1 + E, C, C + E, D1, D1 + E, D nebo D + E, při řízení některého z uvedených vozidel
 5. Učitelé v autoškolách

Výše uvedení řidiči mají povinnost podrobit se lékařské prohlídce před zahájením činnosti a následně každé 2 roky do dovršení věku 50 let a poté každý ro

 1. Ostatní řidiči motorových vozidel, nejpozději v den dovršení 65 let a 68 let (nejdříve 6 měsíců před dovršením daného věku) a následně každé 2 roky.

U posuzovaných řidičů může ošetřující lékař dle aktuálního zdravotního stavu určit termín další prohlídky dříve než za dobu, kterou stanovuje zákon a může nařídit i další odborné vyšetření.

Řidič - senior

Naše populace stárne a zvyšuje se podíl seniorů na celkovém počtu obyvatel naší země. Vzhledem k tomu, že řada starších lidí je do vysokého věku stále aktivních a soběstačných, nejsou řidiči - senioři žádnou výjimkou. A přestože se jedná o lidi vitální, čas nelze zastavit a bere si svou daň. Jednu věc však nelze seniorům za volantem upřít a to je řidičská zkušenost, která je činí rozvážnými a dopravní předpisy dodržujícími řidiči. Na co si ale musejí dávat pozor?

 • Slábnutí zraku, které se projevuje zejména za zhoršené viditelnosti, tedy v mlze, dešti, či ve tmě
 • Klesá vnímání kontrastu
 • Klesá prostorové vnímání
 • Zvyšuje se citlivost k oslnění
 • Snížená schopnost udržení pozornosti
 • Dřívější únava a delší doba regenerace
 • Delší rozhodování ve vypjatých situacích

Pro ochranu svého zdraví i zdraví ostatních účastníků dopravního provozu by senioři neměli podceňovat svůj zdravotní stav a za volant usedat odpočinutí, nejlépe mimo dopravní špičku. Doporučujeme používat adekvátní dioptrické brýle, pokud tak lékař stanoví, případně vhodné sluneční brýle, nebo speciální žluté brýle, které vyjasňují vidění a kontrasty. Není vhodné usedat za volant například po požití léků proti nespavosti.

Řidič starší 65 let u sebe při jízdě vždy musí mít a na vyžádání policisty předložit:

 • Řidičský průkaz
 • Technický průkaz
 • Zelenou kartu
 • Doklad o zdravotní způsobilosti

Další zajímavé články

Srovnání cen v nejoblíbenějších zimních střediscích v Čechách

Srovnání cen zimních středisek v ČR
20.11.2017

Rozpočet na zimní dovolenou je nemalou investicí, proto není od věci si předem spočítat alespoň základní výdaje na skipass, ubytování atd.

Je handsfree opravdu tak bezpečné, jak se tvrdí?

Je handsfree bezpečné?
17.11.2017

V autech se běžně používá systém handsfree. S ním se řidič může věnovat řízení během vyřizování telefonátů. Je handsfree opravdu tak bezpečné?


Kam dále: