Za volantem pod lékařským dohledem

06.11.2017

Současný provoz na pozemních komunikacích vyžaduje zvýšenou pozornost řidičů a jejich dobrý zdravotní stav. Každý je za své zdraví sám zodpovědný a měl by před jízdou posoudit, zda je schopen řídit automobil tak, aby bezpečně dojel do cíle. U některých skupin řidičů je však stanoveno přímo zákonem, kdy a za jakých okolností musí podstupovat pravidelné lékařské prohlídky. Jedná se zejména o řidiče z povolání a řidiče seniory.

Za volantem pod lékařským dohledem

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu v § 87 stanovuje, kteří řidiči se musí podrobovat pravidelným lékařským prohlídkám. Konkrétně se jedná o následující skupiny řidičů:

 1. Řidiči vozidel, kteří při plnění zvláštních povinností používají při jízdě výstražný modrý maják (jedná se zejména o policii, vězeňskou službu, vojenskou a obecní policii, hasiče, poruchové služby plynárenských společností, zdravotní záchrannou službu, apod.)
 2. Řidiči z povolání, kteří mají tuto činnost uvedenou v pracovní sml
 3. Řidiči, u kterých je řízení motorových vozidel předmětem samostatné výdělečné činnosti podle živnostenského zákona
 4. Řidiči, kteří vlastní řidičské oprávnění skupiny C1, C1 + E, C, C + E, D1, D1 + E, D nebo D + E, při řízení některého z uvedených vozidel
 5. Učitelé v autoškolách

Výše uvedení řidiči mají povinnost podrobit se lékařské prohlídce před zahájením činnosti a následně každé 2 roky do dovršení věku 50 let a poté každý rok.

 1. Ostatní řidiči motorových vozidel, nejpozději v den dovršení 65 let a 68 let (nejdříve 6 měsíců před dovršením daného věku) a následně každé 2 roky.

U posuzovaných řidičů může ošetřující lékař dle aktuálního zdravotního stavu určit termín další prohlídky dříve než za dobu, kterou stanovuje zákon a může nařídit i další odborné vyšetření.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Řidič – senior

Naše populace stárne a zvyšuje se podíl seniorů na celkovém počtu obyvatel naší země. Vzhledem k tomu, že řada starších lidí je do vysokého věku stále aktivních a soběstačných, nejsou řidiči – senioři žádnou výjimkou. A přestože se jedná o lidi vitální, čas nelze zastavit a bere si svou daň. Jednu věc však nelze seniorům za volantem upřít a to je řidičská zkušenost, která je činí rozvážnými a dopravní předpisy dodržujícími řidiči. Na co si ale musejí dávat pozor?

 • Slábnutí zraku, které se projevuje zejména za zhoršené viditelnosti, tedy v mlze, dešti, či ve tmě
 • Klesá vnímání kontrastu
 • Klesá prostorové vnímání
 • Zvyšuje se citlivost k oslnění
 • Snížená schopnost udržení pozornosti
 • Dřívější únava a delší doba regenerace
 • Delší rozhodování ve vypjatých situacích

Pro ochranu svého zdraví i zdraví ostatních účastníků dopravního provozu by senioři neměli podceňovat svůj zdravotní stav a za volant usedat odpočinutí, nejlépe mimo dopravní špičku. Doporučujeme používat adekvátní dioptrické brýle, pokud tak lékař stanoví, případně vhodné sluneční brýle, nebo speciální žluté brýle, které vyjasňují vidění a kontrasty. Není vhodné usedat za volant například po požití léků proti nespavosti.

Řidič starší 65 let u sebe při jízdě vždy musí mít a na vyžádání policisty předložit:

 • Řidičský průkaz
 • Technický průkaz
 • Zelenou kartu
 • Doklad o zdravotní způsobilosti
Hledat na webu Srovnátor.cz