10 nejčastějších příčin dopravních nehod

15.06.2020

v roce 2019 šetřili policisté celkem 107 572 dopravních nehod, z nichž většinu (80 %) zavinili řidiči motorových vozidel. Pro lepší představu se dá toto číslo vyjádřit i jinými způsoby: Denně policisté řešili průměrně necelých 300 dopravních nehod, což znamená, že k dopravní nehodě došlo průměrně zhruba každých 5 minut. Jaké byly jejich nejčastější příčiny?

10 nejčastějších příčin dopravních nehod

V porovnání s rokem 2018 v loňském roce sice lehce vzrostl počet dopravních nehod, snížil se však počet obětí i osob, které vyvázly s lehkým či těžkým zraněním. od roku 1961, od něhož existují souvislé statistiky dopravní nehodovosti, byl v loňském roce třetí nejnižší počet usmrcených osob. Počet osob těžce zraněných při dopravních nehodách byl v roce 2019 dokonce vůbec nejnižší.

Hlavní příčiny dopravních nehod

K dopravní nehodě stačí kolikrát málo – chvilka nepozornosti, odhlédnutí od dění na silnici, nedostatečný odstup, vyřizování hovorů a zpráv. Oficiální statistiky Policie ČR poukazují na čtyři hlavní příčiny dopravních nehod zaviněných řidiči motorových vozidel. Těmi jsou nepřiměřená rychlost, nedání přednosti, nesprávný způsob jízdy a nesprávné předjíždění. Nejvýraznější z nich je nesprávný způsob jízdy, který je hlavní příčinou největšího počtu nehod a má na svědomí také nejvíce obětí. Na počtu usmrcených se podobně podílí nepřiměřená rychlost, která je však hlavní příčinou pouze 15 % dopravních nehod. Jak se čtyři hlavní příčiny dopravních nehod podílí na celku, vyjadřuje tabulka:

hlavní příčina nehody podíl na celkovém počtu nehod podíl na celkovém počtu usmrcených
nesprávný způsob jízdy 67,7 % 40,7 %
nedání přednosti 15,6 % 16,1 %
nepřiměřená rychlost 15,0 % 37,0 %
nesprávné předjíždění 1,7 % 6,1 %

10 nejčetnějších příčin dopravních nehod

Nyní se pojďme na to, proč řidiči motorových vozidel nejčastěji bourají, podívat podrobněji. Poslouží nám k tomu opět statistiky z roku 2019. Vůbec nejčetnější příčinou dopravních nehod bylo nevěnování se řízení vozidla, které v žebříčku nejčastějších příčin s přehledem vede. Další příčiny jsou opět uvedené níže v tabulce. v posledních letech zůstávají víceméně stejné, mění se jen jejich pořadí.

 

příčina počet nehod
řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 17 623
nesprávné otáčení nebo couvání 9 155
jiný druh nesprávné jízdy 8 945
nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem 7 231
nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky 5 627
nezvládnutí řízení vozidla 4 826
vyhýbání bez dostatečného bočního odstupu 4 765
nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky 4 049
nedání přednosti upravené dopravní značkou „Dej přednost v jízdě!“ 3 770
přejetí do protisměru 2 575

10 nejtragičtějších příčin dopravních nehod

Nejčastější příčiny ovšem zároveň nemusí být těmi nejtragičtějšími. Za největším počtem obětí dopravních nehod (zaviněných řidiči motorových vozidel) nestojí nevěnování se řízení, jak by se dalo očekávat, ale nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky. Následuje přejetí do protisměru, při kterém je čelní náraz a s ním spojené následky takřka nevyhnutelný. Až teprve na třetím místě je nevěnování se řízení. Všech deset nejtragičtějších příčin dopravních nehod za rok 2019 je uvedeno v následující tabulce.

příčina počet usmrcených
nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky 95
přejetí do protisměru 81
řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 60
nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky 34
nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu 27
nezvládnutí řízení vozidla 24
jiný druh nesprávné jízdy 20
kolize s protijedoucím vozidlem při předjíždění 20
nedání přednosti upravené dopravní značkou „Dej přednost v jízdě!“ 18
nedání přednosti upravené dopravní značkou „Stůj, dej přednost v jízdě!“ 18
Autor Martin Daneš

Martin Daneš

Jsem Martin Daneš, obchodní a komerční ředitel Srovnátor.cz. Naším úkolem je Vám vždy najít to nejvhodnější pojištění, které se Vám budeme snažit ušít na míru. A díky komplexní produktové nabídce od všech relevantních pojišťoven Vám to můžeme i zaručit. Když budete mít jakýkoli produktový dotaz, neváhejte se na nás obrátit na info@srovnator.cz

Hledat na webu Srovnátor.cz