AXA se sjednotila s UNIQA – co z toho plyne pro stávající klienty?

24.09.2021

Někdy přijde čas, kdy je potřeba spojit síly v cestě za společným cílem. A přesně tenhle čas před nedávnem přišel pro pojišťovny AXA a UNIQA – AXA se sjednotila s dceřinou společností rakouského koncernu UNIQA Insurance Group. Jaké změny klienty AXA v důsledku této fúze čekají?

AXA se sjednotila s UNIQA – co z toho plyne pro stávající klienty? AXA a UNIQA se sjednotily, zdroj: UNIQA.cz

Historie AXA a UNIQA

AXA

AXA je nástupce původní společnosti Nordstern, kterou v roce 1984 nahradila. Hlavní sídlo společnosti leží ve Francii – přímo v jejím srdci, hlavním městě Paříž. Společnost celosvětově nabízí bankovní služby, různé druhy pojištění (životní, cestovní, zdravotní, úrazové i majetkové pojištění) apod. Mimo jiné společnost AXA v minulosti podporovala i některé dobročinné sbírky, jako je například Světluška (podpora nevidomých) a Plaváček (podpora dětí s fyzickým i mentálním postižením).

Název společnosti neznačí žádnou zkratku. Slovo AXA bylo zvoleno z několika důvodů – jedná se o krátký a úderný název, který dokáže vyslovit každý nezávisle na jeho mateřském jazyku, a jeho první písmenem je A. Právě A je písmenem, které pojišťovně zajišťovalo vrchní příčky mezi ostatními pojišťovacími skupinami, byl-li jejich seznam seřazen abecedně.

V České republice vznikla v roce 1995 dceřiná společnost s názvem AXA pojišťovna. K roku 2019 měla na svém kontě přes 2 000 zaměstnanců, 700 000 klientů a přes 70 milionů aktiv. Další dceřiné společnosti AXA jsou:

 • Equitable Holdings
 • AllianceBernstein
 • AXA Millésimes
 • Societe Beaujon
 • Colonia

UNIQA

UNIQA pojišťovna je dceřinou společností UNIQA Insurance Group AG – jednou z největších pojišťovacích skupin, která vznikla v roce 1999. Tato mateřská společnost působí především v Rakousku a střední a východní Evropě – má přibližně 40 společností napříč 16 zeměmi a obsluhuje přes 10 milionů zákazníků.

UNIQA Insurance Group AG sponzoruje řadu událostí, organizací a sportovních týmů a v roce 2017 byla partnerem jedné z velmi významných akcí – jednalo se o 11. Speciální Zimní Olympijské Hry, které probíhaly od 14. do 25. března právě na území Rakouska.

Sloučení obou společností začalo probíhat už v polovině roku 2020
Sloučení obou společností začalo probíhat už v polovině roku 2020, zdroj: UNIQA.cz

Sloučení společností

Ke sloučení společností došlo v 2. polovině roku 2020 – tehdy byly společnosti AXA, které působily nejen v České republice, ale také na území Slovenska a Polska, prodány koncernu UNIQA Insurance Group AG. Částka tohoto obchodu dosáhla 1 miliardy eur. Co z toho koncern UNIQA získal?

 • Přibližně 5 milionů nových klientů,
 • v České republice cca 700 000 nových klientů,
 • přibližně 800 milionů eur v aktivech,
 • posílení tržní pozice,
  • pro ČR přesáhlo roční předepsané pojistné hodnotu 11 miliard Kč,
 • rozšíření služeb.
  • Současní klienti UNIQA si mohou nově od roku 2021 sjednat penzijní spoření nebo investovat do podílových fondů.

V současné chvíli už by měla být přejmenována většina poboček AXA na UNIQA. Oficiálně ke sloučení došlo 31. 8. 2021.

Rebranding bývalých poboček AXA na UNIQA by do konce roku měl být hotový
Rebranding bývalých poboček AXA na UNIQA by do konce roku měl být hotový

Dopad sloučení na klienty AXA

Dle informací z oficiálního webu UNIQA by se sloučení obou společností nemělo nijak zásadně klientů AXA dotknout. Všechny smlouvy v plném rozsahu nově přebírá UNIQA pojišťovna – to znamená, že práva a povinnosti, které vyplývají z pojistných smluv, nejsou nijak pozměněny. I přesto mají klienti zanikajících společností AXA pojišťovna a.s. a AXA životní pojišťovna a.s. právo své pojistné smlouvy vypovědět – učinit tak mohou do 1 měsíce od doručení oznámení o sloučení pojišťoven, přičemž výpovědní lhůta je 8 dní.

Co se nemění

 • Pojistné smlouvy klientů včetně sjednaných podmínek,
 • platební údaje pro platby pojistného (číslo účtu, variabilní symbol a ostatní údaje),
 • klientské pobočky (budou stále na stejných místech, pouze mění název z AXA na UNIQA),
 • přihlašovací údaje do online klientského portálu.

Co se změní

 • Jsou aktualizovány pojistné podmínky a znění informačních dokumentů o pojistných produktech – aktualizace se týká pouze údajů o pojistiteli.

V minulosti již k podobnému sloučení pojišťoven došlo. Příkladem může být sloučení společností Generali a Česká pojišťovna dne 21. prosince 2019 – v současnosti vystupují pod názvem Generali Česká pojišťovna a jsou jedničkou na tuzemském trhu.

Hledat na webu Srovnátor.cz