Barrandovský most čeká rekonstrukce a dopravní omezení

04.05.2022

Je tomu již 34 let, co mohou řidiči využívat jednu z nejvytíženějších spojnic břehů Vltavy – Barrandovský most. Most spojuje břehy mezi Braníkem a Hlubočepy a denně přes něj projede 144 tisíc aut. To z něj činí rekordmana mezi pražskými mosty. Protože za více jak tři dekády, po které most slouží jako důležitá dopravní tepna, nikdy neproběhla kompletní rekonstrukce, nastal nyní čas vdechnout mostu nový život a učinit ho znovu bezpečným.

Barrandovský most čeká rekonstrukce a dopravní omezení
Barrandovský most, zdroj: idnes.cz

Historie Barrandovského mostu

Počátky Barrandovského mostu sahají do 18. století, na své pojmenování Barrandovský si ale musel ještě dlouho počkat. V tomto století se jako spojnice mezi břehy Vltavy využíval tzv. pontonový most. Pontony jsou duté plováky, které slouží jako základ plovoucího mostu a most měl tehdy za úkol spojit břehy Braníku a Hlubočep.

V roce 1976 se ze 13 navrhovaných koncepčních variant, které vznikly pod rukama projektantů, vybrala finální podoba mostu. Na této variantě spolupracovali inženýři Jiří Hejnic a Pavel Tripal spolu s architektem Karlem Filsakem a jeho synem. O dva roky později, v roce 1978, začaly přípravné práce a byla zahájena výstavba mostu. Stavba postupně spojovala Braník na pravém břehu a Hlubočepy na levém břehu.

V roce 1983 byla zprovozněna levá část mostu, o 5 let později, roku 1988 byla dokončena a zprovozněna i pravá část a most byl kompletně otevřen. V roce 1990 pak most získává své nynější pojmenování a z Mostu Antonína Zápotockého se stává Barrandovský most.

Historie Barrandovského mostu, zdroj: Česká televize
Historie Barrandovského mostu, zdroj: Česká televize

Musíme to opravit

Barrandovský most, nejvytíženější komunikace v Česku, dosud nikdy neprošel kompletní rekonstrukcí. Technický stav se ale nyní zhoršil natolik, že je už rozsáhlá oprava nevyhnutelná.

Opravy začaly už v loňském roce, málokdo je ale zaznamenal. Opravy totiž probíhaly na základech mostu pod hladinou Vltavy a rekonstrukcí prošly i pilíře mostu. Aktuálně čeká most rekonstrukce horní části. Opravit je třeba celou nosnou konstrukci a izolaci mostu, aby do něj už nezatékalo. Most také čekají nová betonová svodidla a římsy, výměna povrchu vozovky a při plánování rozsahu rekonstrukce se myslelo také na chodce, pro které budou zrekonstruovány chodníky.

Rozsah rekonstrukce

Kompletní rekonstrukce mostu je rozdělena na čtyři etapy a trvat by měla 4 roky.

  • 1. etapa – zahrnuje opravy jižní poloviny jižního mostu, očekávané dopravní omezení v délce 110 dní, květen 2022
  • 2. etapa – zahrnuje opravy severní poloviny jižního mostu, očekávané dopravní omezení v délce 92 dní, květen – srpen 2023
  • 3. etapa – zahrnuje opravy severní poloviny severního mostu, očekávané dopravní omezení v délce 92 dní, březen – květen 2024 (2025)
  • 4. etapa – zahrnuje opravy jižní poloviny severního mostu, očekávané dopravní omezení v délce 82 dní, březen – květen 2025 (2026)

Jednotlivé etapy na sebe budou navazovat tak, aby došlo k co nejmenšímu ztížení pražské dopravy. K tomu přispěly i počítačové simulace, díky kterým se už několik týdnů před tím, než uzavírka skutečně začne, mohou odhadnout pravděpodobné kolony, průjezdnost a zdržení během oprav mostu. Podrobný rozpis oprav v jednotlivých etapách najdete na webových stránkách opravujeme.to.

Dopravní omezení během 1. etapy rekonstrukce, zdroj: Lidovky.cz
Dopravní omezení během 1. etapy rekonstrukce, zdroj: Lidovky.cz

Očekávaná dopravní omezení v 1. etapě

První letošní etapa oprav by měla trvat 110 dní. Uzavírka mostu by měla být jen částečná, provoz třemi pruhy v každém pruhu bude zachován. Objízdné trasy zahrnují vjezd z ulice Strakonická na Barrandovský most ve směru Braník, ten bude převeden na objízdnou trasu D0 – Pražský okruh, dále na ulici K Barrandovu a na D0 – Pražský okruh a směr D1.

Strakonické ulice se dále týká omezení, které ji učiní od Strakonické rampy za most průjezdnou pouze levým jízdním pruhem. Sanována bude spodní část mostu nad železniční tratí a také bude omezený provoz na přilehlé komunikaci mezi opěrou Barrandovské rampy, cyklostezkou podél Vltavy a kolejemi.

Hledat na webu Srovnátor.cz