Bodový systém Vás může připravit o řidičák

27.08.2014

Zdvižený prst pro řidiče, kteří nerespektují silniční pravidla. I tak by se dal popsat systém, který vstoupil v platnost 1. července 2006. Česka republika se připojila mezi další evropské státy, kde jsou neukázněným řidičům udělovány trestné body za dopravní přestupky. Bodový systém je tedy nástroj, kterým je vynucováno dodržování pravidel silničního provozu.

Bodový systém Vás může připravit o řidičák
Dodržujte pravidla a nenechte se vybodovat. | Foto: Tyden.cz

Za divokou jízdu, předjíždění na plné čáře, kličkování a další přestupky jsou od roku 2006 udělovány nejenom pokuty, ale zároveň připisovány body do registru řidiče. Ten spravuje Ministerstvo vnitra. Jednotlivé přestupky a jejich definice jsou vymezeny v Zákonu č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně v § 125c.

Kolik mám bodů?

Bodový systém se vztahuje pouze na řidiče motorových vozidel. Každý z nás začíná jako nepopsaný list papíru a bez jediného trestného bodu. Pokud jste přistiženi při páchání dopravního přestupku, získáváte trestné body. V závislosti na závažnosti spáchaného přestupku se uděluje 1 až 7 bodů. Trestné body se postupně sčítají až do maximálního počtu 12 trestných bodů, kdy dojde k tzv. vybodování. V tomto okamžiku přicházíte o své řidičské oprávnění, a to na dobu jednoho roku.

Vybodovaný řidič dostane poštou od obecního úřadu nebo magistrátu oznámení o dosažení maximálního počtu 12 bodů. Součástí oznámení je také výzva k odevzdání řidičského průkazu. Od data doručení výzvy začne běžet 5denní lhůta pro odevzdání řidičského průkazu.

Pokud si nejste jistí, jak moc ukázněně se na silnici pohybujete a chcete předejít překvapení, zažádejte o výpis z bodového hodnocení řidiče. Ten získáte na kterémkoli kontaktním místě Czech POINT, nebo požádejte na příslušném úřadu o výpis z karty řidiče, který je zpravidla přesnější. Údaje z Czech POINTu mohou být neúplné a jsou pouze informativní.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Jak se nevybodovat?

Nejjednodušším způsobem, jak se vyhnout udělení bodů, je samozřejmě zodpovědné dodržování pravidel silničního provozu. Když už ale nějaké trestné body získáte, lze se jich zase zbavit. Stačí alespoň jeden rok jezdit bez nehody a po roce se s karty řidiče smažou 4 trestné body.

Další možnost, jak si umazat trestné body, je absolvování školení bezpečné jízdy, díky kterému se Vám umažou 3 trestné body. Nárok na odečet bodů absolvováním tohoto školení má každý řidič pouze jednou za kalendářní rok a pouze v případě, že v kartě řidiče nemá více jak 10 trestných bodů.

A k dodržování silničních pravidel by Vás měla motivovat nejen hrozící ztráta řidičáku v případě, že se vybodujete. Vaše neopatrná jízda se Vám projeví také na ceně za povinné ručení. Jeho cena se totiž vypočítává i na základě toho, jak moc dobrý či špatný řidič jste. Pokud budete jezdit předpisově, můžete na povinném ručení ušetřit nemalé peníze.

Vrácení řidičského průkazu

Pokud jste se vybodovali a získali 12 trestných bodů, přišli jste o řidičský průkaz. Nyní nesmíte řídit a musíte čekat, až Vám jej vrátí. O vrácení řidičského průkazu můžete požádat až po jednom roce od jeho odebrání. Abyste mohli zažádat o vrácení řidičáku, je nutné absolvovat přezkoumání odborné způsobilosti v autoškole, lékařskou prohlídku a dopravně psychologické vyšetření.

Hledat na webu Srovnátor.cz