Cena paliva láme rekordy

29.03.2022

Ze současného vývoje cen benzinu a nafty mají těžkou hlavu téměř všichni motoristé. Aktuální situace na Ukrajině způsobila tzv. ropný šok a vyhnala cenu za barel ropy do nepříjemných výšin. Z čeho se cena paliva skládá, kde se s ropou obchoduje a co může její cenu ovlivnit?

Cena paliva láme rekordy
Cena paliva jde strmě nahoru

Z čeho se skládá cena paliva

Cena, kterou vidíte na stojanech čerpacích stanic, není jen částkou za samotnou naftu nebo benzín. Tvoří ji cena samotné ropy, marže obchodníků, ale také daně. Konečná cena, kterou za litr paliva platíte, se skládá konkrétně z:

 • ceny ropy
 • marže rafinérií
 • marže čerpacích stanic
 • DPH
 • spotřební daně

Cena ropy

Cenu ropy ovlivňuje hned několik hledisek. Těmi hlavními, které hrají důležitou roli ve stanovení ceny za barel ropy, jsou:

 • chemické složení a kvalita ropy – samozřejmě čím kvalitnější ropa, tím vyšší cena
 • politická situace v zemích, odkud je ropa produkována – to zahrnuje nejen to, za kolik cenu prodá země, která ropu těží, ale také to, zda jsou jiné země ochotny s producentem obchodovat.
 • měnový kurz
 • marže a zisky těžebních společností
 • náklady na přepravu ropy a dalších ropných produktů – také jedno z hledisek, které dokáže s konečnou cenou paliva hodně zahýbat. I drobné zpomalení v přepravě se obratem odrazí na ceně ropy.

Marže rafinérií a marže čerpacích stanic

V České republice provozuje ropné rafinerie Orlen Unipetrol. Marže je v současné chvíli velmi pohyblivá. Co se týká marží čerpacích stanic, v aktuální situaci dochází ke kontrole ze strany Ministerstva financí, neboť někteří z provozovatelů čerpacích stanic využili válečného stavu na Ukrajině a nastavili své marže neadekvátně vysoko. Cena za litr nafty se pohybovala i přes 55 Kč za litr. Byly zjištěny marže ve výši přes 12 Kč na litru benzínu a nafty. Běžně je přitom výše marže na litru benzínu nebo nafty cca 2,50 Kč.

DPH a spotřební daň

Pohonné hmoty jsou v České republice zdaněny DPH ve výši 21%. Výše spotřební daně je v ČR od 1.1.2021 na benzín 12,84 CZK/litr, na naftu 9,95 CZK/litr a na LPG 2,15 CZK/m3.

Ceny paliv aktuálně dosáhly svého maximaPřehled největších producentů ropy, zdroj: ropa.cz

Burza paliv – komoditní burza

S palivy se obchoduje na tzv. komoditní burze. Ta se dělí na 4 hlavní kategorie:

 • Zemědělské komodity – např. bavlna, cukr a další
 • Energetické komodity – ropa a plyn
 • Kovové komodity – drahé i základní kovy, tedy např. zlato, platina, ale i měď a hliník
 • Hospodářská zvířata – živý skot, hospodářská zvířata nebo masné komodity

Ropa a plyn patří mezi komodity, které se těží, jedná se tedy o tvrdé komodity. Trh s ropou a plynem se řadí mezi složité a rozsáhlé obchodní aktivity. Zahrnuje vládní těžařské společnosti, veřejné těžařské společnosti, letecké společnosti, servisní společnosti a spekulanty. Celkový objem obchodů s ropou činí ročně cca 15 milionů smluv.

Poptávka po ropě je obecně velmi vysoká. Je velmi populární komoditou, neboť se používá k výrobě nejen pohonných hmot, ale také plastů, syntetických textilií, kosmetiky, počítačů, hnojiv, atd. Zároveň je to komodita velmi nestálá, je totiž úzce vázána na politické události a aktuální politickou situaci. Mezi hlavní producenty ropy se řadí Rusko, Čína, USA, ale také např. Írán a Saúdská Arábie.

Přehled největších producentů ropyCeny paliv aktuálně dosáhly svého maxima

Velcí obchodníci s ropou obchodují na burze prostřednictvím standardizovaných burzovních obchodů, tzv. futures kontraktů. Pro menší obchodníky je pak umožněno investovat v burzovně obchodovaných fondech (ETF).

Ropa Brent

Pojem “Ropa Brent” je v posledních dnech slyšet ze všech stran. Co to ale znamená? Ropa Brent se těží v Severním moři a je složena z 15 druhů ropy (např. Brent Crude, Brent Sweet, Forties, Oseberg a další). Název získala podle bernešky tmavé (Brent Goose, druh husy), podle které jsou pojmenována ropná pole Severním moři. Název daly polím společnosti Shell a Exxon. Brent obsahuje 0,37 síry, má nízkou hustotu a je nazývána lehkou sladkou ropou.

Cena ropy Brent se používá k ocenění ⅔ světových dodávek ropy, především v Evropě, na Středním východě a v Africe. S ropou Brent se obchoduje na Mezinárodní ropné burze IPE v Londýně.

Vývoj ceny ropy

V roce 2020 klesla cena ropy z důvodu pandemie prudce dolů, pohybovala se i na hranici 20 USD za barel. V roce 2021 se její cena vrátila na původní hodnotu v průměru 80 USD za barel ropy, nyní ale došlo k obrovskému navýšení. Cena prudce vzrostla 24. února 2022 po zahájení útoku na Ukrajinu a vyšplhala se až na částku 130 USD za barel. Takovou situaci lze nazvat ropným šokem. Ačkoliv jde nyní cena zase trochu dolů a aktuálně se pohybuje kolem 120 USD za barel, předpokládá se, že se cena za barel ropy, která byla v roce 2021, opakovat už nikdy nebude. Ekonomové předpokládají, že se cena za barel ropy ustálí na ceně 100 USD za barel.

Vývoj ceny v dolarech za barel ropyVývoj ceny v dolarech za barel ropy

Nejčastěji kladené otázky – FAQ

Ropa Brent je typ lehké ropy. Těží v Severním moři, skládá se z 15 druhů ropy a název dostala podle bernešky tmavé – Brent Goosy, husy, podle které byla pojmenována ropná pole. Cena ropy Brent se používá k ocenění ⅔ světových dodávek ropy, především v Evropě, na Středním východě a v Africe.

V České republice je DPH na pohonné hmoty 21%.

Výše spotřební daně je v ČR na benzín 12,84 CZK/litr, na naftu 9,95 CZK/litr a na LPG 2,15 CZK/m³.
Hledat na webu Srovnátor.cz