Cena vody v roce 2018

28.03.2018

Vodu pouští z kohoutku každý z nás několikrát denně. Nějaká voda k nám domů přitéká a jiná zase odtéká. Z čeho se skládá cena vody a jak vypadá vyúčtování, které nacházíme každoročně ve schránce? Přinášíme přehled cen vody v okresních městech pro rok 2018.

Cena vody v roce 2018

Cena vody

Cenu vody určuje z velké části stát, ten jednou do roka určí v tzv. Cenovém výměru Ministerstva financí a pomocí něj regulují cenu, kterou odběratelé vody zaplatí. Všechny vodárenské společnosti jsou povinny z cenového výměru vycházet. Jak je tedy možné, že ceny jsou v jednotlivých okresech a krajích rozdílné? Provozovatelé vodovodů a kanalizací mají přesně dané podmínky, jak mohou cenu tvořit.

Hlavní položky

Vodné

Je označení pro platbu za pitnou vodu a její distribuci z veřejného vodovodu. Každá domácnost musí platit vodné v momentě, kdy vteče voda do potrubí hned za jejich vodoměrem.

Stočné

To se platí, odtéká-li nějaká voda do kanalizace a také za její následné čištění, tedy za odtok odpadní vody do veřejné kanalizace. Stočné z pravidla tvoří poloviny z ceny, která se platí za vodu.

Vodné a stočné se dá přesně změřit a spočítat, co tedy vodárny přidávají do ceny?

Náklady

Ministerstvo financí určí, které náklady jsou skutečně oprávněné a mohou být započteny do kalkulace. Povolené náklady provozovatelů vodovodů a kanalizaci:

 • nákup surové vody z povrchových zdrojů
 • obnova kanalizací a vodovodů
 • odpisy majetku, který mají vodohospodáři
 • poplatky za vypouštění odpadních vod
 • poplatky za užívání podzemních zdrojů
 • nájemné vodohospodářské infrastruktury
 • náklady na mzdy, chemikálie, energie a služby

Zisk

od roku 2013 Ministerstvo financí vyhlásilo, že přiměřený zisk, který je zahrnut do vodného a stočného může meziročně narůst maximálně o 5%.

Vyúčtování

To probíhá buď v jednosložkové formě nebo dvousložkové.

 • Jednosložkové se odvíjí pouze od množství skutečně spotřebované vody. Počítá se vynásobením odebrané vody cenou vodného a vodu, která byla vypuštěna, vynásobíme cenou za stočné. Tyto dvě položky sečteme, ještě přičteme DPH – to činí u vody 15%, a máme hotové vyúčtování.
 • Dvousložkové vyúčtování – zavedly některé obce, kromě vodného a stočného se platí ještě paušální poplatek, který se obvykle odvíjí od velikostí používaného vodoměru, říká se mu také poplatek za připojení k vodovodní síti.

Faktura

Když vám domů přijde faktura za vodu obvykle v ní najdete:

 • Množství spotřebované vody a cenu za ní.
 • Výčet celkových zaplacených záloh.
 • Výše doplatku, který je potřeba zaplatit nebo přeplatku.

Faktura musí obsahovat všechny údaje o případných změnách v sazbách, ke kterým došlo v průběhu roku a to i v případě poplatku za výměnu vodoměru.

Ceny vodného a stočného za rok 2018 v okresních městech

obrázek mapy ČR s cenami vody v okresech
Na obrázku vidíme celkovou cenu vody, složenou z vodného a stočného pro rok 2018. Nejlevnější vodu mají v Klatovech a její cena se tam pohybuje kolem 63,66 Kč za kubík. Hned o pár okresů dále najdeme okres, kde vychází kubík nejdráž, v Táboře stojí 114,36 Kč.

Vývoj ceny vody

obrázek grafu vývoje cen vody
Na dalším obrázku je graf zobrazující vývoj ceny vody v letech 1989 – 2015. Cena vody stále roste, zatímco v roce 1989 byla něco pod 10 Kč, dnes za ni zaplatíme v průměru kolem 80 Kč. Je jasné, že nejde jen o zvyšování ceny způsobené inflací. Hlavním důvodem bylo, že v letech minulých stát dotoval z velké části hlavně náklady na dnešní stočné, finančně se podílel na čištění vody, ale i budování kanalizací. Po privatizaci, už tyto náklady padly na vrub soukromých firem a to se logicky promítlo do vyúčtování spotřebitelů.

Červená křivka zvýrazňuje spotřebu vody, která radikálně oproti devadesátým letům klesá, což je určitě skvělá zpráva, protože šetřit vodou se musí a to ne jen z ekonomických důvodů, ale hlavně ekologických a uvědomění si, že i voda je vyčerpatelným zdrojem.

Autor Tomáš Minařík

Tomáš Minařík

Tomáš je odborník, který se věnuje ochraně vašeho domova, auta a cenností. S osobním přístupem a odbornými znalostmi vás provede světem pojištění občanského majetku, aby vaše cenné věci byly vždy v bezpečí. Jeho expertíza a závazek k detailu zajišťují, že najdete pojištění, které přesně odpovídá vašim potřebám.

Hledat na webu Srovnátor.cz