Náklady na vytápění v roce 2018

28.09.2018

Podzim převzal vládu od léta, které bylo tento rok výjimečně teplé a suché. Pro některé je to úleva, ale pro jiné zase starost, jaká situace bude na trhu s teplem, jak si zajistit zásoby na zimu a jaký způsob topení zvolit, aby byl ekonomicky nejefektivnější. Takovou otázkou se zabývají především majitelé domků, kteří mají více alternativních způsobů vytápění.

Náklady na vytápění v roce 2018

Výroba tepla

Teplo z teplárny využívají dvě pětiny domácností – 1,5 milionu bytů. Zásobování teplem z teplárny nevyžaduje investice do kotle, náklady na jeho údržbu a kontrolu, ale cena závisí na teplárně, která je obvykle monopolem v oblasti působení, může si tedy ceny nastavit vysoko. Mezi další způsoby dálkově dodávaného tepla patří výtopna, paroplynová teplárna a kogenerační motor.

Ceny tepla se u jednotlivých dodavatelů liší, jsou závislé na podmínkách výroby tepla:

  • druh a cena paliva
  • technologie výroby tepla
  • způsob rozvodu tepla

Pokud se rozhodujete změnit způsob a dodavatele tepla, spočítejte si nejen náklady na jednotku paliva, ale i náklady pevně přidružené k vytápění:

  • investice do zařízení
  • náklady na obsluhu
  • náklady na servis, údržbu a revize
  • náklady na pojištění

Na první pohled se tyto vedlejší náklady náklady mohou zdát zanedbatelné, ale tvoří čtvrtinu celkové ceny za dodávku tepla.

Vytápění bytových domů

Nová vyhláška z roku 2016 dělí náklady na vytápění jednotlivých bytových jednotek v panelovém domě spravedlivěji než předchozí systém. Přednastavené koeficienty na tepelné jednotky berou v úvahu i postavení dříve znevýhodněných krajních a rohových bytů, které musí na vytopení bytu využít víc tepla. Naopak byty, které jsou uprostřed dalších bytových jednotek mají koeficienty vyšší. Pokud někdo netopí vůbec a nechá se vytápět okolními byty, vypočítá se mu platba z celkového průměru.
Bytové domy odebírají teplo z tepláren nebo mají vlastní plynové kotle (tam, kde je plyn) nebo tepelné čerpadlo.

Teplárenské sdružení České republiky porovnává na svých webových stránkách (www.naseteplo.cz) roční náklady na vytápění a ohřev vody pro průměrnou čtyřčlennou domácnost, žijící v bytě o rozloze 70 m2 s roční spotřebou 30 GJ (8 334 kWh):

Cena za roční vytápění bytu a ohřev vody pro běžnou domácnost v bytové jednotce

Zdroj: Teplárenské sdružení České republiky (www.naseteplo.cz)

Vytápění rodinných domů

Vytápění rodinných domů má svá specifika. Možností je nespočet, ale ne všechny jsou pro každý dům stejně vhodné i ekonomicky výhodné. Vytápění starších, nezateplených staveb je obvykle zajištěno výkonným kotlem na tuhá paliva nebo na plyn, oproti tomu moderní, zateplené, energeticky úsporné stavby, mohou využít i elektrického vytápění. Obecně lze konstatovat, že výběr zdroje tepla a teplé vody záleží na tom, jak je dům izolován (kolik tepla uniká).
Portál TZB info (technická zařízení budov) na svých webových stránkách kromě jiného zveřejňuje i aktuální ceny za energie a paliva na vytápění, ohřev vody, a další náklady na energie. V grafu č. 2 jsou průměrné roční náklady na vytápění a ohřev vody pro rodinný dům se 4 osobami a tepelnou ztrátou 7 kW. V nákladech je zahrnuta i poměrná investice do pořízení nového zařízení na vytápění a ohřev vody. Poměrná investice je jednorázová investice do zařízení rozdělená na počet let průměrné životnosti.

Průměrné roční náklad na vytápění a ohřev vody pro rodinný dům Zdroj: TZB-info

Hledat na webu Srovnátor.cz