Jak a k čemu funguje Česká kancelář pojistitelů

23.01.2019

Česká kancelář pojistitelů (dále jen ČKP) je právnická osoba se sídlem v Praze, která byla zřízena zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, jako profesní organizace všech pojistitelů (pojišťoven), kteří jsou v České republice k udělování pojištění odpovědnosti z provozu vozidla oprávněni. ČKP navíc od začátku roku 2009 spravuje garanční fond a od roku 2014 fond zábrany škod. Kontrolním orgánem ČKP je Česká národní banka.

Funkce ČKP

1. Stanovená zákonem:

 • správa garančního fondu a fondu zábrany škod
 • provoz informačního střediska a hraničního pojištění – řidič cizozemského vozidla, který nemá zelenou kartu zahrnující i území ČR, si před vstupem do země musí sjednat platné pojištění vozu.
 • plní úkoly Rady kanceláří, která zastřešuje národní instituce, jež se podílejí na systému zelené karty
 • uzavírá dohody s kancelářemi pojistitelů, informačními středisky a dalšími orgány cizích zemí, které jsou pověřeny vyřizováním žádostí o kompenzace finančních prostředků z pojistných událostí
 • komunikuje s Centrálním registrem vozidel – předává informace o pojištěných vozidlech, které Centrální registr porovnává s registrovanými vozy a zasílá správním orgánům údaje o nepojištěných vozidlech
 • vede evidence a zpracovává statistiky o škodních událostech
 • podílí se na prevenci vzniku škodních událostí a pojistných podvodů (u pojištění vozidla)

2. Vztah k poškozeným osobám

 • ČKP ve vztahu k lidem, kterým byla provozem motorového vozidla způsobena škoda, poskytuje a garantuje:
 • pojistné plnění v případě, že škoda byla způsobena provozem neidentifikovatelného vozidla
 • pojistné plnění za škodu způsobenou nepojištěným vozem
 • pojistné plnění za škodu, která byla způsobena tuzemským vozidlem, jehož pojistitel nemůže z existenčních důvodů finanční náhradu proplatit (insolvence apod.)
 • pojistné plnění, při kterém byla škoda způsobena zahraničním vozidlem, které si sjednalo hraniční pojištění na území ČR
 • pojistné plnění, při kterém byla škoda způsobena zahraničním vozidlem, kterému na území ČR nevzniká povinnost uzavření hraničního pojištění

3. Vztah k povinným osobám

Povinné osoby jsou ti, kteří nesou odpovědnost za škodu, která vznikla neidentifikovatelným vozem nebo vozidlem bez platného povinného ručení. U těchto osob má ČKP právo na náhradu pojistného plnění, vyplaceného poškozeným osobám.

Počet řešených pojistných událostí se dlouhodobě zvyšuje převážně v případech, kdy byla škoda zaviněná řidičem cizozemského vozidla (viz graf: Počet řešených událostí ČKP).

Graf: Počet řešených pojistných událostí ČKP v letech 204 – 2017
Jak a k čemu funguje Česká kancelář pojistitelů

Garanční fond

Z garančního fondu ČKP je poškozeným vyplacena náhrada škody, která byla způsobena nepojištěným vozidlem. Do garančního fondu přispívají pojišťovny členskými příspěvky, které jsou stanoveny tak, aby byla zajištěna jeho likvidita. Kromě pojišťoven do garančního fondu platí příspěvky i ti, jejichž vozidlo je registrováno a přesto nemá uzavřené povinné ručení (s výjimkou vozidel vyřazených z provozu, zaniklých, vyvezených do zahraničí nebo odcizených). Výši příspěvku určuje vyhláškou Ministerstvo financí. Vyplacené pojistné plnění, které garanční fond ČKP uhradí poškozenému, vymáhá na vinících do výše maximálně ⅓ částky, která ale současně nesmí přesáhnout 300 000 Kč. Dlouhodobě se úspěšně daří vymáhat pouze 30 % vyplacených náhrad škod.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Fond zábrany škod

Finanční prostředky z fondu zábrany škod jsou rozděleny mezi hasiče, záchranáře a další složky, které organizují projekty na zvýšení bezpečnosti na silnicích.
Z fondu zábrany škod je financováno:

 • pořízení techniky nebo materiálu potřebných pro působení záchranných složek.
 • investice do operačních a informačních středisek hasičského sboru
 • investice do projektů o bezpečnosti silničního provozu a projektů prevence škod, navržených Komisí pro tvorbu programů prevence škod
Autor Martin Daneš

Martin Daneš

Jsem Martin Daneš, obchodní a komerční ředitel Srovnátor.cz. Naším úkolem je Vám vždy najít to nejvhodnější pojištění, které se Vám budeme snažit ušít na míru. A díky komplexní produktové nabídce od všech relevantních pojišťoven Vám to můžeme i zaručit. Když budete mít jakýkoli produktový dotaz, neváhejte se na nás obrátit na info@srovnator.cz

Hledat na webu Srovnátor.cz