Co dělat při autonehodě a ťukanci

23.06.2021

Každý den česká policie šetří průměrně 260 dopravních nehod. Může jít o ťukanec na parkovišti, nedobrždění při dojíždění aut na semaforech, ale i nehodu na dálnici. Následující řádky popisují, jak se chovat při různě závažných dopravních nehodách.

Co dělat při autonehodě a ťukanci

Kdy hlásit nehodu policii?

 • dojde ke zranění či úmrtí osob,
 • dojde k hmotné škodě převyšující na některém ze zúčastněných vozidel (včetně přepravovaných věcí nebo jiných) částku 100 000 Kč,
 • dojde ke hmotné škodě nižší než 100 000 Kč, ale nedohodnete se s účastníkem nehody na zavinění a není tak možné vyplnit shodně formulář o dopravní nehodě,
 • hmotná škoda byla způsobena na majetku třetí osoby (např. svodidla, veřejné osvětlení, cizí zaparkované auto), ale i v případě nehody se služebním automobilem.
 • V každém případně s auty, doličnými předměty a stopami do příjezdu policistů nehýbejte, pokud to situace nevyžaduje, například kvůli vyproštění osob či zprůjezdnění cesty. Tehdy však situaci řádně vyznačte a nikam (není-li to životně nutné) neodcházejte.

Jde to i bez policie

Policii nevoláme, pokud není nikdo zraněn, nedošlo k poškození majetku třetí osoby a škody na majetku jsou nižší než 100 000 Kč na každém jednom vozidle. Typickým příkladem jsou ťukance, kdy to odnesly jen plechy vozidla.

Použijte všem dobře známý tzv. euroformulář. Nezapomeňte zde mimo zapsání příslušných dat jasně vyznačit viníka, místo, čas, příčiny, průběh a následky události. Poté už stačí, aby zúčastnění nahlásili nehodu pojišťovně. Pokud se strany nedohodnou na původci nehody, není vždy nutné přivolávat policisty. Posouzení míry zavinění je pak v takových případech záležitostí pojišťoven, proto doporučujeme pořídit z místa události několik fotografií a nevynechat ani registrační značky nebo brzdné dráhy či jiné důkazy.

Policie

Záznam o dopravní nehodě

Záznam o dopravní nehodě každoročně většina pojišťoven posílá svým klientům spolu s novou kartou. Tento dokument není součástí povinné výbavy, ale měli byste se postarat o to, abyste v autě vždy alespoň jeden výtisk měli.

Na tomto formuláři by Vás nemělo překvapit nic, na co byste v danou chvíli neznali odpověď. Jde např. o:

 • datum, čas a místo dopravní nehody,
 • nákres dopravní nehody, který můžete doplnit fotodokumentací místa nehody a poškozených vozidel, z řidičského průkazu zjistíte jména a adresy řidičů, datum platnosti, číslo průkazu, od svědků nehody zjistěte pro jistotu jméno, příjmení a kontakt,
 • z karty (dokladu o pojištění) se bude hodit číslo smlouvy, platnost, jméno pojišťovny, pobočka,
 • informaci o automobilu jako registrační značka, rok výroby, typ automobilu, značka

Pojistnou událost autonehodu můžete oznámit pojišťovně i telefonicky. Telefonicky se na pojišťovnu můžete obrátit samozřejmě rovnou z místa autonehody, aby vám poradila, jak postupovat při dopravní nehodě. Vyplněný záznam o dopravní nehodě můžete na pojišťovnu doručit elektronicky, nebo osobně na pobočku.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Shrnutí v bodech

1. Zajištění bezpečnosti na místě nehody

 • Zajištění vozidla proti pohybu
 • Rozsvícení výstražných světel
 • Obléknutí reflexní vesty
 • Pokud možno nevystupovat směrem do vozovky
 • Výstražný trojúhelník (na silnici 50 metrů od vozidla, na dálnici 100 metrů od vozidla)
 • V případě nutnosti manipulace s vozidly označit jejich polohu na silnici, pořídit fotografie

2. Zhodnocení rozsahu nehody

 • Zjištění stavu účastníků nehody

3. V případě potřeby volat Integrovaný záchranný systém (IZS) 112, uvést:

 • Místo nehody
 • Charakter nehody
 • Počet a stav zraněných
 • Své jméno a zpětné spojení

4. Základní ošetření poraněných

 • Kontrola základních životních funkcí
 • Poskytnutí první pomoci

5. Vyproštění zraněných a transport do bezpečí (nejlépe za svodidla mimo vozovku)

 • Vyprošťovat zraněné pouze pokud jim hrozí další nebezpečí, jinak to zajistí IZS

6. V případě nepojízdnosti havarovaného vozidla volat linku 1224 kvůli odtahu
7. Vzájemná legitimace s ostatními účastníky i svědky nehody
8. Vyplnění záznamu o dopravní nehodě a dokumentace škody, pokud k nehodě není volána policie

Hledat na webu Srovnátor.cz