Defenzivní jízda = bezpečná jízda

18.05.2021

Tento pojem zavedl v 50. letech minulého století Harold Smith, který založil první společnost na školení řidičů za volantem. Dle něj za nehody mohou špatné návyky při řízení, které se ale dají snadno odnaučit. Stačí se jen naučit, jak se správně na silnicích chovat. Od té doby principy defenzivní jízdy byly v mnoha zemích začleněny jak do základní přípravy řidičů v autoškolách a zdokonalovacího řidičského výcviku, tak vyučovány ve speciálních kurzech defenzivní jízdy. Většina kurzů se skládá ze dvou částí – teoretické a praktické, ve které si vše vyzkoušíte na vlastní kůži ve svém autě.

Defenzivní jízda = bezpečná jízda

Kvůli čemu se nejčastěji bourá?

Dle statistik se uvádí, že nejméně polovině všech dopravních nehod by se dalo zabránit, pokud by řidič jel defenzivně. Nejčastějšími příčinami dopravních nehod jsou:

 • Nepřiměřená rychlost,
 • předjíždění v nepřehledných úsecích,
 • nedodržování dvouvteřinové vzdálenosti za vozidlem,
 • nepřizpůsobení jízdního chování stavu vozovky,
 • nedání přednosti v jízdě.

Základní charakteristiky defenzivního řidiče

 • Znalosti – defenzivní řidič musí znát a řídit se pravidly silničního provozu, musí znát ovládací, manévrovací a brzdící vlastnosti svého vozidla.
 • Koncentrace – defenzivní řidič stále monitoruje okolí svého vozidla, musí být před jízdou odpočatý, nesmí být pod vlivem omamných látek nebo alkoholu.
 • Předvídavost – defenzivní řidič musí předvídat situace, které teprve mohou nastat, aby na ně mohl správně a včas reagovat.
 • Rozhodování – defenzivní řidič nedělá riskantní rozhodnutí ani manévry, které mohou ohrozit jeho nebo jiné účastníky silničního provozu.
 • Schopnosti – defenzivní řidič má takové řidičské a technické schopnosti, které mu dovolí ovládat bezpečně své vozidlo i v krizové situaci.

řidič za volantem

Defenzivní jizda v Česku

Prvními protagonisty defenzivní jízdy v Československu se stalo autorské a výzkumné trio Jiří Pour, Jiří Štikar a Jiří Hoskovec. Skupina složená z dopravních psychologů a uznávaného odborníka na přípravu řidičů rozpracovala v 60. letech minulého století principy defenzivní jízdy jak pro účely základní přípravy řidičů v autoškolách, tak pro pokračovací zdokonalovací řidičský výcvik. V druhé polovině 80. let se defenzivní jízdou začal zabývat dopravní expert Robert Kotál. Kurzy defenzivní jízdy se svými instruktory poskytuje v ČR i na Slovensku od roku 1992. Na toto téma také publikuje a přednáší na národních a mezinárodních konferencích. Dále se angažuje i BESIP, což je oddělení Ministerstva dopravy ČR koordinující činnosti v oblasti bezpečnosti na pozemních komunikacích a působení na lidského činitele. Svou činnost zaměřuje na celostátní kampaně, dopravní výchovu a rozšiřování informací o osvědčených postupech. Český BESIP definuje 6 základních bodů defenzivní jízdy:

 • Buďte ostražití – řídit bez emocí, ne pod vlivem alkoholu, omamných látek či jiných léků, které mohou mít vliv na vnímání.
 • Řiďte se dopravními předpisy – dodržovat bezpečnou vzdálenost, nikam nespěchat, přizpůsobovat rychlost viditelnosti a stavu vozovky.
 • Průjezd křižovatkou – nesnažit se chytit zelenou na poslední chvíli, při intenzivním brzdění kontrolovat dění za vozidlem, sledovat značky i přesto, že jsou semafory v provozu.
 • Předjíždění – před předjížděním se přesvědčit, že je cesta volná (vedle vozidla i před ním) a předjíždět jen na přehledných úsecích.
 • Permanentně kontrolovat okolí – ostatní řidiči mohou náhle změnit směr jízdy, z pole a lesa může do vozovky nečekaně vběhnout zvěř.
 • Vozidlo musí být v dobrém technickém stavu – doplňovat kapaliny, měnit gumičky stěračů, kontrolovat brzdy apod.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Kurz defenzivní jízdy

Po zvládnutí teoretického bloku kurzu defenzivní jízdy se každý řidič usadí za volant svého vozidla. Na sedadle spolujezdce jej přitom doprovází také zkušený instruktor. Tato část výcviku probíhá individuálně. Její obvyklá délka je něco okolo jedné hodiny. Cílem je, aby si řidič ve vlastním automobilu vyzkoušel všechny prvky z teoretické části při jízdě v silničním provozu, a to pod dohledem odborníka. Právě tato druhá část kurzu je zaměřena zejména na osvojení principů defenzivní jízdy, ale též na odstranění chybných návyků a nebezpečných prvků řízení. Řidič jede se svým autem, které dobře zná, vydá se do prostředí, ve kterém se s automobilem pravidelně pohybuje. Lektor pak hodnotí každého účastníka kurzu a jeho přípravu před jízdou, techniku jízdy, vztah k provozu, k ostatním účastníkům a další aspekty jeho řízení. Závěrem jízdy je řidič krátce seznámen s hodnocením a případně jsou mu navrhnuta určitá doporučení nebo opatření, co by mohl udělat nebo zlepšit.

Hledat na webu Srovnátor.cz