Desatero při dopravní nehodě

12.12.2017

Desatero při dopravní nehodě

Období mrazů, sněhové pokrývky a kluzkých břeček z tajícího sněhu bohužel přímo nahrává k nezvládnutí řízení a vzniku dopravní nehody. Ani sebelepší a sebezkušenější řidič neovlivní pravděpodobnost srážky s jiným vozem, kde za volantem může sedět kdokoli. Podle statistik PČR od roku 2009 prudce klesla nehodovost v ČR, což vypovídá o změně legislativy a povinnosti volat policii jen v případě, že:

 1. Vznikla škoda vyšší než 100 000 Kč (včetně škody na přepravovaných věcech).
 2. Došlo ke zranění nebo usmrcení osoby.
 3. Došlo ke škodě způsobené třetí (nezúčastněné) osobě, např. škodě na zaparkovaném vozu, na domě, atd.
 4. Došlo k poškození pozemní komunikace, nebo jejího příslušenství: svodidel, dopravních značek atd.)
 5. Účastníci dopravní nehody sami nedokáží zabezpečit obnovení plynulosti provozu.
 6. Účastníci dopravní nehody nejsou schopni dohody.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Počet nehod, při kterých musela od roku 2009 zasahovat policie klesl, ale současně se zvýšil počet méně závažných nehod, které řeší přímo pojišťovny. Relevantní data vývoje počtu dopravních nehod jsou tedy v grafu uvedená počínaje rokem 2009.

Graf: Počet nehod od roku 2009 (Zdroj: PČR, Statistika nehodovosti)

Graf: Počet nehod od roku 2009 (Zdroj: PČR, Statistika nehodovosti)

Desatero při vzniku dopravní nehody:

 1. Zastavte vozidlo, vypněte motor, zabezpečte místo nehody (výstražná světla, umístění výstražného trojúhelníku. Při všech těchto činnostech primárně dbejte na své bezpečí a oblékněte si reflexní vestu.
 2. Zjistěte stav osob, které s vámi cestují, stav osob v dalším vozu, pokud jsou zranění, volejte tísňovou linku záchranné služby – 155, pokud je potřeba pomoci s vyproštěními osob, nebo v případě úniku pohonných hmot volejte hasiče – 150 a policii v případech uvedených v předchozím odstavci volejte policii – 158.
 3. Pokud jsou všichni účastníci nehody při vědomí, komunikují a mohou se hýbat, měli by opustit vozidlo a bezpečně se přesunout mimo dopravní prostor – za svodidla.
 4. Pokud voláte tísňovou linku, snažte se zachovat chladnou hlavu, budou od vás potřebovat základní informace:
  • jméno a příjmení
  • místo nehody (pokud nevíte, kde jste, snažte se vyhledat záchytné body, např. neobvyklé budovy, skaliska, atd.)
  • popis nehody
  • počet zraněných, jejich přibližný věk a stav vědomí
 5. Zraněným osobám musíte poskytnout základní první pomoc. Začněte od zabezpečení životních funkcí: srdeční tep, dýchání, vědomí, zástava tepenného krvácení atd. Vše záleží na zhodnocení situace a potlačení paniky, nikdo si nedokáže představit, jaké je dostat se do takové situace, dokud si ji sám neprožije, tady je každá rada drahá.
 6. V případě, že došlo jen k poškození “plechů” a k nehodě zavoláte policii, která bude sepisovat protokol, vše si důkladně pročtěte a podepište jen pokud s tím budete souhlasit. V opačném případě napište své vyjádření k nehodě do poznámky v protokolu.
 7. V případě, že podle vašeho odhadu nehoda nedosahuje výše 100 000 Kč, nebudete volat policii, ale budete muset vyplnit záznam o nehodě. V ideální situaci bude mít jeden z účastníků dokument “Evropský záznam o nehodě” připraven v přihrádce. Pokud není k dispozici, postačí obyčejný papír, kde ale musí být vyplněny všechny náležitosti:
  • údaje o místě a času nehody
  • jména účastníků nehody, jejich bydliště
  • identifikace vozidel (značka, typ, VIN vozu, SPZ)
  • popis příčiny, průběhu a následků nehody
  • údaje o pojištění druhého vozidla (číslo zelené karty, platnost, jméno pojistitele)
  • podpisy účastníků nehody
 8. Jestliže je vůz následkem autonehody nepojízdný, kontaktujte asistenční službu pojišťovny, u které máte sjednané povinné ručení.
 9. Pokud je to možné, pořiďte si fotodokumentaci nehody, nebo zajistěte identifikaci svědků.
 10. Jste-li viníkem nehody, předejte své pojišťovně promptně všechny informace o nehodě. Jste-li obětí, pojišťovna viníka by vás měla kontaktovat ideálně do tří dnů od vzniku nehody

Počasí neporučíme a takové technologie, aby silnice byly suché a čisté zatímco je všude kalamitní stav, ještě nevlastníme. Nezbývá než jezdit opatrně a spoléhat na trochu štěstí, že i ostatní budou respektovat své schopnosti řízení ve vztahu s povrchem vozovky a stavu zimních pneumatik.

Autor Martin Daneš

Martin Daneš

Jsem Martin Daneš, obchodní a komerční ředitel Srovnátor.cz. Naším úkolem je Vám vždy najít to nejvhodnější pojištění, které se Vám budeme snažit ušít na míru. A díky komplexní produktové nabídce od všech relevantních pojišťoven Vám to můžeme i zaručit. Když budete mít jakýkoli produktový dotaz, neváhejte se na nás obrátit na info@srovnator.cz

Hledat na webu Srovnátor.cz