Zdědit vůz Vás může stát desítky tisíc korun

21.10.2014

Přijetím dědictví přijímáte nejen majetek, ale i povinnosti s tím spojené. Pokud zdědíte vůz a zapomenete se přihlásit k placení povinného ručení, čekají Vás pěkné nepříjemnosti.

Zdědit vůz Vás může stát desítky tisíc korun
Dědictví nemusí být vždy výhra. | Foto: Novinky.cz

Povinné ručení automaticky nezaniká s úmrtím vlastníka. Potenciální dědicové musí pojištění uhradit, jinak za nezaplacené povinné ručení dostanou pokutu.

Dědí se nejen majetek, ale také dluhy

Dědictví nemusí být vždy jen příjemné, co se týče získaného. Díky němu můžete i ztratit, resp. získat dluhy? Nezapomeňte, že se smrtí dlužníka dluhy neumírají. Pokud se dá očekávat, že místo majetku si zesnulý nasekal dluhy, doporučujeme raději odmítnout pozůstalost. Platí také, že pokud začnete s věcmi nakládat jako s vlastními, notář následně odmítnutí dědictví nevyhoví.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Pozor na dluh z povinného ručení

A jaké překvapení Vám může přinést dědictví v podobě vozidla? Můžete zdědit dluh z povinného ručení. A ze sebelepšího zděděného auta se může stát „kdysi pojízdná“ noční můra.

Jak toto nemilé překvapení může vypadat v praxi? Může se stát, že auto po zemřelé osobě je předmětem dědického řízení, které trvá i rok. Pokud nikdo po smrti zemřelého neplatil povinné ručení a to původní již dávno skončilo, bude ČKP (Česká kancelář pojistitelů) počítat penále za dny, po které je auto nepojištěné. A pokud dědické řízení trvá delší dobu, musí dědic ze zákona zaplatit dluhy spjaté se zděděným vozidlem.

Přímo ČKP na svém webu v kategorii FAQ zodpovídá na dotaz:

Co dělat s vozidlem v případě smrti vlastníka nebo v případě zániku právnické osoby?

V případě smrti vlastníka vykonává povinnosti vlastníka vozidla podle ZÁKONA jeho dědic, v případě více dědiců ten, který k tomu byl ostatními dědici pověřen. Pokud nebyl nikdo pověřen, pak tyto povinnosti vykonává soudem určený správce dědictví. V případě zániku právnické osoby povinnosti vlastníka vozidla vykonává její právní nástupce, likvidátor nebo správce konkurzní podstaty.

Co přesně hrozí dědicům automobilu?

Co přesně může hrozit dědicům vozidla, na kterém nebylo placeno povinné ručení? Bohužel na ně čeká vysoká pokuta. Může se stát, že takový dluh mnohdy převyšuje zbytkovou cenu samotného vozidla či motorky. Pokuta se počítá za každý nepojištěný den. Pokud dědické řízení trvá rok, může Vás takové „pěkné dědictví“ přijít až na 25 tisíc korun.

Řešením je…

Pokud se Vás podobný případ týká a zdědili jste po svém příbuzném vozidlo, na které se vztahuje povinnost platit si povinné ručení, podívejte se nejdříve po novém, levnějším povinném ručení. Zvláště starší vlastníci mohou mít sjednané staré (a dražší) pojistky, proto nemá cenu pokračovat s pojištěním u stejné pojišťovny.

A pokud s vozidlem nemáte v plánu vyjíždět, co nejdříve ho dočasně vyřaďte z evidence motorových vozidel. Pak můžete bez problémů běžící povinné pojištění zrušit.

§ 26 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb.

Nakonec přidáme informace ze zákona, který tyto povinnosti ošetřuje:

Dle ustanovení § 26 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb. vykonává v případě smrti vlastníka vozidla povinnosti vlastníka vozidla až do okamžiku nabytí právní moci usnesení o nabytí dědictví jeho dědic, v případě více dědiců ten, který k tomu byl ostatními dědici pověřen. Nebyl-li nikdo pověřen, pak tyto povinnosti vykonává správce dědictví. Nebyl-li nikdo z více dědiců pověřen ani nebyl určen správce dědictví, vykonávají povinnosti vlastníka vozidla dědici společně a nerozdílně.

Hledat na webu Srovnátor.cz