Dovolená Izrael – rady a tipy

12.08.2019

Izrael se nachází na Blízkém Východě v jihozápadní Asii na pobřeží Středozemního moře. Na hranicích sousedí stát Izrael s Libanonem, Sýrií, Jordánskem, Egyptem, západním břehem Jordánu a Pásmem Gazy, které je mezinárodně považováno za území spravované Palestinou. V Izraeli žije přes 8 milionů obyvatel, z nichž převážnou většinou jsou Židé (75,4 %). Je to jediný židovský stát na světě, žijí v něm ale i izraelští Arabové, křesťané, Drúzové, Samaritáni atd. Od roku 1947 bylo OSN schváleno rozdělení Palestiny na židovský a arabský stát a o rok později Izrael vyhlásil nezávislost. Následkem obsazení větší části území, než bylo prvoplánovitě schváleno OSN docházelo k několika desítkám násilných střetů a válek, které trvají dodnes.

Izrael je státem, ve kterém se vám zhmotní představy o místech popisovaných v Bibli, Tóře, Koránu a pro ateisty v příbězích o narození Krista nebo o moudrém Králi Šalamounovi apod. Je to historická podívaná, kde žijí v symbióze různá náboženství a kde se uspokojí duše badatelů, monumentálních pozorovatelů i kulturních nadšenců.

Zajímavá místa

Jeruzalém

Dovolená Izrael – rady a tipy

Jedno z nejstarších měst na světě, jehož historie sahá až do 4. tisíciletí př.n.l., se nachází na okraji Judské pouště v Judských horách. Palestinci a Izraelci je považován za hlavní město, nicméně mezinárodní hlavním městem Izraele je oficiálně Tel Aviv. Ve městě se nachází nejposvátnější místo Židů – Zeď nářků, třetí nejposvátnější místo muslimů: Skalní chrám, kde se Mohamed vznesl na nebesa a kde i Abraham chtěl obětovat svého syna Izáka, Via Dolorosa – Křížová cesta, po které šel Ježíš Kristus na cestě za ukřižováním.

 • Chrámová hora – plošina, na níž je Skalní dóm, mešita al – Aksá a jejíž stěna je tvořena i Západní zdí, se nachází ve Starém městě.
 • Západní zeď – Zeď nářků – pozůstatek vnější hradby západní části Chrámové hory je nejposvátnějším židovským místem modliteb. Návštěvníci jsou zvyklí skládat papírky s modlitbami a prosbami do kamenů, ze kterých je zeď postavená.
 • bazilika Svatého hrobu – křesťanský chrám leží v Golgotě – na hoře, na které byl ukřižován Ježíš Kristus.
 • Skalní dóm – islámská svatyně v centrální části Chrámové hory byla postavena v 1. století. Muslimové věří, že skála v centru Skalního dómu je ta, po které vystoupal prorok Mohamed na Noční cestu spolu s andělem Gabrielem, kde obdržel povinné modlitby.
 • mešita al-Aksá, kde podle muslimů končila cesta Mohameda z Mekky na okřídleném oři Buráq. Název znamená v překladu “Nejvzdálenější mešita”, která pojme až 5000 věřících.
 • Olivová hora – je hora pojmenovaná po hojnosti olivovníků, které tu dříve rostly. Na západním svahu Olivetské hory, jak je také mimojiné nazývána, je největší židovský hřbitov na světě. Na úpatí vrchu se nachází Getsemanská zahrada, kde byl Ježíš Kristus zajat po tom, co ho Jidáš polibkem zradil.
 • Jad vašem – památník obětem holocaustu (6 milionů židovských obětí) na hoře Har – ha – Zikaron (hoře Pamatování).

Betlém

Betlém

Významné křesťanské poutní místo se nachází pouhých 8 km od Jeruzaléma. V současnosti zde žije 30 000 obyvatel převážně muslimského vyznání, i přesto, že zde sídlí jedna z nejstarších křesťanských komunit. Místo narození Ježíše Krista je hojně navštěvované právě křesťany.

 • Chrám Narození páně – hlavní turistická atrakce, která byla na místě narození Ježíše Krista vystavena mezi 4. a 6. stoletím byzantskou císařovnou Helenou.
 • Kostel sv. Kateřiny – byl postaven koncem 19. století kvůli nedostatečné kapacitě Chrámu Narození páně.
 • Ráchelin hrob se synagogou – hrob 2. družky Jákoba, jedno ze svatých židovských míst a symbol návratu židovského lidu do Země zaslíbené.
 • Mléčná jeskyně – jeskyně, kde se ukryla Panna Marie s novorozeným Ježíšem před Herodovým vražděním neviňátek.
 • Graffity od známého tvůrce Banksyho – britského street artového umělce, který kombinuje graffiti s šablonami – jeho graffiti mají politické nebo kulturní poselství.

Tel Aviv

Tel Aviv

Druhé největší izraelské město je mezinárodně uznávaným hlavním městem Izraele. Tel Aviv byl založen roku 1909 na předměstí arabského přístavního města Jaffy. V roce 1950 byla města sjednocena. V roce 2003 bylo Bílé Město (čtvrť Tel Avivu) zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO.

 • Jaffa – jedno z nejstarších přístavních měst na světě, kde se pořádá i známý bleší trh. Jaffa je sídlem mnoha umělců a řemeslníků.
 • Karmelský trh – největší tržiště Izraele.
 • Bílé město – tisíce budov, vil, činžáků a domů bylo postaveno ve 20. – 40. let 20. století v mezinárodním slohu školy Bauhaus.
 • Velká synagoga z roku 1926
 • Muzeum Eretz Israel
 • Výškové budovy Azrieli Center Circular a Azrieli Center Triangular s nezapomenutelným výhledem na město.
 • Ulice Dizengoff – promenáda plná obchodů a nákupních středisek.
 • 13 písečných pláží v délce 14 km

Ejlat

Údolí Timna

Izraelské přístavní město Rudého moře na jihu země u Akabského přístavu patří mezi nejoblíbenější základny k poznávání celého Izraele. Jeho poloha je výhodná jak k poznávání přírodních i historických památek a zajímavostí včetně negevské pouště, tak i k odpočinku u moře na krásných písečných plážích.

 • Hudební Fontána – světelná vodní show plná barevných efektů v rytmu hudby.
 • Přírodní rezervace Jotvata Chai-Ba – přírodní rezervace sloužící k ochraně ohrožených zvířat. (vstupné dospělí: 191 Kč, děti: 99 Kč)
 • Údolí Timna – nejvýznamnější naleziště měděných dolů, egyptský chrám a pískovcové skály přezdívané Šalamounovy sloupy.
 • Podmořský svět Coral World – součástí parku je podvodní observatoř korálových útesů, svět žraloků se žraloky, rejnoky a podmořskými želvami a Oceanárium s 4d kinem. (vstupné dospělí: 717 Kč, děti: 586 Kč)
 • Top 94 Adventure Park – sportovní park cílený především na rodiny s dětmi: lezení, paintball, bungee jumping, lukostřelba, motokáry apod. (vstupné dospělí: 724 Kč, děti: 526 Kč)

Poušť Negeve

Negevská poušť

Negevská poušť zabírá téměř 70 % celého území Izraele. Rozprostírá se na jihu mezi městy Beerševa a Ejlat. Poušť spíše než poušť připomíná svým povrchem měsíční krajinu. Napříč pouští vede silnice č.40.

 • mezi obyvatele Negevské pouště patří 380 000 Židů a 175 000 beduínů.
 • sídlo Ben Gurionovi univerzity
 • 3 krátery vytvořené erozí (nazývané maktešim) – Machteš Ramon, Machteš Ha-Gadol (Velký kráter) a Machteš Ha-Katan (Malý kráter).

Mrtvé moře

Mrtvé moře

Mrtvé moře je nejníže položené bezodtoké slané jezero (přes 400 metrů pod hladinou světového oceánu). Řadí se mezi nejslanější jezera na světě. Má blahodárné účinky nejen na kožní projevy alergie, ale i na revma apod. Vysoký podíl soli zvyšuje hustotu vody, která má vyšší vztlakovou sílu, není tak potřeba umět ani plavat, voda v jezeře lidi jednoduše nadnáší.

Haifa

Bahajské zahrady v Haifě

Třetí největší město Izraele se nachází v severní části státu u Haifského zálivu. Na seznamu světového dědictví je zapsáno díky sídlu Světového centra Bahá’í, což je abrahámovské monoteistické náboženství, uctívající zakladatele náboženství – Bahá’u’lláha (1817–1892) jako posledního z řady Božích poslů.

 • Bahajské zahrady – 19 teras v délce 1 km a v šířce 400 metrů na hoře Karmel (Hospodinova vinice) bylo budováno 10 let.

Safed

Synagoga Abuhav v Safedu

Nejvýše položené město Izraele ležící 120 km severovýchodně od Tel Avivu na svazích hory Har Kana’an. Safed je důležitým centrem židovského učení a kabalistických studií. Podle legendy bylo město založeno Noemovými syny po potopě, historické údaje ale zmiňují 2. století n.l.

 • historické synagogy – nejkrásnější z nich je synagoga Abuhav
 • úzké křivolaké uličky
 • safedské tržiště s nabídkou zboží s židovskou tématikou – modrobílé modlitební pláště, šperky ve tvaru granátového jablka jako symbolu judaismu

Banias

Pramen řeky Banias

Přírodní rezervace Banias se nachází v Golanských výšinách na úpatí hory Hermon, 150 km na sever od města Jeruzalém. Je to přírodní útočiště, ve kterém naleznete jak ruiny starověkých měst, tak i největší vodopád v Izraeli – Banias. Vstup do přírodní rezervace se nachází buď u vodopádu nebo u pramene řeky Banias, nazývané též Nachal Chermon, jež patří mezi významné přítoky řeky Jordán. Název Banias vznikl z původního názvu Panias podle řeckého boha lesů, pastvin, stád a pastýřů – boha Pana.

 • vodopád Banias vysoký 33 metrů
 • pramen řeky Banias
 • ruiny řecko-římského chrámu

Bezpečnost

Vzhledem k probíhajícímu izraelsko-palestinskému konfliktu je bezpečnostní situace v Izraeli proměnlivá a proto je doporučeno sledovat aktuální dění v médiích. Zvýšené opatrnosti by měli dbát turisté cestující v blízkosti pásma Gazy, do kterého se nedoporučuje vstupovat. Vzhledem k současné situaci v Sýrii a Libanonu je doporučená i zvýšená opatrnost pro cestování v příhraniční oblasti, zejména v Golanských výšinách.
Vzhledem k množství ozbrojených policistů na ulicích měst je okrádání turistů na běžné úrovni jako u kteréhokoli jiného města.
V ortodoxních židovských čtvrtích by měly být ženy zahalené a nenosit kalhoty. Kostely a synagogy jsou taktéž dostupné jen pro diskrétně oblečené turisty. Focení příslušníků ozbrojených složek je zakázáno a není vhodné fotografovat modlící se věřící.

 • hlavní muslimská bohoslužba probíhá v mešitě v pátek, tudíž jsou některá místa nepřístupná
 • Šabat, nebo-li sobota je židovský svátek, sedmý den odpočinku určený k modlitbám, počítejte s uzavřením některých posvátných míst

Jídlo

Mezi nejoblíbenější koření izraelců patří kari, kurkuma a zátar, což je kořenící směs, jejímž základem je tymián, sumah a sezam.

 • Jedním z nejběžnějších pokrmů je falafel, jehož původ je nejpravděpodobněji z Libanonu. Jedná se o smažené cizrnové kuličky (nebo kuličky ze zelených fazolí fava) ochucené koriandrem, římským kmínem, česnekem, čerstvou petrželí a koriandrem, podávané s pita chlebem nebo plackami taboon s hummusem či sezamovou pastou tahini.
 • Hummus je studená pasta smíchaná s tahini, olivovým olejem a citronovou šťávou, solí a česnekem.
 • Mezi pouliční jídla patří i Šavarma, což je obdoba kebabu nebo gyrosu.
 • Mezi dezerty patří kromě datlí a sušeného ovoce baklava (filo těsto plněné ořechy a medem) a chalva – sladká pochoutka ochucená pastou tahini, různými ořechy a dalšími přísadami.

Ceny

Brambory (1 kg) 13 Kč Maso (1 kg) 281 Kč
Citrony (1 kg) 28 Kč Voda 1,5 l 26 Kč
Rajčata (1 Kg) 33 Kč Cappuccino 89 Kč
Vejce (12 ks) 74 Kč Cigarety 145 Kč
Rýže (1 kg) 48 Kč Místní točené pivo 0,5 l 179 Kč
Chléb 31 Kč Víno 0,7 l od 230 Kč
Mléko (1 l) 40 Kč Jídlo v restauraci 365 – 600 Kč
Jablka (1 kg) 56 Kč Jízdenka na autobus (Tel Aviv – Jeruzalém) 105 Kč
Meloun (1 kg) 28 Kč Taxi 1 km 28 Kč

Zdroj: www.dovolenaceny.cz

Zdroje obrázků:

 • Jeruzalém s Chrámovou horou: databáze obrázků pixabay.com
 • Betlém: databáze obrázků pixabay.com
 • Tel Aviv: databáze obrázků pixabay.com
 • Údolí Timna: databáze obrázků pixabay.com
 • Negevská poušť: databáze obrázků pixabay.com
 • Mrtvé moře: databáze obrázků pixabay.com
 • Bahajské zahrady v Haifě: databáze obrázků pixabay.com
 • Synagoga Abuhav v Safedu: Wikimedia Commons, autor Roy Lindman
 • Pramen řeky Banias: Wikimedia Commons, autor Gugganij
Hledat na webu Srovnátor.cz