Kdy vám policista může na místě zabavit řidičák?

08.04.2019

Policisté mají řadu pravomocí, mezi které patří i zadržení řidičského průkazu přímo na místě. Pro takový úkon musí mít ovšem policista pádný důvod. Hranice policistům stanovuje zákon o provozu na pozemních komunikacích, v němž jsou důvody pro zadržení řidičského průkazu jasně stanoveny. I přesto mezi řidiči stále kolují ničím nepodložené mýty a polopravdy.

Kdy vám policista může na místě zabavit řidičák?

Zákon dává policistům pravomoc, ne povinnost

K výjimečné sankci v podobě zabavení řidičského průkazu se může policista uchýlit tehdy, hrozí-li od dotyčného řidiče ostatním účastníkům silničního provozu nebezpečí. Může se jednat o řidiče, který je právně či fyzicky nezpůsobilý řídit vozidlo nebo který se dopustil něčeho závažného, čímž ohrozil ostatní.

To je jen obecná definice, kterou konkrétně rozvádí zákon o provozu na pozemních komunikacích (zákon č. 361/2000 Sb.) v § 118a. V odst. 1 písm. a) až h) jsou taxativně uvedeny situace, které opravňují policisty k zadržení řidičského průkazu a zabránění v další jízdě za volantem. Hned na úvod je třeba zmínit, že se jedná o pravomoci, nikoli povinnosti. To znamená, že ve všech případech záleží na konkrétní situaci a na uvážení policisty, jak situaci posoudí a zváží možné riziko pro ostatní účastníky silničního provozu. Některé případy jsou ovšem natolik jasné, že rozmýšlení není nutné.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Kdy se o řidičák obávat?

Proč je dobré vědět, v jakých konkrétních případech je váš řidičský průkaz bezprostředně ohrožen? V první řadě proto, abyste se takového chování vyvarovali. Také proto, abyste se nenechali policistou zastrašit nebo nešířili polopravdy.

Policista může řidiči na místě zadržet řidičský průkaz v případě, že řidič:

  • zavinil (je podezřelý, že zavinil) dopravní nehodu, při níž byl někdo usmrcen nebo těžce zraněn,
  • ujel z místa dopravní nehody, na které měl účast a kterou byl povinen ohlásit policii,
  • požil (je podezřelý, že požil) alkohol nebo jinou návykovou látku během jízdy,
  • řídil (je podezřelý, že řídil) vozidlo po požití alkoholu nebo jiné návykové látky nebo v takové době po jejich požití, kdy byl ještě pod jejich vlivem,
  • se odmítl podrobit vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem,
  • se odmítl podrobit vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn jinou návykovou látkou,
  • řídil vozidlo bez řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel,
  • řídil vozidlo, přestože mu byl soudem nebo správním orgánem uložen zákaz řízení.
Hledat na webu Srovnátor.cz