Kdy vám policista může na místě zabavit řidičák?

08.04.2019

Policisté mají řadu pravomocí, mezi které patří i zadržení řidičského průkazu přímo na místě. Pro takový úkon musí mít ovšem policista pádný důvod. Hranice policistům stanovuje zákon o provozu na pozemních komunikacích, v němž jsou důvody pro zadržení řidičského průkazu jasně stanoveny. I přesto mezi řidiči stále kolují ničím nepodložené mýty a polopravdy.

Kdy vám policista může na místě zabavit řidičák?

Zákon dává policistům pravomoc, ne povinnost

K výjimečné sankci v podobě zabavení řidičského průkazu se může policista uchýlit tehdy, hrozí-li od dotyčného řidiče ostatním účastníkům silničního provozu nebezpečí. Může se jednat o řidiče, který je právně či fyzicky nezpůsobilý řídit vozidlo nebo který se dopustil něčeho závažného, čímž ohrozil ostatní.

To je jen obecná definice, kterou konkrétně rozvádí zákon o provozu na pozemních komunikacích (zákon č. 361/2000 Sb.) v § 118a. V odst. 1 písm. a) až h) jsou taxativně uvedeny situace, které opravňují policisty k zadržení řidičského průkazu a zabránění v další jízdě za volantem. Hned na úvod je třeba zmínit, že se jedná o pravomoci, nikoli povinnosti. To znamená, že ve všech případech záleží na konkrétní situaci a na uvážení policisty, jak situaci posoudí a zváží možné riziko pro ostatní účastníky silničního provozu. Některé případy jsou ovšem natolik jasné, že rozmýšlení není nutné.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Kdy se o řidičák obávat?

Proč je dobré vědět, v jakých konkrétních případech je váš řidičský průkaz bezprostředně ohrožen? V první řadě proto, abyste se takového chování vyvarovali. Také proto, abyste se nenechali policistou zastrašit nebo nešířili polopravdy.

Policista může řidiči na místě zadržet řidičský průkaz v případě, že řidič:

  • zavinil (je podezřelý, že zavinil) dopravní nehodu, při níž byl někdo usmrcen nebo těžce zraněn,
  • ujel z místa dopravní nehody, na které měl účast a kterou byl povinen ohlásit policii,
  • požil (je podezřelý, že požil) alkohol nebo jinou návykovou látku během jízdy,
  • řídil (je podezřelý, že řídil) vozidlo po požití alkoholu nebo jiné návykové látky nebo v takové době po jejich požití, kdy byl ještě pod jejich vlivem,
  • se odmítl podrobit vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem,
  • se odmítl podrobit vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn jinou návykovou látkou,
  • řídil vozidlo bez řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel,
  • řídil vozidlo, přestože mu byl soudem nebo správním orgánem uložen zákaz řízení.