Kde v Evropě potřebujete ekologickou známku

10.06.2019

Cílem zavádění dalších a dalších ekologických zón v centrech některých evropských měst je zlepšit ovzduší a kvalitu života jejich obyvatel. Chcete-li se se svým vozem dostat až do středu města, musíte ho vybavit ekologickou plaketou. Jedná se o známku podobnou té dálniční, která se rovněž lepí na čelní sklo a uděluje se pouze těm vozům, které splňují určitou emisní normu a které tedy znečišťují životní prostředí v minimální míře. Ve kterých zemích se s nimi setkáte?

Kde v Evropě potřebujete ekologickou známku

S rozvojem automobilismu je spojena řada negativ. Jedním z nich je i narůstající znečištění ovzduší oxidy dusíků a prachovými částicemi. Některé evropské státy řeší tyto problémy zákonnými zákazy vjezdu převážně do center měst. Chystáte-li se v létě na dovolenou autem do Evropy, přesvědčte se před odjezdem, že právě ve vaší destinaci nejsou ekologické známky vyžadovány. V případě, že si plaketu neobstaráte, vám totiž hrozí vysoké pokuty. S největšími problémy se při udělování povolení k vjezdu do ekologických zón setkávají starší vozy s naftovými motory, naopak novější benzinová vozidla problémy s emisemi nemají.

  • Německo – patří mezi průkopníky v zavádění zákazu vjezdu automobilů do vybraných oblastí. Na svém území eviduje téměř 60 zón, do nichž může vůz jen se zelenou plaketou, tzn. vůz, který splňuje normu EURO 4 a vyšší. Dvě velká německá města (Hamburk, Stuttgart) šla ještě dál a povolila vjezd vozidlům jen s EURO 5 a 6. A dá se očekávat, že další města se svými omezeními přispěchají co nevidět.
  • Belgie – od roku 2017 zřizuje své nízkoemisní zóny i Belgie. Jejich hranice si určuje každé město či obec sama a vjezd do nich povoluje na základě předchozí registrace vozu. Každá jednotka si i sama určí, které EURO normy na své území pustí, proto je potřeba při vjezdu do různých měst vyplnit vždy novou registraci.
  • Španělsko – bojovat za lepší ovzduší se rozhodlo i Španělsko. Ve velkých městech proto zavedlo ekologické zóny, do kterých mohou vjet při vysokém znečištění ovzduší jen některá vozidla. Do budoucna plánuje země zakázat vjezd do vybraných oblastí všem vozům poháněných fosilními palivy.

Ekologické známky v EU

  • Francie – země na Pyrenejském poloostrově zavádí dva typy ekologických zón, stálé a dočasné. Zóny stálé najdete v centrech některých měst a mají za cíl omezit provoz starších vozů s vysokými emisemi. Dočasné zóny se vyhlašují při zvýšeném znečištění ovzduší většinou den předem.
  • Rakousko – při cestě do jedné z nejnavštěvovanějších zemích nemusíte plakety zatím řešit. Omezení platí pouze pro nákladní automobily.
  • Itálie – systém ekologických zón je v Itálii poměrně složitý. Pozor je dát potřeba v severní a střední Itálii, kde se vyskytuje více nízkoemisních zón, navíc každá má vlastní režim a časové omezení. V Miláně a Palermu musíte dále zaplatit ještě městské mýtné.

Se znečištěným ovzduším bojují v Evropě i další státy. Vesměs se ale restrikce týkají nákladní a autobusové dopravy, je tomu tak třeba v Dánsku a Bulharsku. Předpisy si pečlivě nastudujte i při cestě do Norska a Řecka, poplatky jsou zde vyžadovány ve městech Bergen a Oslo, resp. Athény.

Zda dojde k podobným opatřením i v Česku zatím není jasné. Známky by s největší pravděpodobností zavedla v budoucnu Praha, dále pak České Budějovice, Liberec, Brno a Ostrava.

Hledat na webu Srovnátor.cz