Je reálná energetická soběstačnost?

05.09.2018

Energeticky soběstačný nemusí být pouze rodinný dům, ale i obec nebo region, pro jehož obyvatele je otázka energetiky velmi důležitá. K neustále rostoucím cenám za energie se mohou přidat i problémy s jejich dodávkami. Přičteme-li k tomu znečištění ovzduší a skleníkový efekt, je energetická soběstačnost elegantním řešením pro budoucí generace.

Co si pod tím představit

Mluvíme-li o energetické soběstačnosti, pak máme na mysli stav, kdy je dům či celá obec nezávislá na dodávkách jakékoliv energie. Tu si vyrábějí samy a to pouze z obnovitelných zdrojů. Tato nezávislost nemá význam jen z hlediska ochrany životního prostředí, ale může představovat i ekonomickou výhodu a u obcí je tím rovněž posílena jejich role samosprávy.

Soběstačný dům

Velkou položku v rodinných rozpočtech tvoří platby za elektřinu, vodu a především za teplo. Poměrně velká částka se dá ušetřit už při stavbě rodinného domu, kdy volíme tzv. pasivní dům. Nejedná se o žádný novodobý architektonický styl, ale o koncepci, kdy obývaný dům musí splňovat přísná kritéria na svůj provoz z hlediska roční potřeby tepla a primární energie a vzduchotěsnosti stavby.

Už samotný návrh domu klade důraz na:

  • skromnost a úspornost
  • orientaci domu vůči jihu
  • kompaktní tvar stavby
  • využívání místních zdrojů (solární energie)
  • jednoduchou dispozici obytných místností
  • kvalitní izolaci
Je reálná energetická soběstačnost?

Jak si vyrobit energii

V dnešní době se lidé neobejdou bez komunikačních technologií a světla a tedy potřeby elektrické energie. Ta se dá zařídit pomocí obnovitelných zdrojů jako je vítr nebo slunce a malé elektrárny. Při rozhodování o tom, kterou z elektrárniček pořídit, je potřeba myslet nejen na její výkon, ale i na podnebné podmínky. Tak například pokud máte dům postavený v závětří, nebude větrná elektrárna schopna vyrobit dostatek energie a energeticky soběstačnými se tudíž nestanete. Při nákupu fotovoltaiky zas pamatujte na to, že máte-li alespoň trochu zastíněnou střechu stromem nebo vedlejší budovou, ani tady nemusí elektrárna vyrobit tolik energie, kolik pro svůj provoz vaše domácnost potřebuje.

Kde vzít vodu

Abychom byli úplně nezávislí, je potřeba vzít v úvahu i dodávku vody, a to jak pitné tak užitkové.
Na zalévání zahrady, mytí auta a splachování toalety postačí dešťová voda, kterou posbíráte do nádrží a pomocí speciálních systémů pak rozvádíte po domě tam, kam potřebujete.
Energetická soběstačnost rovněž znamená, že máte vlastní zdroj pitné vody. To můžete vyřešit pomocí studny nebo vrtu na vašem pozemku, nezapomeňte ovšem na povolení od příslušného vodoprávního úřadu.

Pomůže chytré řízení?

Většina firem je majitelům rodinných domů schopna dodat fotovoltaiku nebo větrnou elektrárnu a k tomu akumulační baterii, o to, kolik reálně využije dům energie z obnovitelného zdroje se ale už moc nezajímají.

Jako celkem slibný se zdá být koncept chytrého systému řízení energie vyvíjený ostravskou technickou univerzitou. Ten dokáže sladit data mezi předpokládanou výrobou energie z obnovitelného zdroje a její očekávanou spotřebou. Co si pod tím konkrétně představit? Tak třeba to, že systém pracuje s předpovědí počasí, aby spočítal, kolik energie vyrobí solární panely. Je tak schopen sám využít přebytečnou energii v akumulátoru v případě, že fotovoltaika nestačí vyprodukovat dostatek energie.
Systém sám také posune provoz domácích spotřebičů, jako je myčka nebo pračka, do takových dob, kdy má domácnost dostatek elektřiny.

Obnovitelné zdroje energie

Je reálná energetická soběstačnost?

Odpovědět na úvodní otázku není úplně jednoduché. Prvním krokem na cestě k osamostatnění se je uvědomit si, že energiemi musíme hlavně šetřit. Poté, co eliminujeme veškeré úniky energie a omezíme plýtvání, můžeme začít budovat vlastní zdroje energie. Počáteční investice jsou sice poměrně vysoké, jejich návratnost v budoucnu je ale jistá. Čistší životní prostředí, kontrolovatelná cena a stálá dodávka energie je už jen třešničkou na pomyslném dortu.

Hledat na webu Srovnátor.cz