Jak chránit svůj majetek v případě živelní pohromy?

27.06.2021

Tornáda odnášející střechy domů, auta a mařící lidské životy. Výjev jako z katastrofických filmů. Tornádo, které ve čtvrtek 24. 6. 2021 udeřilo v obcích na Hodonínsku a Břeclavsku, v moderní české historii skutečně nemá obdoby. Nastává otázka, jak v případě živelní pohromy setřást největší zátěž – finance potřebné k návratu do normálního života. Pojištění nemovitosti a domácnosti je naprostý základ, je však důležité ho mít správně nastavené.

Jak chránit svůj majetek v případě živelní pohromy?

Ničivý živel – tornádo

Slabší tornáda mohou vzniknout při normální bouři, silnější vznikají až na supercelách. Supercely jsou extrémně silné bouře, jejichž jádro rotuje. Cirkulace vzduchové masy uvnitř takové bouře vyústí až v tornádo – ničivý vzdušný vír, který při kontaktu se zemí trhá stromy, ničí domy a do vzduchu zvedne i kamion.

Pojištění v případě tornáda

U majetkového pojištění jsou škody v důsledku tornáda hrazeny z rizika vichřice. Riziko vichřice je standardní součástí základního rozsahu majetkového pojištění (např. pojištění stavby, pojištění domácnosti). Tornádo totiž svou definicí spadá pod vichřici. Za vichřice je považován vítr o rychlosti od 75 km/h.

U pojištění motorových vozidel škody způsobené tornádem hradí pojišťovny všem majitelům vozidel, kteří mají sjednáno platné havarijní nebo doplňkové pojištění ve variantě obsahující pojistné nebezpečí živel, resp. živelní událost.

Zničené auto

Jak správně nastavit majetkové pojištění

Většina lidí vlastní nějaký majetek. Část věcí si člověk pořídí v okamžiku potřeby, na část věcí musí kratší či delší dobu šetřit, a pak jsou věci, kvůli kterým jsme ochotni si půjčit a třeba i na několik desítek let se zadlužit a postupně je splácet. Stačí jedna jiskra, větší množství vody, silnější vítr, nenechavé ruce nebo jiná nehoda a je problém. Majetkové pojištění může následky takové události výrazně zmírnit a ulehčit navrácení stavu věcí do „normálního“ režimu.

Dávejte si zejména pozor na:

 1. Rozlišujte pojištění nemovitosti (stavby) a domácnosti.
 2. Nezapomínejte pojistku pravidelně aktualizovat, zabrání se podpojištění. Pojišťovny produkty často modernizují a nové pojistky obsahují lepší asistenční služby.
 3. Pohlídejte si, jestli pojišťovna plní v nových nebo časových cenách.
  • Cena nová je cena, za kterou by bylo možné koupit pojištěnou věc v dané době a lokalitě jako zcela novou (nemusí se shodovat s cenou, za kterou jste ji vy pořídili).
  • Cena časová (obvyklá) je cena, kterou měla pojištěná věc v době pojistné události, resp těsné před ní. Je to tedy cena, za kterou byste byli schopni pojištěnou věc v dané době a místě prodat.
 4. Nezapomínejte na aktualizaci pojištění vedlejších staveb (bazén, pergola, parkovací stání, plot…), pokud si nové pořídíte.
 5. Cenu stavby určete tak, kolik by stála, pokud byste si dnes chtěli postavit to samé.
 6. Pojištění domácnosti by mělo být do takového limitu, abyste si mohli koupit znovu vše, co máte doma (od nádobí až po televizi).
 7. Nezapomínejte na asistenční služby. Pokud se něco stane, nejste v tom sami.

Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti je jedním z vůbec nejstarších typů pojištění. Jeho počátky souvisejí s nejčastější pohromou středověkých měst – požáry, které představovaly hrozbu pro středověká obydlí. Častým požárům tak města vděčí za vznik velkého množství dnešních světově proslulých pojišťoven. Mnozí z nás také utrpěli velké ztráty kvůli povodním. Pojistit lze nejen rodinný dům, ale také bytový dům, chatu, chalupu i garáž.

Nemovitost

Částka, kterou pojišťovna vyplatí v případě poškození či úplného zničení pojištěné stavby, tj. pojistná částka, může být stanovena různými způsoby:

 • na základě výpočtu provedeného pojišťovnou, který je založen na typu pojišťované nemovitosti, velikosti v m², lokalitě
 • na základě pojistné částky stanovené pojistníkem
 • kombinací, na základě výpočetního mechanismu pojišťovny v kombinaci se stanovením pojistné částky pojistníkem, kdy je pojišťovnou zpravidla určena minimální pojistná částka, pojistník pojistnou částku podle svého uvážení zvýšit

V případě, kdy je pojistná částka stanovena vypočtením pojišťovny, je výše pojistné částky značně ovlivněna tím, je-li pojištění sjednáno na novou nebo časovou cenu. V případě, kdy je pojištění sjednáno na časovou cenu, je pojistné plnění v případě pojistné události vždy nižší, jelikož zohledňuje stáří a opotřebení pojištěné stavby. Vždy je proto dobré cenu nastavit na částku za kterou byste nemovitost postavili v aktuálním čase a míste – nová cena.

Pojištění domácnosti

Vybavení domácnosti pořizujeme průběžně celý život. Pojištění domácnosti nabízí možnost užívat si a radovat se z těchto věcí, ne se strachovat, co bude když tyto věci podlehnou jakékoliv živelní události, nebo upoutají pozornost nenechavých rukou.

Pojištění zahrnuje nábytek, elektrospotřebiče, televize, knihy, oblečení, sportovní potřeby, ceniny, šperky, a další věci. Současně mohou být pojištěny i takzvané stavební součásti, kterými se rozumí například plovoucí podlaha, kuchyňská linka nebo obklady stěn a stropů. Do pojištění spadají obvykle i prostory mimo byt, například sklep.

Pojistná částka má odpovídat hodnotě majetku domácnosti. Jestliže by pojistná částka neodpovídala hodnotě majetku domácnosti a byla by nižší, hrozí podpojištění, v opačném případě přepojištění. V prvním případě hrozí nízké plnění při pojistné události. Ve druhém případě by splátka pojistného byla zbytečně vysoká, protože pojišťovna v případě pojistné události bude plnit maximálně do výše hodnoty majetku.

Výčet rizik, na která se pojištění vztahuje, je stanoven pojistnou smlouvou. Pojištění nemovitosti a domácnosti se může týkat škod způsobených:

 • základním živlem,
 • vodou z vodovodního zařízení,
 • vichřicí nebo krupobitím,
 • krádeží vloupáním, loupeží,
 • povodní nebo záplavou,
 • náhlým sesuvem hornin a zemin nebo zřícením lavin,
 • tíhou sněhu,
 • pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
 • nárazem vozidla nebo jeho nákladu,
 • zemětřesením,
 • mrazem na topném systému a vodovodním zařízení,
 • kouřem,
 • vandalismem,
 • rozbití sanitárního zařízení

Asistenční služby

Prasklé potrubí, zabouchnuté dveře, nefungující kamna, zavirovaný počítač, spor se sousedem a spousta dalších nepříjemností vás mohou kdykoli postavit do krizové situace. Pokud budete řešit, kde rychle najít kvalitní pomoc, oceníte pojišťovnami nabízené asistenční služby, které se sjednávájí společně s pojištěním majetku.

Klientům Srovnátoru pomůžeme s řešením škody

V případě vzniklé škody musíte neprodleně informovat pojišťovnu, u které máte smlouvu uzavřenou. V případě, že jste nespokojeni s výsledkem řešení pojistné události, předejte věc k dořešení našim likvidátorům. Nabízíme:

 • službu v ceně 1290,- Kč pro klienty Srovnátoru zdarma
 • prošetříme případy pojistných událostí, které jsou v rozporu s vaším právním nárokem
 • pomůžeme vám vymoci maximální částku, kterou lze od pojišťovny získat

Nejčastěji kladené otázky – FAQ

Pojistnou událost můžete u většiny pojišťoven oznámit 3 způsoby:

 • prostřednictvím online formuláře, který najdete na webových stránkách pojišťovny
 • prostřednictvím formuláře, který buď zašlete poštou, elektronicky nebo ho osobně donesete na pobočku pojišťovny
 • telefonicky:
  • Allianz – +420 241 170 000
  • ČPP – +420 957 444 555
  • ČSOB – +420 466 100 777
  • KOOPERATIVA – +420 957 105 105
  • Slavia – +420 255 790 111
  • AXA (dnes UNIQUA) – +420 292 292 292
  • UNIQUA – +420 488 125 125
  • Direct – +420 221 221 221
  • Generali česká – +420 241 114 114

Obraťte se na nás, pomůže vám náš likvidátor, který situaci posoudí a vyřeší k maximálnímu možnému plnění vaší škody.
Hledat na webu Srovnátor.cz