Jaké jsou formy odpisů automobilů v podnikání?

04.11.2021

Podnikání a automobil – dva úzce spjaté termíny, které k sobě neodmyslitelně patří. V dnešní době si můžeme jen těžko představit podnikatele bez automobilu. Automobil představuje pro většinu podnikatelů „denní chléb“ – naprosto nezbytný nástroj, díky kterému mohou svou podnikatelskou činnost vykonávat. Jak to s automobilem funguje z hlediska daňových odpisů?

Jaké jsou formy odpisů automobilů v podnikání? Firemní vůz je brán jako hmotný majetek společnosti.

Hmotný majetek a uznatelný výdaj

Podnikatelé si mohou automobil odepsat jako uznatelný výdaj v průběhu několika let. To platí za předpokladu, že pořizovací cena automobilu je vyšší než 80 000 Kč. Zároveň musí být nově pořízený vůz v takovém stavu, aby podnikateli mohl sloužit minimálně jeden rok. Z hlediska daňových odpisů se firemní automobil považuje za hmotný majetek.

Automobil lze během několika let odepsat, pokud:

 • Je pořízen do majetku firmy,
 • jeho pořizovací cena je minimálně 80 000 Kč,
 • stav automobilu odpovídá tomu, že bude moci být v provozu alespoň 1 rok.
 • Každého podnikatele se týkají dva druhy odpisů – daňové odpisy a účetní odpisy. Každý z těchto druhů odpisu funguje jinak.

Účetní odpisy

Účetní odpisy představují skutečné opotřebení vozu, jakožto dlouhodobého hmotného majetku firmy. Tento druh odpisů se vypočítává v závěru účetního období buď prostřednictvím časového odpisu, nebo výkonového odpisu.

Časový odpis

Časový odpis vychází z životnosti automobilu. Podnikatelem je stanoven odpisový plán – ten představuje počet měsíců, po které bude auto odepisováno. Výpočet je snadný:

 • Pořizovací cena vozidla / počet kalendářních měsíců dle odpisového plánu * počet kalendářních měsíců v daném roce.

Pokud tedy vůz stál 690 000 Kč, podnikatel jej pořídil v březnu roku 2020 a plánuje jej odepisovat 48 měsíců, tak pro roky 2020 a 2021 bude vypadat výpočet následovně:

 • 2020 – (690 000/48)*10 = 143 750 Kč
 • 2021 – (690 000/48)*12 = 172 500 Kč

Výkonový odpis

Výpočet výkonového odpisu se řídí vzorcem s jinými hodnotami než vzorec odpisu časového. V tomto případě podnikatel vychází z životnosti vozu a z počtu najetých kilometrů.

 • Pořizovací cena vozu / životnost vozu * počet najetých km.

Vůz, který podnikatel pořídil za oněch 690 000 Kč má předpokládanou životnost 300 000 najetých kilometrů. Pokud bylo s vozem za rok 2020 najeto 35 000 kilometrů, bude výpočet výkonového odpisu vypadat následovně:

 • (690 000/300 000)*35 000 = 80 500 Kč

Je-li podnikatelem vůz používán i pro soukromé účely, měl by tuto skutečnost ve výpočtu výkonového odpisu zohlednit. Do výpočtu tedy podnikatel zahrnuje pouze takovou poměrnou část z celkového počtu ujetých kilometrů, která odpovídá využití vozidla pro podnikatelskou činnost.
Účetní odpisy se počítají na konci účetního období
Účetní odpisy se počítají na konci účetního období.

Daňové odpisy

Při využití této formy odpisů si podnikatel snižuje základ daně – do nákladů firmy je postupně zahrnována pořizovací cena vozidla. Daňový odpis může provést podnikatel, který je:

 • Majitelem vozidla,
 • původní majitel vozidla v případě, že automobil vypůjčuje budoucímu majiteli, kterému následně převede práva,
 • nájemcem nebo uživatelem leasingu, který na modernizaci nebo opravě vozidla vydal částku vyšší než 80 000 Kč.

Částka, která bude podnikatelem z vozu odepsána, se může lišit.

 • Plátci DPH z pořizovací ceny vozu odepisují částku bez DPH.
 • Neplátci DPH z pořizovací ceny vozu odepisují částku včetně DPH.
 • Podnikatelé fungující v režimu daňové evidence si odpisy neúčtují. Souhrn odpisů tito podnikatelé uvedou v daňovém přiznání.
 • Podnikatelé uplatňující výdaje tzv. paušálem daňové odpisy na automobil neuplatňují.
 • Je-li vůz podnikatelem vložen do firemního majetku později, než proběhl nákup vozu, vychází podnikatel z tzv. reprodukční pořizovací ceny – odpisy počítá s ohledem na aktuální stav vozu.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Odpisové skupiny

Daňový odpis pro firemní vůz je vypočítán dle patřičné odpisové skupiny, do které tento typ hmotného majetku spadá. Zákon o daních z příjmů rozlišuje šest odpisových skupin, přičemž osobní automobily patří do 2. skupiny – odepisují se minimálně pět let.

S výpočtem odpisů může podnikateli pomoci odpisová kalkulačka. K výpočtu pomocí odpisových kalkulaček podnikateli stačí znát čtyři základní údaje:

 • Odpisová skupina,
 • forma odpisu,
  • Rovnoměrná– podnikatel majetek odepisuje rovnoměrně po stejných částkách během minimální odpisové lhůty (pět let).
  • Zrychlená
   – podnikatel v prvních letech odepisuje vyšší částky a postupně je snižuje.
 • rok pořízení majetku,
 • vstupní cena majetku.

Osobní automobil
Osobní automobil patří do 2. odpisové skupiny a odepisuje se minimálně 5 let.

Mimořádné odpisy 2021

Od letošního roku mohou podnikatelé využít mimořádných odpisů – ty vznikly hlavně proto, aby podnikatelům odlehčily finanční zátěž způsobenou pandemií COVID-19. Mimořádné odpisy se vztahují na majetek, který byl podnikatelem pořízen v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. Mimořádných odpisů může podnikatel využít i zpětně pro rok 2020.

Hledat na webu Srovnátor.cz