Jak je to s předností v jízdě tramvají?

17.09.2020

Pro řidiče z Prahy, Brna, Ostravy a dalších velkých měst s tramvajovým provozem je tramvaj běžným účastníkem silničního provozu. Pro ty, kteří těmito městy projíždí jen příležitostně, může být soužití s tramvají oříškem. Kdy má tramvaj přednost a kdy má naopak stejné povinnosti jako řidiči ostatních vozidel, jasně definuje zákon o provozu na pozemních komunikacích. Stačí pamatovat na několik základních pravidel a zvláštností a jízdu vedle tramvaje zvládne každý.

Jak je to s předností v jízdě tramvají?

Proč jsou tramvaje zvýhodněny?

Na tramvaj jakožto na kolejové vozidlo pohlíží zákon odlišně než na ostatní vozidla. Je to z toho důvodu, že tramvaj ani v krizové situaci nemá kam uhnout a její brzdná dráha je v porovnání se silničními vozidly výrazně delší. Proto je v některých situacích tramvaj zvýhodněna a má před řidiči aut přednost. V jiných případech se ale řidič tramvaje řídí stejnými pravidly a dopravními značkami jako řidiči aut.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Přednost tramvají na křižovatkách

Aby při soužití s tramvajemi nedocházelo k nebezpečným situacím, je třeba mít stále na paměti následující pravidla:

  • Na křižovatkách se světelnými signály se tramvaj řídí zvláštními světelnými signály (těmi se řídí také autobusy a trolejbusy ve vyhrazených pruzích). Je to nejjednodušší situace, protože světelná signalizace většinou pouští tramvaje jako jediná vozidla.
  • Na křižovatkách bez světelné signalizace (nebo pokud světelná signalizace nefunguje) se tramvaj řídí stejnými dopravními značkami a pravidly jako ostatní vozidla. To znamená, že například tramvaj odbočující vlevo musí dát přednost protijedoucím autům. Takových křižovatek už ale dnes moc není.
  • Souběžně jedoucí tramvaj, která odbočuje vpravo nebo vlevo přes váš jízdní pruh, má vždy přednost. Stejně tak musíte dát přednost tramvaji, která jede souběžně s vámi, pokud hodláte odbočit přes její trasu. To je největší zvláštnost tramvajového provozu.

Tramvaj v Praze

Další pravidla chování vůči tramvaji

Kromě přednosti v jízdě, která je pro bezpečný provoz zásadní, řeší řidiči ve městech s tramvajovým provozem také další otázky – kdy mohou vjet na koleje, přejet tramvajový pás nebo tramvaj objet. I v těchto případech platí jasná pravidla:

  • Vjíždět na koleje je možné v určitých případech, nesmíte při tom ale ohrozit ani omezit tramvaj.
  • Na tramvajový pás v úrovni vozovky můžete v podélném směru vjet jen při objíždění, předjíždění, odbočování, otáčení, vjíždění na pozemní komunikaci nebo také pokud není mezi tramvajovým pásem a okrajem vozovky dost místa.
  • Vyhrazený tramvajový pás, který je od vozovky oddělený (zvýšený / snížený / oddělený obrubníkem), můžete přejet jen příčně na místě k tomu přizpůsobeném.
  • Tramvaj stojící v zastávce je možné objet zprava kolem nástupního ostrůvku. Pokud tramvaj zastaví v zastávce bez nástupního ostrůvku, musíte za ní zastavit. Objíždění stojící tramvaje zleva může povolovat dopravní značka “Objíždění tramvaje”.
  • Podél tramvaje se jezdí vpravo. Jízdu po levé straně tramvaje povoluje dopravní značka “Objíždění tramvaje – jízda podél tramvaje vlevo”.
Hledat na webu Srovnátor.cz