Jak jezdit bezpečně na kole po silnici?

10.01.2018

Přestože mnoha řidičům cyklisté na silnici překáží a řekněme, tak trochu lezou na nervy. Jejich přítomnost na cestách, hlavně ve městě je žádoucí. Vždyť pokud se vybudují kvalitní a bezpečné cyklostezky, nebudou si už vzájemně překážet. Dalším předpokladem je úbytek aut na silnici, což je ve městech jistě žádoucí. Jak si mají počínat cyklisté, aby jejich vyjížďka byla bezpečná?

Jak jezdit bezpečně na kole po silnici?

Model v západních zemích ukazuje, že cyklistická infrastruktura se dá integrovat do pozemní komunikace spolu s automobily. Ve městech jsou využívány cyklostezky. Což jsou stavebně upravené komunikace s dopravním značením. Tyto komunikace jsou určené cyklistů, bruslařům a v některých případech i chodcům.

Pro prohánění na kole mimo velká města jsou budovány stále hustší sítě cyklostezek, které propojují jednotlivé obce a zároveň turistická místa v jejich okolí. Tyto cyklotrasy jsou budovány, buď jako samostatné cesty, nebo se napojují na lesní a polní cesty, které jsou vhodné pro jízdu na kole.

Hlavně cyklisté se musí starat o svou bezpečnost na cestách. Oni nesedí v žádné plechové skořepině. Při kolizi je to většinou kůže na asfalt. Proto je důležité dbát několika základních pravidel:

  • Jezdit vždy vpravo a za sebou. Aby nedocházelo ke kolizím na cestách, doporučuje se cyklistům jezdit za sebou. Jízda vedle sebe se stává pro cyklisty i motoristy nebezpečná. Zároveň dbát bezpečného rozestupu a držet se v pravé straně vozovky. V případě objíždění překážky v podobě výmolu nebo kanálu vždy kontrolovat, zda někomu nezkřížíme cestu.
  • Nikdy nevjíždět do zákazu vjezdu a na rychlostní silnice a už vůbec ne dálnice.
  • Zviditelnit se! – Základem bezpečí cyklisty je být vidět. Aby mohl řidič správně a včas reagovat, musí vidět jezdce na kole už z dálky, i když je zhoršená viditelnost nebo šero. Cyklista by měl být viděn ze všech směrů – zezadu, zepředu, ale i z boku. Ke zviditelnění jsou na kole upevněny odrazky vzadu a vepředu, na šlapadlech a povinně světlem vzadu, které může blikat. Další odrazová světélka jsou v úpletu kol a nezapomínat ani na reflexní oblečení. Doporučuje se používat reflexní vestu a kolem nohou si připevnit reflexní pásky.
  • Být ohleduplný a předvídat. Nejlepší radou asi je očekávat to nejhorší, a pak být jen příjemně překvapen. Situaci na silnici není radno podceňovat. Naopak být stále ve střehu a neustále vše kontrolovat se vyplatí. Dále nevjíždět bezhlavě a příliš rychle do nepřehledných míst. Při předjížděcích manévrech dbát na bezpečnost všech účastníků provozu. Pokud se cyklista rozhodne změnit směr jízdy, informuje ostatní upažením pravé nebo levé ruky, podle směru odbočení. Před samotným odbočením by si měl ověřit, že ho řidiči aut zaregistrovali a může bezpečně zabočit.
  • Pozor na mrtvé úhly. Jde o moment, kdy například řidič předjíždí nebo vybočuje a ve zpětném zrcátku nemá šanci vidět cyklistu, který je těsně za ním. Cyklisté sledujte stále směrovky aut a vyvarujte se podjíždění a předjíždění vozidel zprava, pokud signalizují, že se budou rozjíždět.
  • Na cestu by se mělo cyklistovo kolo těšit dobrému stavu. Vše na něm funguje a má povinnou výbavu. Tou je mimo jiné za snížené viditelnosti přední bílá svítilna a zadní červené světlo. Při vyjížďce se raději vyvarovat požívání alkoholických nápojů, což také zakazuje zákon. Každý by měl znát své limity a nepřekračovat je. A při jízdě používat všechny smysly.

Nebezpečné situace

Na cestě bohužel vznikají situace, které mohou být pro řidiče i cyklisty fatální.

  • Zastavující vůz – pokud cyklista objíždí auto, které právě zastavilo, musí počítat s tím, že se mohou otevřít dveře vozidla.
  • Poryv větru – při jízdě na kole po komunikaci dochází k předjíždění velkými vozy, například kamiony, ty nemají dostatek prostoru k manévrování a dochází k malému bočnímu rozestupu. V tomto prostoru vzniká velký poryv vzduchu, který může cyklistu shodit z kola.
  • Cyklisté nemají moc bezpečnostních prvků, nemají pásy, airbagy. Jediné čím se aspoň částečně chrání, je přilba. Ta sice u dospělých není povinná, ale rozhodně je na místě ji používat.

Když přece jen na cestě dojde k úrazu nebo existuje podezření na úraz cyklisty neprodleně vytočte číslo 155, kde vám záchranná služba poskytne informace k podání první pomoci. Volejte také linku 158 což je policie ČR.

Hledat na webu Srovnátor.cz