Jak na přepis vozidla

19.04.2018

Koupě ojetého vozidla je spojena s poměrně neoblíbeným administrativním úkonem, kterým je přepis vozidla na nového majitele v registru vozidel. Dobrou zprávou je, že tento proces prošel v posledních letech několika změnami a stal se jednodušším. Díky těmto změnám již kvůli přepisu nemusíte cestovat do jiného města a vše zvládnete při jedné návštěvě příslušného úřadu. Pokud si navíc obstaráte plnou moc a domluvíte se s protistranou, nemusíte úřad navštívit vůbec.

Jak na přepis vozidla

Povinnosti obou stran

Při prodeji, resp. koupi ojetého vozidla mají prodávající i kupující určité povinnosti.

Zásadní povinností prodávajícího je právě přepis vozidla na nového majitele. O ten musí zažádat na příslušném úřadě do 10 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Nedodrží-li prodávající tuto lhůtu pro přehlášení vozidla, hrozí mu pokuta ve výši až 50 000 Kč.

Kupující musí ještě před samotným přepisem vozidla uzavřít povinné ručení, s nímž jako doklad o pojištění obdrží zelenou kartu, a absolvovat evidenční prohlídku vozidla, která se provádí na stanicích technické kontroly. Protokol o evidenční kontrole, který je nutné při přepisu vozidla předložit, nesmí být v den přepisu starší než 30 dnů.

Na jaký úřad se vydat?

Přepis vozidla na nového majitele zařídíte od 1.6.2017 na dopravním odboru jakéhokoli úřadu obce s rozšířenou působností. Nejste tedy již vázáni trvalým bydlištěm nebo sídlem prodávajícího. Úřad můžete navštívit v místě, které vám nejvíce vyhovuje. Na některých úřadech můžete navíc využít možnosti objednat se na přesný den i hodinu.

Při přepisu vozidla se musí na úřad dostavit buď obě strany, prodávající i kupující, nebo pouze jeden z nich – v případě, že u sebe bude mít úředně ověřenou plnou moc druhé strany. Jako prodávající buďte obezřetní při udělování plné moci kupujícímu – musíte se spolehnout, že přepis v zákonné lhůtě provede.

Co si vzít s sebou?

Před cestou na registr vozidel si připravte následující dokumenty, které budete muset předložit:

 • vyplněný formulář žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla,
 • velký technický průkaz,
 • osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz),
 • protokol o evidenční kontrole (ne starší než 30 dnů),
 • zelenou kartu dokládající sjednané povinné ručení,
 • doklady totožnosti (prodávajícího i kupujícího, dostavíte-li se na úřad oba),
 • úředně ověřenou plnou moc druhé strany (dostaví-li se na úřad pouze jedna strana),
 • kupní smlouvu.

Jaké poplatky vás čekají?

S přepisem vozidla jsou spojeny určité poplatky. Počítejte se tím, že (zpravidla jako kupující) budete muset uhradit:

 • správní poplatek za přihlášení vozidla na nového majitele (v případe osobního auta se jedná o 800 Kč),
 • evidenční kontrolu vozidla (její cena se běžně pohybuje cca od 400 do 600 Kč),
 • poplatek za ověření podpisu na plné moci (30 Kč na pobočkách České pošty se službou Czech POINT),
 • ekologickou daň (pouze v případě, že vozidlo nesplňuje emisní normu EURO 3 a vyšší a zároveň tato daň nebyla již dříve zaplacena).
Hledat na webu Srovnátor.cz