Zásady bezpečnosti na pozemních komunikacích

03.04.2019

Pravidla silničního provozu neplatí jen pro majitele řidičského oprávnění. Musejí se jimi řídit i chodci, cyklisté nebo milovníci kolečkových bruslí. Ti všichni by měli být při užívání pozemních komunikací obzvláště opatrní. Patří totiž mezi nejohroženější skupiny na silnici. Oproti nim je řidič vozu při nehodě alespoň částečně chráněn plechem. Chodci, cyklisté a bruslaři ale nastavují doslova svůj krk. Jak se chovat na silnicích, abychom omezili nebezpečí, které na nás číhá?

Zásady bezpečnosti na pozemních komunikacích

Vůbec nejohroženější skupinou účastníků silničního provozu jsou chodci. Ty při chůzi totiž nechrání ani konstrukce vozu a ani ochranná přilba jako motorkáře či cyklisty. Podle zákona je chodcem i ten, kdo má psa na vodítku, kdo táhne sáňky nebo dětský kočárek, vede kolo či malý motocykl. I chodec musí znát pravidla pohybu na pozemních komunikacích a musí se jimi řídit. Aby snížil riziko střetu s vozem, měl by dbát následujících zásad:

 • zajistit, aby byl dobře viditelný pomocí reflexních prvků
 • využívat chodníky a stezky, jinak chodit vždy co nejblíže levému kraji vozovky
 • chodit maximálně ve dvou vedle sebe po krajnici
 • chodit pouze po přechodech, případně využívat nadchodů a podchodů, jsou-li do 50 metrů od místa, kde potřebuje přejít
  na přechodu chodit vpravo
 • mimo přechod přecházet vozovku kolmo k její ose
 • při přecházení komunikace mimo přechod nesmí omezit blížící se vozidla
 • uvědomit si, že na přechodu pro chodce nemá absolutní přednost

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Dalšími účastníky účastníky provozu jsou cyklisté, a sice jako řidiči nemotorového vozidla. I když nemusejí vlastnit žádný průkaz opravňující je k řízení kola, musí i oni znát silniční předpisy. Důležitý je rovněž i dobrý technický stav kola a jeho výbava.

 • obecně cyklisté jezdí vpravo nebo co nejblíže pravému kraji vozovky
 • jezdí v řadě za sebou s dostatečnými rozestupy
 • má-li silnice pruh pro cyklisty, musí jej použít
 • stejně jako chodec musí zajistit, aby byli dobře viditelní
 • dávat pozor na mrtvé úhly – neobjíždět odbočující vozidla, neobjíždět zleva vozidlo, které dává najevo, že se rozjede
 • pří jízdě po silnici myslet na to, že rozměrná vozidla vybočují do stran
 • dávat znamení o změně směru jízdy pomocí paží
 • všímat si stavu vozovky (hrboly, kanály, retardéry)

Jak jezdit na kole na silnici

Podle zákona řadíme mezi chodce i inline bruslaře. I oni jsou povinni dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích. Člověk na kolečkových bruslích může být celkem rychlý a snadno tak dojde ke střetu s chodcem na chodníku. Měli by být proto extrémně opatrní, předvídaví a volit taková místa, kde je pohyb osob minimální. Jaké platí zásady bezpečnosti pro bruslaře?

 • používat ochrannou přilbu a chrániče loktů a kolenou
 • na ruce použít rukavice nebo alespoň ochranu zápěstí
 • zbytečně neriskovat a jezdit podle svých možností
 • nikdy se za jízdy nedržet za vozidlo nebo kolo
 • přizpůsobit jízdu povrchu vozovky nebo komunikace, po které se jede
 • na stezce pro chodce a cyklisty s oddělenými pruhy využívat pruh určený chodcům

Každý den se stáváme účastníky silničního provozu, mnohdy i v různých rolích. Počet mrtvých na českých silnicích neklesá, dopravní nehody jsou u nás naopak nejčastější příčinou úmrtí osob v rámci mimořádných událostí. Mysleme na to pokaždé, když vyrážíme ráno do práce nebo v pátek na víkend na chalupu. Základem bezpečnosti na silnicích je ohleduplnost vůči ostatním, předvídavost a nepřeceňování vlastních schopností.

Hledat na webu Srovnátor.cz