Jak správně používat potkávací, dálková a mlhová světla?

04.10.2017

Vidět a být viděn je jedním ze základních předpokladů bezpečné jízdy. Neosvětlené vozidlo ohrožuje především řidiče samotného, příliš osvětlené vozidlo může naopak oslňovat ostatní řidiče a tím jim komplikovat jízdu. Proto je důležité, aby vozidlo bylo osvětleno přiměřeně a v souladu s pravidly silničního provozu. Vyznáte se ve všech typech světel, kterými je vaše vozidlo vybaveno? A víte, kdy která světla můžete, nebo naopak nesmíte použít?

Jak správně používat potkávací, dálková a mlhová světla?

Přestože pravidla používání potkávacích, dálkových, mlhových a dalších světel určuje zákon o provozu na pozemních komunikacích, někteří řidiči stále tápou, jak se světla správně používají. Pojďme si tedy připomenout, jak má být vozidlo v různých situacích správně osvětleno.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Denní svícení

V České republice platí povinnost celoročního denního svícení. Vozidlo musí při jízdě svítit vždy, tedy i při nesnížené viditelnosti. Tuto povinnost řidič splní zapnutím:

  • obrysových a potkávacích světel, nebo
  • světel pro denní svícení.

Světla pro denní svícení slouží pouze k tomuto účelu. Za snížené viditelnosti je nutné tato světla nahradit obrysovými a potkávacími světly, která se používají i za snížené viditelnosti. Mimo jiné proto, že při použití světel pro denní svícení nesvítí zadní světla. Pokud přes den běžně používáte světla pro denní svícení, na obrysová a potkávací světla musíte přepnout při jízdě:

  • za tmy a za šera,
  • v tunelu,
  • za mlhy, hustého deště nebo sněžení,
  • v úseku označeném dopravní značkou „Rozsviť světla“.

Dálková světla

Ve tmě a v noci je nutné svítit obrysovými a potkávacími světly. Na silnicích s nedostatkem osvětlení je možné přisvítit si na cestu dálkovými světly – ovšem za určitých podmínek. Dálková světla nesmí být použita v případě, že:

  • je vozovka dostatečně a souvisle osvětlena,
  • by světly mohl být oslněn řidič protijedoucího vozidla nebo vozidla jedoucího před vámi,
  • by světly mohl být oslněn jiný účastník silničního provozu, strojvedoucí vlaku nebo řidič plavidla.

Použití dálkových světel v těchto situacích (tedy i svícení dálkovými světly přes den) není v souladu s pravidly silničního provozu a jedná se o přestupek.

Mlhovky

Velmi důležité je osvětlení vozidla za špatné viditelnosti, kdy řidič vidí jen několik metrů před sebe. K výraznějšímu osvětlení slouží v této situaci mlhová světla. Za mlhy, sněžení nebo hustého deště musí řidič vždy použít zadní mlhovky. Použití předních mlhovek, kterými nejsou vybavena všechna vozidla, povinné není. Pokud však řidič chce přední mlhovky použít, může tak učinit pouze za mlhy, sněžení nebo hustého deště.

V jiných situacích se mlhová světla nepoužívají. Jsou totiž velmi výrazná a například v noci dokáží oslnit více než dálková světla.

Nejčastěji kladené otázky – FAQ

Potkávací světla je nutné použít za snížené viditelnosti, v tunelu, za šera, od momentu soumraku do svítání a za hustého deště nebo sněžení. Můžete se také potkat s úsekem označeným “Rozsviť světla”, i tam je potřeba přepnout na potkávací světla. Potkávací světla se vždy používají se světly obrysovými.

Dálková světla můžete použít pouze po setmění, v místě nesouvislého osvětlení a v případě, že nehrozí oslnění řidiče jakéhokoliv dopravního prostředku, včetně vlaku nebo plavidla.

Použití mlhových světel upravuje Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v § 32 – přední světla do mlhy smí řidič užít jen za mlhy, sněžení nebo hustého deště. Zadní světla do mlhy musí řidič za mlhy, sněžení nebo hustého deště použít vždy. Pokud bychom měli zjednodušit, pak zadní mlhovky použit musíte, přední použít můžete.

Dálková světla je nutné vypnout v momentě, kdy se blíží protijedoucí auto nebo v případě, že dojedete pomalejší auto před Vámi. Povinnost vypnout dálková světla nastává také ve chvíli, kdy vjedete do osvětleného úseku nebo při vjezdu na železniční přejezd.

Světla pro denní svícení jsou typická svým širokým světelným rozptýlením. Díky tomu neoslňují protijedoucí řidiče, ale zároveň spolehlivě zajišťuje, že vůz je v provozu vidět. Používat světla pro denní svícení můžete jen v případ, že není jakkoliv snížena viditelnost. Pokud vozidlo není vybaveno světly pro denní svícení, musí být použita světla obrysová a potkávací.
Hledat na webu Srovnátor.cz