Časté pracovní úrazy

01.03.2018

Člověk ač silný jedinec, je uvězněn v křehké skříňce, která zjevně není schopna odolat působení všech externích jevů. V běžném životě alespoň malé zranění, jako je např. namožení, potká všechny zdravé jedince, kteří se mohou hýbat a není neobvyklé, že se úraz stane v zaměstnání, pak je tedy kategorizován do pojištění pracovních úrazů, které má svá pravidla předepsaná zákoníkem práce.

Časté pracovní úrazy

Co je to pracovní úraz (PÚ)?

Zákoník práce definuje pracovní úraz jako poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, pokud k němu dojde nezávisle na jeho vůli (což vylučuje sebevražedné sklony) krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů:

1. Při plnění pracovních povinností

Jedná se o pracovní povinnosti, které jsou zakotveny v pracovní smlouvě, ale i o činnosti, které jsou vykonávány pro zaměstnavatele i mimo pracovní dobu, pokud se nejedná o činnosti, které jsou zaměstnavatelem výslovně zakázány.

2. V přímé souvislosti plnění pracovních povinností

Výkony mimo pracovní dobu, které jsou nezbytné pro zvládnutí pracovních povinností, např. odborné školení zaměstnanců, vyšetření lékařem pro získání potřebného potvrzení pro zaměstnavatele, převlékání se do pracovního úboru atd.

3. Pro plnění pracovních povinností

Pracovní úraz pro plnění pracovních úrazů nevzniká v pracovní době ani na pracovním místě, respektive v pracovním objektu. Jedná se obvykle o následky činnosti v zaměstnání nebo vyřizování si účtů s kolegy mimo pracovní dobu. Dalším příkladem je msta na někom, kdo pouze vykonával svou pracovní povinnost (např. státní zástupce žalující jedince, který se mu za jeho žalobu pomstí mimo pracovní dobu).

Nejčastější úrazy:

 • Namožení, natažení svalu (neúměrná námaha, manipulace s těžkým předmětem)
 • Drobné úrazy (odřeniny, lehké poškození kůže) vlivem pádu drobných předmětů, špatnou manipulací s pracovními nástroji, potyčky mezi kolegy…
 • Zlomeniny, naraženiny vlivem pádu z chůze (uklouznutí, podvrtnutí kotníku, zakopnutí) nebo vlivem pádu z výšek (střech, žebříků, lešení…)
 • Otrava chemikáliemi
 • Popáleniny (opaření kolegy při vaření kávy)
 • Úrazy hlavy (nepoužívání ochranné helmy na staveništi, dopravní nehoda)
 • Zasažení elektrickým proudem
 • Pokousání psem, nebo jiné napadení člověka zvířetem
 • Řezné rány (poranění člověka při práci se stroji)
 • Pobodání hmyzem

Jaké jsou nejčastější pracovní úrazy v České republice?: Značka: “Pozor, kluzká podlaha!”

Počet úrazů v jednotlivých odvětvích v r. 2016:

Odvětví Počet PÚ s PN 2014 (z toho smrtelných) Počet PÚ s PN 2015 (z toho smrtelných) Počet PÚ s PN 2016 (z toho smrtelných)
Zpracovatelský průmysl 19 280 (25) 20 045 (28) 20 770 (19)
VO, MO, opravy motor. vozidel 4 597 (10) 4 876 (5) 5 277 (7)
Doprava a skladování 4 123 (20) 4 142 (21) 4 332 (24)
Stavebnictví 3 135 (30) 2 984 (31) 2 965 (22)
Zemědělství, lesnictví, rybářství 2 674 (6) 2 626 (10) 2 592 (12)
Zdravotní a sociální péče 2 003 (0) 2 152 (1) 2 174 (0)
Vzdělávání 1 204 (0) 1 303 (1) 1 334 (1)
Zásobování vodou, činnost s odpady 959 (2) 1 007 (4) 968 (1)
Ubytování, stravování, pohostinství 868 (1) 868 (3) 965 (0)
Těžba a dobývání 476 (9) 399 (6) 445 (4)
Energetické odvětví 141 (1) 119 (2) 136 (1)

Zdroje pracovních úrazů (dle ČSÚ):

 • materiál, břemena, výrobky, součásti strojů
 • budovy, konstrukce, povrchy (interiéry i exteriéry)
 • ruční nářadí
 • stroje a mobilní i stabilní zařízení
 • systémy pro dopravu, manipulaci a skladování
 • živé organismy, fyzikální jevy, přírodní živly
 • pozemní vozidla a ostatní dopravní prostředky
 • nebezpečné látky
 • ochranná a kancelářská zařízení, odpad
 • systémy pro energii, motory a potrubní sítě

Zkratky:

 • ČSÚ – český statistický úřad
 •  – pracovní úraz
 • PN – pracovní neschopnost
 • VO – velkoobchod
 • MO – maloobchod
Hledat na webu Srovnátor.cz