Je krajní nouze způsob, jak se vyvinit z přestupku?

02.11.2017

Náhlá srdeční příhoda, těžké zranění na odlehlém místě, překotný porod – to jsou jen příklady situací, kdy myslíme v první řadě na záchranu života, nikoli na dopravní předpisy. Je skutečně možné v takových chvílích vědomě porušovat dopravní předpisy? Za určitých podmínek ano. Zákon pro tyto situace používá termín „krajní nouze“.

Je krajní nouze způsob, jak se vyvinit z přestupku?

Záchrana života na prvním místě

Snad nikdo z nás si nepřeje dostat se do podobné situace. Do situace, kdy je někdo ohrožen na životě a nejrychlejším či jediným řešením je sednout za volant a odvézt dotyčného do nemocnice. Když už taková situace nastane, není čas myslet na paragrafy. V tu chvíli není podstatné, že v sobě máte pár piv, že u sebe nemáte doklady nebo že jedete o něco rychleji, než dovolují předpisy.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Institut krajní nouze

Zákon takové situace označuje termínem „krajní nouze“ a vylučuje je z definice přestupku. Jinými slovy, jednáte-li v krajní nouzi a dopustíte-li se jednání, které by za normálních okolností bylo přestupkem, o přestupek se nejedná. Vaše počínání však musí splnit všechny znaky krajní nouze, které definuje zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich:

  • musí existovat přímo hrozící nebezpečí (ohrožení na životě),
  • nebezpečí nesmí být odvratitelné jiným způsobem,
  • při odvracení nebezpečí nesmí být způsoben stejně závažný nebo dokonce závažnější následek než ten, který hrozil.

Pokud tedy rodící ženě můžete zavolat sanitku, není naplněn druhý znak institutu krajní nouze. Pokud při cestě do nemocnice způsobíte dopravní nehodu, při které dojde ke zranění člověka, nemůže být vaše jednání posuzováno jako případ krajní nouze, protože není naplněn její třetí znak.

O krajní nouzi se bude jednat například v případě, že se na samotě uprostřed lesa, kde není signál, těžce zraní člověk. Sanitku nemáte jak přivolat a na takové místo by se jen stěží dostala. Cestou do nemocnice však nesmíte nadělat víc škody než užitku.

Pro úplnost je třeba dodat, že v krajní nouzi nemohou jednat osoby, které jsou ze zákona povinné nebezpečí snášet (např. lékaři, hasiči, policisté).

Obhajoba protiprávního jednání

V případech krajní nouze je záchrana lidského života nadřazena dodržování dopravních předpisů. Pokud se při snaze o záchranu lidského života dopustíte přestupku, je velmi pravděpodobné, že se v přestupkovém řízení z přestupku vyviníte. Bude ale do jisté míry záležet na vašich argumentačních schopnostech. Budete si muset obhájit, že vaše jednání naplnilo výše uvedené znaky a že se skutečně jednalo o případ krajní nouze.

Hledat na webu Srovnátor.cz