Víte, jak správně jezdit v obytných zónách? Pokud si nejste jisti, čtěte dál

24.09.2020

Znalost pravidel silničního provozu by měla být samozřejmostí pro každého řidiče. V obytných zónách se však řidiči nepohybují tak často, jako po dálnicích či křižovatkách, zároveň obytné zóny nejsou pod takovým dohledem, takže případné prohřešky proti předpisům se často obejdou bez následků, a to si jich ani daný „hříšník“ nemusí být vědom.

Víte, jak správně jezdit v obytných zónách? Pokud si nejste jisti, čtěte dál

Jak to tedy je?

Značka obytné zóny bývá nezřídka kdy řidiči ignorována. Je proto dobré si připomenout, jaká pravidla v obytných zónách platí. Tato pravidla byla zavedena s ohledem hlavně na lidi, kteří v daných obytných zónách bydlí, aby jim zajistila bezpečí a relativní klid.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Oblasti obytných zón jsou vždy označené patřičnou dopravní značkou, která značí jejich začátek ale také jejich konec. V takto označených zónách je povolená maximální rychlost 20 km/h, přičemž řidič obytnou zónou projíždějící musí samozřejmě dbát zvýšené opatrnosti – a to nejen vůči chodcům. V obytných zónách si totiž mohou hrát i děti, a to i v místech, přes která běžně projíždějí automobily a jiné dopravní prostředky.
Stání vozidel v obytných zónách je dovoleno pouze v místech, která jsou označená jako parkoviště. A ačkoliv komunikace v obytných zónách patří mezi tzv. komunikace se smíšeným provozem (to znamená, že ji mohou využívat chodci, cyklisté i automobily), tak je povinností každého chodce a případně i dětí, které si na takovéto komunikaci hrají, umožnit volný průjezd každému řidiči, který touto komunikací projíždí. Zde je úplné znění § 39 Zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích:

  1. Obytná zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou „Obytná zóna“ a konec je označen dopravní značkou „Konec obytné zóny“.
  2. Pěší zóna je oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou „Pěší zóna“ a konec je označen dopravní značkou „Konec pěší zóny“.
  3. V obytné a pěší zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, přičemž se na ně nevztahuje § 53. Hry dětí na pozemní komunikaci jsou dovoleny jen v obytné zóně.
  4. Do pěší zóny je povolen vjezd jen vozidlům vyznačeným ve spodní části dopravní značky podle odstavce 2.
  5. V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h-1. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.
  6. Za účelem organizování dopravy může obec v obecně závazné vyhlášce obce vydané v přenesené působnosti vymezit místní komunikace nebo jejich úseky v obytné zóně, které nelze užít ke stání nákladního vozidla nebo jízdní soupravy.
  7. V obytné zóně a pěší zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu. To platí i pro děti hrající si v obytné zóně.

Ulice se zaparkovanými vozidly

Závěr

Buďte ohleduplní a při průjezdu obytnou zónou respektujte pravidla, která jsou dána zákonem. Nikdy nevíte, kdy Vám z poza paneláku nebo jiné stavby může skočit před automobil malé dítě. Ale kdyby se přeci jen – v mnohdy úzkých prostorech obytných zón lemovaných odstavenými automobily – něco nepovedlo, popřemýšlejte o havarijním pojištění. Můžete vyzkoušet naší skvělou online kalkulačku, která Vás provede krok za krokem výpočtem ceny pojištění a nabídne Vám několik dalších alternativ, mezi kterými si jistě vyberete tu nejlepší pro vaše potřeby.

Hledat na webu Srovnátor.cz