Kdo a jak smí zastavit vozidlo

13.02.2018

Při každodenní jízdě se řidičům stává, že je někdo zastaví. Důvodů k zastavení je hned několik, vozovka se opravuje, přes cestu jdou malé děti do školy, anebo se na vás chystá policista, který chce provést namátkovou kontrolu. Kdo ještě a v jaké situaci smí zastavovat ostatní?

Kdo a jak smí zastavit vozidlo

Nejčastěji řidiče zastaví:

 • Policista – je asi nejběžnější osoba, která zastavuje vozidla. Podmínkou je, že přitom musí být v uniformě.
 • Příslušník vojenské policie on také oblečen v uniformě.
 • Příslušník městské policie
  • ale, jen v případě, kdy má podezření na přečin řidiče v oblasti plynulosti a provozu na pozemní komunikaci. Druhým případem je zastavení vozu před přechodem pro chodce, za účelem zajištění bezpečnosti na něm.
  • městští strážníci nemohou zastavovat vozidla k namátkové kontrole.
 • Člen celní správy – smí automobily zastavovat a kontrolovat. Zaměřuje se na váhu nákladních automobilů a kontrolují dálniční známky nebo úhrady mýta.
 • Příslušník Hasičského záchranného sboru – zákon o provozu na pozemních komunikacích pamatuje také na mimořádné události, kdy je nezbytné, aby provoz na silnici usměrňoval hasič. Ten má při tom oblečený stejnokroj a používá stejné pokyny jako policisté, když řídí provoz. Stejné oprávnění má také člen požární ochrany. K vidění příslušníka Hasičského sboru, jak řídí dopravu, je možné jen, když na místě není žádný policista nebo strážník obecní policie.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Jak probíhá namátková kontrola?

 • Po zastavení vozidla policista řidiče slovně pozdraví a pobídne ho k vypnutí motoru.
 • Kontrola začíná ukázkou řidičského průkazu, zelené karty a malého technického průkazu. Pro kontrolu občanského průkazu by musel mít policista zvláštní důvod. Strážníkům městské policie a příslušníkům celní správy postačí jenom malý technický průkaz a řidičský průkaz.
 • Dojde-li během kontroly k prohlídce vozidla, měl by k tomu mít státní orgán také důvod. Prohlížet vozidlo se smí z důvodů jako je pátrání po osobách, které jsou hledané, pohřešované nebo ilegálně žijící na našem území. Při hledání zbraních, střeliva, psychotropních a toxických látek nebo jedů, také v případě že, policie pátrá po věcech, které pochází z trestné činnosti nebo s ní nějak souvisí.

Kromě státních složek zastavují na silnici vozidla i další osoby, v případě kdy nastanou zvláštní situace, které jasně stanovuje zákon.

 • Účastník dopravní nehody – jak se má člověk chovat, stane-li se svědkem nebo účastníkem dopravní nehody stanovuje zákon. V něm jsou popsány povinnosti řidičů a také jaké mají práva. Konkrétně má řidič právo zastavovat ostatní automobily, aby zajistil bezpečnost na komunikaci v místě dopravní nehody.
 • Pedagogický dozor – Dalším civilistou, který může zastavovat auta na silnici je člen pedagogického dozoru – učitel předškolní nebo školní mládeže. Další, kdo má k tomuto právo je doprovod zdravotně postižených. Co se týče pedagogů jejich možnosti zastavování aut jsou omezené a mají to povoleno jen při přecházení vozovky. Zajištění bezpečného přechodu dětí, které jdou do školy, mají na starost osoby, které k tomu pověřil obecní úřad s rozšířenou působností. Jejich právo zastavit auta je platné v okolí školy a školky na nejbližším přechodu pro chodce.
 • Dopravce – tím myslíme nejčastěji řidiče autobusu. Ten zastavuje automobily, pokud jsou jeho pasažéři nuceni vystupovat nebo nastupovat do autobusu mimo zastávku do vozovky.
 • Zaměstnanec provozovatele železnice, smí zastavovat auta, ale jen v blízkosti přejezdu.
 • Pracovník údržby silnice – Nejčastějším příkladem, kdy můžeme vidět pracovníka, který opravuje cestu a zastavuje auta je v případech, kdy je doprava řízena kyvadlově. Děje se tak, když je vlivem oprav, úprav, měření, údržbou nebo správou zúžená vozovka.

Jak zastavit vozidlo

 1. pravidlem je, že pokyn k zastavení vozidla musí být dát zřetelně a včas, aby řidič jedoucího vozu mohl adekvátně reagovat a měl na to dostatek času.
 2. zastavuje-li vás policista jedoucí v autě, rozsvítí na policejním voze nápis STOP, nebo mává paží nahoru a dolů, k tomuto účelů vozí celníci a policisté zastavovací terč.
 3. signálem k zastavení je i vztyčená paže. A určitě si mnozí pamatujeme z procházek se školkou a školou červenou plácačku, kterou měla paní učitelka. Na přechodu pro chodce jí zvedla nad hlavu a dětičky honem cupitaly na druhou stranu. Plácačce se odborně říká zastavovací terč. Ten na rozdíl od terče policisty má držadlo a je o něco menší.
 4. v případě, snížené viditelnosti se používá červené světlo, tím se opisuje horní půlkruh.

Nejzákladnějším co má mít na vědomí řidič, kterého někdo zastavuje i ten, který tak činí je bezpečnost. Zajištění bezpečí ať už osobám jdoucím přes cestu, nebo účastníkům nehody je dobrým důvodem k zastavení. Přestože žijeme v uspěchané době, věnujme pozornost dění na vozovce a tolerujme a poslechněme výzev k zastavení. Lidé, kteří tak činí, k tomu mají důvod a také právo.