Kupní smlouva na auto vzor a podstatné náležitosti

17.09.2019

V okamžiku, kdy ve výběru ojetého auta učiníte konečné rozhodnutí a domluvíte se s prodejcem na všech detailech, přichází ještě důležitější krok – sepsání kupní smlouvy na auto. Ve smlouvě věnujte pozornost především podrobné specifikaci vozu a jeho stavu. Abyste nemuseli dlouze vymýšlet obsah smlouvy, připravili jsme pro vás kupní smlouvu na auto ke stažení.

Kupní smlouva na auto vzor a podstatné náležitosti

Obsah článku

Kupní smlouva na auto je písemným stvrzením toho, na čem jste se s prodávajícím (resp. kupujícím) dohodli. Zákon sice nevyžaduje písemnou formu kupní smlouvy, ale v praxi je písemná kupní smlouva na ojeté auto nutností, a to i v případě, že jsou prodávající a kupující přátelé nebo dokonce příbuzní. Jedině s dobře sepsanou smlouvou budete moci reklamovat případné skryté vady.

Kupní smlouva na auto vzor a náležitosti

Kupní smlouva na auto se uzavírá podle ustanovení platného občanského zákoníku. Kromě identifikace smluvních stran je klíčovou součástí kupní smlouvy řádná specifikace prodávaného auta a stanovení kupní ceny. To však nejsou jediné náležitostí kupní smlouvy na auto. Správně sepsaná kupní smlouva na prodej auta by měla obsahovat:

 • identifikaci smluvních stran (údaje o kupujícím a prodávajícím),
 • prohlášení prodávajícího, že vůz je jeho majetkem a žádná třetí osoba k němu nemá další nároky či pohledávky (pokud je prodávané auto ve společném jmění manželů, měl by kupující trvat na písemném doložení souhlasu manžela/manželky),
 • identifikaci vozidla (registrační značku, tovární značku, model, typ, barvu karoserie, rok výroby, VIN, číslo technického průkazu, počet najetých kilometrů, výbavu, zabezpečení, objem motoru),
 • výstižný, pravdivý a co nejpodrobnější popis stavu vozidla včetně závad, na které byl kupující upozorněn (můžete také sepsat protokol o technickém stavu vozidla, který bude nedílnou součástí kupní smlouvy),
 • počet předaných klíčů a seznam předaných dokumentů k vozidlu,
 • celkovou kupní cenu a způsob úhrady,
 • způsob provedení přepisu vozidla na nového majitele v registru vozidel, tedy kdo přepis zařídí a kdo uhradí jaké poplatky (pokud jste v roli prodávajícího, myslete na to, že odpovědnost za přepsání vozidla na nového majitele nesete vy),
 • datum uzavření smlouvy a podpisy smluvních stran.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Kupní smlouva na auto ke stažení

Kupní smlouva na ojeté auto může být poměrně obsáhlá. Abyste se nemuseli trápit s formátem smlouvy a hlídat všechny podstatné náležitosti, ale naopak se mohli plně věnovat jejímu obsahu, připravili jsme pro vás vzor kupní smlouvy na auto. Kupní smlouva na auto ke stažení zdarma je k dispozici zde:

Po podepsání kupní smlouvy si nezapomeňte pro nové vozidlo sjednat povinné ručení. Pokud jste v roli prodávajícího, nezapomeňte povinné ručení na právě prodané auto zrušit zasláním výpovědi na adresu pojišťovny. Prodej vozidla prokážete kopií velkého technického průkazu s vyznačenou změnou, případně kopií kupní smlouvy na auto.

Odpovědnost prodejce za vady na vozidle

Každý prodávající odpovídá za skryté vady, které na vozidle byly v době prodeje. Skrytou vadou se rozumí vada,

 • na kterou nebyl kupující v okamžiku prodeje upozorněn (proto se do kupní smlouvy uvádí i veškeré závady na vozidle),
 • která není zjevná (kupující si jí nemohl všimnout),
 • která není způsobená běžným používáním a opotřebením auta.

Právo z odpovědnosti za skryté vady je možné u prodávajícího uplatnit do 24 měsíců od převzetí vozidla. Tato lhůta může být na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím zkrácena až na 12 měsíců. Pokud se závada projeví během půl roku od zakoupení vozidla, zákon předpokládá, že existovala již v době prodeje (pokud prodávající neprokáže opak). U vad, které se projeví později, zůstává důkazní břemeno na kupujícím.

Délka odpovědnosti za vady se liší podle toho, od koho ojeté auto kupujete. Je-li prodávajícím fyzická osoba, odpovídá za vady po dobu půl roku. Kupujete-li auto v autobazaru, odpovědnost za vady nese prodávající po dobu dvou let.

kupní smlouva

Návrh plné moci

dokument ke stažení

Stáhnout

PDF návrhu plné moci ke stažení

kupní smlouva

Návrh kupní smlouvy

dokument ke stažení

Stáhnout

PDF návrhu kupní smlouvy ke stažení

Odstoupení od kupní smlouvy na auto

Skryté vady neváhejte u prodávajícího reklamovat. Požadujte odstranění vady na náklady prodávajícího a/nebo slevu z kupní ceny. Po neúspěšné nebo odmítnuté reklamaci můžete uvažovat o odstoupení od kupní smlouvy na auto.

Odstoupit od kupní smlouvy na ojeté auto můžete ze dvou důvodů:

 • auto má závažnou vadu právní povahy, která trvale znemožňuje jeho využití pro účely, pro které bylo zakoupeno,
 • prodávající není schopen odstranit reklamovanou vadu do 30 dnů – v takovém případě je vada považována za neodstranitelnou.

Nejčastěji kladené otázky – FAQ

Identifikační údaje, jakými jsou jméno a příjmení kupujícího i prodávajícího, trvalá adresa, kontaktní telefon a rodné číslo. Osobní údaje je nejlepší si opsat z občanského průkazu. Dále jsou to veškeré technické údaje, jakými je značka, typ a SPZ a rok výroby automobilu, jeho VIN, počet ujetých kilometrů a číslo technického průkazu. V neposlední řadě by smlouva samozřejmě měla obsah prodejní cenu a jak bude uhrazena (osobní předání, převodem na účet,…). Vzor kupní smlouvy najdete zde.

Pokud má vozidlo závadu nebo se na jeho stavu projevilo stáří, je na místě, aby bylo vše podrobně rozepsáno ve smlouvě. Nenechte se odbýt např. uvedením formulky “stav odpovídá stáří vozu”. Pokud bylo auto havarované, je dobré vyžádat si zápis od pojišťovny, nejlépe i s fotodokumentací. Zkontrolujte si také, zda stav najetých kilometrů odpovídá údajům v kupní smlouvě a také zda odpovídá číslo karoserie, tzv. VIN, 17 místné identifikační číslo složené z číslic a písmen. Najdete ho buď v motorové části vozidla na pevné konstrukci, nebo také ve spodní části čelního skla.

Od kupní smlouvy odstoupit lze, je ale potřeba mít na vědomí, že u prodeje ojetého auta není možné uplatnit dvouletou záruční lhůtu, která platí u koupě nového vozu. Odstoupit od kupní smlouvy na ojeté auto lze v případě, že má vozidlo vady, které znemožňují jeho řádné používání. Odstoupit od smlouvy je také možné v momentě, kdy závadu u prodejce reklamujete a on ji do 30 dnů neodstraní. Pro řádné uplatnění reklamace je potřeba nechat si na závadu vypracovat posudek ve specializovaném servisu. V případě, že dojde ke koupi vozidla od fyzické osoby, reklamaci nebo odstoupení od kupní smlouvy je v případě ojetého vozidla nutné požadovat maximálně do 6 měsíců od zakoupení vozidla.

Při sepsání takové smlouvy se prodávající zříká veškeré odpovědnosti za možné vady na prodaném autě. Kupujícímu tak odpadá nárok na možnou reklamaci nebo odstoupení od smlouvy. Z pozice kupujícího je tedy lepší se takovému obchodu vyhnout a v případě, že toto slovní spojení ve smlouvě objevíte, zbystřete.
Autor Martin Straka

Martin Straka

Martin Straka je ředitelem klientského centra a péče o zákazníky. Se svým týmem poskytuje zákazníkům Srovnátor.cz špičkový servis a dohlíží na to, aby naše procesy byly efektivní a zákazníci byli spokojení nejen při sjednání nového produktu, ale i kdykoliv potřebují s něčím pomoci.

Jeho články informují nejen o nejnovějších trendech a aktuálních tématech, ale přináší i praktické a zajímavé tipy z různých oblastí běžného života.

Hledat na webu Srovnátor.cz