Leasing a jeho druhy

17.01.2018

Předmětem leasingu je v našich končinách nejčastěji osobní vůz a průmyslový stroj. Financovat se jím dá i pořízení aktiv v podobě nemovitostí. Co vlastně leasing je? Jak funguje a jaké jsou jeho výhody?

Leasing a jeho druhy

Leasing je vlastně pronájem. Je to způsob, jak něco financovat. Na leasing je možné si pořídit osobní nebo nákladní auto, stroje a zařízení, zemědělskou a lesní techniku, IT techniku, lékařské zařízení nebo dokonce těžkou stavební techniku a chcete-li i nemovitost.

Leasing funguje na základě leasingové smlouvy, která se uzavírá mezi leasingovou společností a nájemcem. Z toho plyne, že nájemce není vlastníkem daného předmětu. Leasingové společnosti hradí splátky, které jsou v podstatě nájmem. Po ukončení smlouvy má pronajímatel právo si předmět leasingu odkoupit.

Splátky leasingu:

  • 1.splátka obsahuje obvykle akontaci. Ta se vypočítává z celkové ceny kupované věci například auta. Její výše se pohybuje od 10-70%. Jde vlastně o takovou zálohu na pořizovaný předmět.
  • Další splátky tvoří: jistina spolu s úroky, které jsou pevně stanovené při podpisu smlouvy a po celou dobu splácení se nemění. Další položkou, je měsíční platba za pojištění. Pojištění je u každého předmětu leasingu povinné. Některé společnosti využívají vlastní pojištění, jinde existuje možnosti, aby si nájemce sám pojištění vyřídil, jeho povinností je předložení vinkulace plnění ve prospěch leasingové společnosti. U automobilů jde o pojištění odpovědnosti za řízení motorového vozidla, tedy povinné ručení. V některých případech je požadováno i havarijní pojištění. U ostatních předmětů je to pojištění proti živelným pohromám, odcizením atd. Leasingový koeficient – srovnává celkovou zvýšení nákladů leasingu a situaci, kdy by byl předmět pořízen za hotové.
  • Výhody:
    • Splátky leasingu jsou pro podnikatele daňově uznatelným nákladem.
    • Možnost pořízení velmi drahých předmětů bez nutnosti velké počáteční investice.

Leasing se dělí na finanční a operativní. U obou platí, že po dobu trvání smlouvy je majitelem leasingová společnost a pronajímatel má právo věc užívat.

Finanční leasing

Po ukončení finančního leasingu přechází předmět smlouvy do vlastnictví nájemce. Existují dva modely, buď má příjemce na konci smlouvy povinnost odkoupit předmět leasingu a nebo má právo na jeho odkup.

Minimální doba splácení leasingu je dána zákonem. A to stejná jako minimální doba odepisování hmotného majetku.

Kromě práva věc užívat má nájemce ještě povinnosti spojené s péčí a přijímá rizika spojená s užíváním předmětu.

Zjednodušeně řešeno uzavřením leasingové smlouvy se nakonec stanete vlastníkem.

Spočítejte si rychle povinné ručení


Odesláním formuláře tlačítkem Zobrazit 10 nabídek souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných osobních údajů – Informace o zpracování osobních údajů

Operativní leasing

Oproti finančnímu leasingu se nepočítá se závěrečným odkupem předmětu smlouvy. Dále budeme předpokládat, že předmětem je osobní automobil. Jde tedy o krátkodobý pronájem automobilu, za který se platí měsíční splátky. Automobil je ve vlastnictví leasingové společnosti, ta se o něj, ale také stará. Zabezpečuje jeho servis, u některých vyšších kategorii operativního leasingu vám dokonce budou měnit kola. A při skončení smlouvy, která je obyčejně kratší než životnost automobilu, vůz vrátíte a můžete si vybrat zase nový typ, který budete dále využívat.

Operativní leasing se vyplácí především u technologií, které podléhají rychlému stárnutí. Ku příkladu drahá IT technika, která je teď sice na vrcholu, ale po nějakých 4 letech zastaralá a nedostačující. A proto není nutné ani žádoucí si takovou techniku odkupovat do vlastnictví.

Doba splácení je tentokrát libovolná. A rizika, která jsou spojená s provozováním a financováním jsou na straně pronajímatele.

Malé shrnutí na závěr:

Leasing je vhodný převážně pro podnikatele. Velkou výhodou jsou uznatelné daňové náklady. Rozhodnutí jestli volit finanční nebo operativní leasing je hlavně na věci, kterou chcete touto formou financovat. Kdo chce něco vlastnit a přes leasing nakupovat zvolí finanční. Pro ty kdo potřebují využívat věc v časovém horizontu a potom ji obnovit využijí raději operativní.

Autor Martin Daneš

Martin Daneš

Jsem Martin Daneš, obchodní a komerční ředitel Srovnátor.cz. Naším úkolem je Vám vždy najít to nejvhodnější pojištění, které se Vám budeme snažit ušít na míru. A díky komplexní produktové nabídce od všech relevantních pojišťoven Vám to můžeme i zaručit. Když budete mít jakýkoli produktový dotaz, neváhejte se na nás obrátit na info@srovnator.cz

Hledat na webu Srovnátor.cz